Сайт не оновлюється, тож текст офіційного документу може бути застарілим. Безплатна база офіційних документів завжди в АКТУАЛЬНОМУ СТАНІ за новою адресою ekadrovik.mcfr.ua

Національний класифікатор України «Класифікатор професій» ДК 003:2010 (Додаток А розділ 7)
Додати у Вибране

Кваліфіковані робітники з інструментом


Код КП

Код ЗКППТР

Випуск ЄТКД

Випуск ДКХП

Професiйна назва роботи

7111

16292

74

Вiдбiрник геологiчних проб

7111

11719

5

Гiрник з попередження та гасiння пожеж

7111

11721

5

Гiрник з ремонту гiрничих виробок

7111

11710

5

Гiрник на геологiчних роботах

7111

11711

64, 5

Гiрник на маркшейдерських роботах

7111

11715

5

Гiрник очисного забою

7111

11717

64, 5

Гiрник пiдземний

7111

11725

5

Гiрник розсипних родовищ

7111

16709

11

Готувач басейнiв

7111

11961

5

Забiйник

7111

11963

5

Забiйник на вiдбiйних молотках

7111

12192

74

Замiрник на топографо-геодезичних i маркшейдерських роботах

7111

-

74

Збагачувач мiнералiв та шлiхiв

7111

12520

64

Ізолювальник (будiвництво метрополiтенiв)

7111

12714

74

Каротажник

7111

12831

5

Колiй плит та блокiв

7111

13193

64, 5

Крiпильник

7111

13432

5

Люковий (гiрничi роботи)

7111

14552

74

Монтажник геодезичних знакiв

7111

14811

5

Набирач проб у шахтi

7111

15254

5

Оббирач гiрничих виробок

7111

-

5

Пресувальник торфових виробiв

7111

17491

64, 5

Прохiдник

7111

17493

5

Прохiдник гiрничих схилiв

7111

17495

64

Прохiдник на поверхневих роботах

7111

17865

5

Регулювальник хвостового господарства

7111

-

5, 6

Респiраторник

7111

18850

64, 5

Стовбуровий (пiдземний)

7111

Стовбуровий (поверхневий)

7111

19130

5

Терморiзальник

7112

Пiдривник

Змiна № 2

7112

13469

5

Майстер-пiдривник

7112

11431

3

Пiдривник на лiсових роботах

7113

12658

43

Калiбрувальник-розкрiйник

7113

12690

64

Каменотес (будiвельнi, монтажнi та ремонтно-будiвельнi роботи)

7113

12690

35

Каменотес (оброблення каменю)

7113

12955

43

Контролер виробiв iз слюди

7113

17940

65

Рiзьбяр по каменю

7113

17770

35

Розпилювач каменю (виробництво художнiх виробiв)

7115

Оператор вагового устаткування

7120

Деревообробник будiвельний

7120

Монтажник будiвельний

7122

15416

64

Вогнетривник

7122

12680

64

Муляр

7122

16600

64

Пiчник

7122

18048

61

Реставратор пам’яток кам’яної архiтектури

7122

19233

64

Укладальник промислових залiзобетонних труб

7122

19234

64

Укладальник промислових цегляних труб

7122

19496

64

Футерувальник (кислототривник)

7122

19494

35

Футерувальник-муляр

7122

19497

41

Футерувальник-шамотник на ремонтi ванн

7123

11196

64

Бетоняр

7123

19526

64

Цементатор

7124

12869

35

Комплектувальник панелей

7124

18046

61

Реставратор пам’яток дерев’яної архiтектури

7124

18880

64

Столяр будiвельний

7124

18881

56

Столяр судновий

7124

Столяр-верстатник (будiвельнi роботи)

7124

16671

64

Тесляр

7129

11241

66

Бригадир (звiльнений) з поточного утримання й ремонту колiй та штучних споруд

7129

14703

64

Брукiвник

7129

Верхолаз

7129

11887

5

Дорожньо-колiйний робiтник

7129

12266

64

Землекоп

7129

17517

55

Колiйний робiтник на озерi

7129

Монтажник гiпсокартонних конструкцiй

7129

Монтажник систем утеплення будiвель

7129

Монтажник-складальник алюмiнiєвих конструкцiй

7129

Монтажник-складальник металопластикових конструкцiй

7129

14668

3

Монтер колiї

7129

15406

66

Обхiдник колiй та штучних споруд

7129

18013

66

Ремонтник штучних споруд

7129

17994

-

Ремонтувальник висотних частин будинкiв

7129

18000

85

Ремонтувальник площинних спортивних споруд

7129

18074

64

Рiчковий робiтник на пiдводно-технiчних, габiонних i фашинних роботах, що виконуються з поверхнi

7129

17544

87

Робiтник з комплексного обслуговування й ремонту будинкiв

7129

19167

66

Тунельний робiтник

7131

13201

64

Покрiвельник рулонних покрiвель та покрiвель iз штучних матерiалiв

7131

13203

64

Покрiвельник сталевих покрiвель

7131

18042

61

Реставратор покрiвельних покриттiв

7132

15224

64

Лицювальник синтетичними матерiалами

7132

15216

64

Лицювальник-мармурник

7132

15214

64

Лицювальник-мозаїст

7132

64

Лицювальник-плиточник

7132

15222

64

Лицювальник-полiрувальник

7132

16445

64

Паркетник

7133

13370

64

Лiпник архiтектурних деталей

7133

14480

64

Модельник архiтектурних деталей

7133

18036

61

Реставратор декоративних штукатурок i лiпних виробiв

7133

64

Штукатур

7134

Ізолювальник (спецiальнi виробництва)

Змiна № 3

7134

12531

64

Ізолювальник з термоiзоляцiї

7134

12529

64

Ізолювальник на гiдроiзоляцiї

7134

12539

56

Ізолювальник судновий

7134

12533

64

Ізолювальник-плiвочник

7134

12751

64

Кислототривник-вiнiпластник

7134

12753

64

Кислототривник-гумувальник

7135

11440

61

Вiтражник

7135

18859

64

Скляр

7136

11213

21

Бортоператор з перевiрки магiстральних трубопроводiв

7136

11467

40

Водопровiдник доменної печi

7136

11469

7

Водопровiдник шахтної печi

7136

12212

1, 87

Заправник поливально-мийних машин

7136

12938

87

Контролер водопровiдного господарства

7136

12946

63

Контролер газового господарства

7136

Контролер теплового господарства

7136

14571

64

Монтажник зовнiшнiх трубопроводiв

7136

14621

64

Монтажник санiтарно-технiчних систем i устаткування

7136

14622

35

Монтажник санiтарно-технiчного устаткування

7136

14641

64

Монтажник технологiчних трубопроводiв

7136

15400

87

Обхiдник водопровiдно-каналiзацiйної мережi

7136

18449

63

Слюсар з аварiйно-вiдбудовних робiт у газовому господарствi

7136

64

Слюсар з виготовлення вузлiв та деталей технологiчних трубопроводiв

7136

18487

55

Слюсар з виготовлення й ремонту трубопроводiв

7136

18556

63

Слюсар з експлуатацiї та ремонту пiдземних газопроводiв

7136

18560

42

Слюсар-сантехнiк

7136

19231

56

Трубозгинальник судновий

7136

19238

21

Трубопровiдник лiнiйний

7136

19240

56

Трубопровiдник судновий

7137

19806

64

Електромонтажник з освiтлення та освiтлювальних мереж

7137

19933

64

Електрослюсар будiвельний

7139

Ізолювальник (будiвельнi роботи)

7139

Кесонник будiвельний

7139

Кислототривник (будiвельнi роботи)

7139

Лицювальник (будiвельний)

Змiна № 2

7139

Механiк технiчних систем будiвель

7139

Монтажник мереж зв’язку (будiвельнi роботи)

7139

Монтажник свiтлопрозорих та вентильованих фасадiв

Змiна № 2

7139

Опоряджувальник будiвельний

7139

Покрiвельник будiвельний

7139

Слюсар-монтажник технологiчних трубопроводiв

7139

Укладальник пiдлогових покриттiв

Змiна № 1

7141

Електромонтер з ремонту та обслуговування сонячних електроустановок

Змiна № 5

7141

12985

42

Контролер малярних робiт

7141

13350

65

Лакувальник художнiх виробiв

7141

1**

Маляр

7141

13452

84

Маляр з оброблення декорацiй

7142

13341

65

Лакувальник пiдносiв

7142

18079

42

Малювальник емалями

7142

16314

16

Опоряджувальник виробiв з деревини

7142

18035

61

Реставратор декоративно-художнiх фарбувань

7142

15452

20

Фарбувальник приладiв i деталей

7143

16540

64

Пiскоструминник

7143

Сажотрус

7211

11267

40

Бригадир дiльницi приготування формувальної сумiшi

7211

11670

42

Гiдрочистильник

7211

11978

42

Заварник вiдливок

7211

12817

42

Кокiльник-складальник

7211

12867

42

Комплектувальник моделей

7211

16219

42

Обпилювач фасонних вiдливок

7211

15379

42

Обрубувач

7211

16538

55

Пiскозлiплювальник

7211

18286

42

Складальник форм

7211

18865

42

Стрижневик машинного формування

7211

18867

42

Стрижневик ручного формування

7211

19421

42

Формувальник з виплавлюваних моделей

7211

19411

42

Формувальник машинного формування

7211

19430

42

Формувальник ручного формування

7212

11231

40

Бригадир муфтозварювального вiддiлення

7212

11588

6

Вишкомонтажник-зварник

7212

42, 64

Газозварник

7212

11618

42

Газорiзальник

7212

19752

42

Електровiбронаплавлювач

7212

19756

42

Електрогазозварник

7212

67

Електрогазозварник судновий

7212

19758

63

Електрогазозварник-врiзальник

7212

19903

40

Електрозварник листiв та стрiчок

7212

19905

42

Електрозварник на автоматичних та напiвавтоматичних машинах

7212

42, 64

Електрозварник ручного зварювання

7212

19908

40

Електрозварник труб на станi

7212

12037

45

Заготiвник матерiалу та деталей

7212

18329

35

Зварник арматурних сiток та каркасiв

7212

18331

20

Зварник випрямлячiв

7212

18333

41

Зварник виробiв з тугоплавких металiв

7212

18353

20

Зварник електровакуумних приладiв

7212

18334

42

Зварник на дифузiйно-зварювальних установках

7212

18342

42

Зварник на електронно-променевих зварювальних установках

7212

18336

42

Зварник на лазерних установках

7212

18338

42

Зварник на машинах контактного (пресового) зварювання

7212

18350

42

Зварник термiтного зварювання

7212

13057

42

Контролер зварювальних робiт

7212

15926

42

Оператор проекцiйної апаратури та газорiзальних машин

7212

Паяльник агрегатiв ракетних рiдинних двигунiв

Змiна № 3

7212

16456

42

Паяльщик

7212

16458

45

Паяльщик пакетiв конденсаторiв

7212

16462

64

Паяльщик по свинцю (свинцевопаяльщик)

7212

-

-

Рiзальник на лазернiй установцi

7213

11945

42

Бляхар

7213

14420

42

Мiдник

7213

14422

56

Мiдник з виготовлення суднових виробiв

7213

18085

42

Рихтувальник кузовiв

7213

18646

53

Сортувальник жерстi та виробiв

7214

11121

64

Арматурник (будiвельнi, монтажнi й ремонтно-будiвельнi роботи)

7214

11121

35

Арматурник (виробництво залiзобетонних i бетонних виробiв та конструкцiй)

7214

11123

56

Арматурник залiзобетонних суден

7214

11233

40

Бригадир на обробленнi, сортуваннi, прийманнi, здаваннi, пакетуваннi та пакуваннi металу й готової продукцiї

7214

11652

56

Згинальник судновий

7214

12801

42

Клепальник

7214

12983

40

Контролер брухту та вiдходiв металу

7214

12978

42

Контролер котельних, холодноштампувальних i давильних робiт (котельнi роботи)

7214

13070

56

Контролер суднокорпусних, судномонтажних i трубопровiдних робiт

7214

13144

42

Котельник

7214

13146

56

Котельник судновий

7214

14612

64

Монтажник з монтажу сталевих та залiзобетонних конструкцiй

7214

18044

61

Реставратор металевих конструкцiй

7214

17642

55

Розмiтник плазовий

7214

18089

56

Рубач судновий

7214

18549

42

Слюсар iз складання металевих конструкцiй

7214

18908

56

Суднокорпусник-ремонтник

7214

19547

42

Чеканник

7215

11251

40

Бригадир з перемiщення сировини, напiвфабрикатiв i готової продукцiї у процесi виробництва

7215

19009

44

Зшивальник металевих сiток

7215

19536

44

Ланцюгов’язальник

7215

15034

44

Намотувальник дроту та тросiв

7215

18897

1

Стропальник

7215

19081

1

Такелажник

7215

19083

64

Такелажник на монтажi

7215

19085

56

Такелажник судновий

7215

19217

1

Транспортувальник (такелажнi роботи)

7216

11465

67

Водолаз

7216

12736

64

Кесонник-апаратник

7216

12741

64

Кесонник-електромонтажник

7216

12738

64

Кесонник-прохiдник

7216

12740

64

Кесонник-слюсар

7216

13484

73

Матрос-водолаз

7219

Електрозварник у металургiйному виробництвi

7219

Зварник

7221

11170

42

Бандажник

7221

11224

40

Бригадир заготiвельного вiддiлення

7221

11230

40

Бригадир молотового вiддiлення

7221

11318

42

Вальцювальник (холодноштампувальнi роботи)

7221

11324

42

Вальцювальник гольчастих роликiв i кульок

7221

Виготовлювач сильфонiв

Змiна № 3

7221

12426

42

Виробник сильфонних компенсаторiв та шлангiв

7221

11482

42

Волочильник

7221

11783

42

Давильник

7221

11967

42

Завальцювальник

7221

11654

42

Згинальник труб

7221

13225

42

Коваль на молотах i пресах

7221

13227

42

Коваль ручного кування

7221

13221

5

Коваль-бурозаправник

7221

13229

42

Коваль-штампувальник

7221

13231

42

Коваль-штампувальник на ротацiйних машинах

7221

12981

42

Контролер ковальсько-пресових робiт

7221

12978

2

Контролер котельних, холодноштампувальних i давильних робiт (холодноштампувальнi та давильнi роботи)

7221

13123

40

Копрiвник з оброблення брухту та вiдходiв металу

7221

13901

42

Машинiст на молотах, пресах та манiпуляторах

7221

14854

42

Нагрiвальник (зварник) металу

7221

15477

42

Оператор автоматичних i напiвавтоматичних лiнiй холодноштампувального устаткування

7221

15655

42

Оператор-коваль на автоматичних i напiвавтоматичних лiнiях

7221

16934

42

Правильник на машинах

7221

16932

42

Правильник ручним способом

7221

17046

40

Пресувальник брухту та вiдходiв металу

7221

17002

42

Пресувальник заготовок для шпальтових сит

7221

17056

42

Пресувальник на гарячому штампуваннi

7221

17489

42

Профiлювальник

7221

17499

42

Пружинник

7221

18031

42

Ресорник на обробленнi гарячого металу

7221

17914

42

Рiзальник металу на ножицях i пресах

7221

17712

42

Розкатник

7221

19700

42

Штампувальник (холодноштампувальнi роботи)

7221

19718

42

Штампувальник електроiмпульсним методом

7221

19709

42

Штампувальник методом вибуху

7221

19710

42

Штампувальник на падаючих молотах

7221

19703

42

Штампувальник рiдкого металу

7222

12242

42

Заточувальник

7222

Майстер з продажу, налагодження та експлуатацiї систем замикання i контролю доступу (локсмайстер)

7222

14482

55

Модельник аерогiдродинамiчних моделей з металу

7222

14495

42

Модельник з металевих моделей

7222

16602

3

Пилкоправ

7222

18014

47

Ремонтник технологiчного оснащення

7222

17636

42

Розмiтник

7222

17651

56

Розмiтник судновий

7222

18452

42

Слюсар-iнструментальник

7222

19175

-

Точильник

7223

13063

42

Контролер верстатних i слюсарних робiт (слюсарнi роботи)

7223

14899

42

Налагоджувальних автоматичних лiнiй i агрегатних верстатiв

7223

14905

45

Налагоджувальних автоматiв елементного виробництва

7223

14903

20

Налагоджувальник автоматiв зварювання виводiв

7223

14901

42

Налагоджувальник автоматiв i напiвавтоматiв

7223

14907

35

Налагоджувальник азбестоцементного устаткування

7223

14989

42

Налагоджувальник верстатiв i манiпуляторiв з програмним керуванням

7223

14972

5

Налагоджувальник грудкувальних машин

7223

14985

42

Налагоджувальник зварювального й газоплазморiзального устаткування

7223

14914

42

Налагоджувальник зуборiзних i рiзьбофрезерних верстатiв

7223

14915

50

Налагоджувальник зубофрезерних автоматiв та напiвавтоматiв

7223

14921

42

Налагоджувальник ковальсько-пресового устаткування

7223

14979

66

Налагоджувальник колiйних машин та механiзмiв;

7223

14917

66

Налагоджувальник контрольно-вимiрювальних вагонiв

7223

14923

42

Налагоджувальник ливарних машин

7223

14926

50

Налагоджувальник мийних машин

7223

14975

45

Налагоджувальник напiвавтоматичних установок акумуляторного виробництва

7223

14932

50

Налагоджувальник настiльних верстатiв та пресiв

7223

14974

59

Налагоджувальник полiграфiчного устаткування

7223

14981

52

Налагоджувальник ремiзо-бердного устаткування

7223

14983

50

Налагоджувальник складальних автоматiв, напiвавтоматiв та автоматичних лiнiй

7223

14991

44

Налагоджувальник склоробних автоматiв i напiвавтоматiв

7223

14987

42

Налагоджувальник сортувальних автоматiв

7223

14995

12

Налагоджувальник технологiчного устаткування (оброблення бавовни й луб’яних культур)

7223

14954

53

Налагоджувальник устаткування бляшано-банкового виробництва

7223

14934

17

Налагоджувальник устаткування в паперовому виробництвi

7223

14958

51

Налагоджувальник устаткування голкового виробництва

7223

14968

35

Налагоджувальник устаткування для оброблення каменю

7223

14952

35

Налагоджувальник устаткування залiзобетонного виробництва

7223

14956

42

Налагоджувальник устаткування й агрегатiв у термообробленнi

7223

14960

45

Налагоджувальник устаткування керамiчного виробництва

7223

14964

42

Налагоджувальник устаткування металевого покриття та фарбування

7223

14966

49

Налагоджувальник устаткування оптичного виробництва

7223

14938

24

Налагоджувальник устаткування у виробництвi аерозольних пакувань

7223

14936

38

Налагоджувальник устаткування у виробництвi азбестових технiчних виробiв

7223

14942

44

Налагоджувальник устаткування у виробництвi металевих канатiв, сiток, пружин, щiток та ланцюгiв

7223

14948

35

Налагоджувальник устаткування у виробництвi стiнових та в’яжучих матерiалiв

7223

14950

36

Налагоджувальник устаткування у виробництвi теплоiзоляцiйних матерiалiв

7223

14944

7

Налагоджувальник устаткування у виробництвi харчової продукцiї

7223

15000

42

Налагоджувальник формувальних i стрижньових машин

7223

15002

42

Налагоджувальник холодноштампувального устаткування

7223

15004

42

Налагоджувальник шлiфувальних верстатiв

7223

14928

20

Налагоджувальник-монтажник випробувального устаткування

7223

18594

41

Слюсар електродної продукцiї

7224

12467

45

Виробник фiльєр

7224

11853

42

Доводжувач-притирник

7224

16799

42

Полiрувальник (механiчне оброблення металiв)

7224

Полiрувальник-доводжувач спецiальних виробiв

Змiна № 3

7224

16673

56

Тесляр судновий

7229

Коваль у виробництвi готових металевих виробiв

7231

12580

42

Випробувач двигунiв

7231

11449

42

Водiй-випробувач

7231

14986

42

Налагоджувальник сiльськогосподарських машин та тракторiв

7231

18552

42

Слюсар з паливної апаратури

7231

18511

42

Слюсар з ремонту автомобiлiв

7232

Авiацiйний механiк з планера та двигунiв

Змiна № 2

7232

10010

68

Авiацiйний технiк (механiк) з парашутних та аварiйно-рятувальних засобiв

7232

12595

55

Випробувач-механiк двигунiв

7232

11822

55

Дефективник авiацiйної технiки

7232

19307

55

Змiцнювальник деталей

7232

12520

55

Ізолювальник (лiтальнi апарати)

7232

12796

55

Клеїльник силової арматури та м’яких бакiв

7232

12839

55

Комплектувальник авiацiйної технiки

7232

13055

55

Контролер складально-монтажних та ремонтних робiт

7232

17852

55

Регулювальник-настроювач тренажерiв

7232

18477

55

Слюсар з аерогiдродинамiчних випробувань

7232

18485

55

Слюсар з виготовлення та доведення деталей лiтальних апаратiв

7232

18509

55

Слюсар з ремонту авiадвигунiв

7232

18513

55

Слюсар з ремонту агрегатiв

7232

18529

55

Слюсар з ремонту лiтальних апаратiв

7232

18454

55

Слюсар-випробувач

7232

18462

55

Слюсар-механiк з ремонту авiацiйних приладiв

7232

18563

55

Слюсар-складальник двигунiв

7232

18567

55

Слюсар-складальник лiтальних апаратiв

7232

19474

55

Фотоплазокопiювальник

7233

11161

42

Балансувальник деталей та вузлiв

7233

11242

Позицiю скасовано

Змiна № 4

7233

Бригадир (звiльнений) пiдприємств залiзничного транспорту

Змiна № 4

7233

Бригадир (звiльнений) пiдприємств метрополiтенiв

Змiна № 4

7233

12597

42

Випробувач герметичностi

7233

12382

52

Виробник оснащення для жакардових машин

7233

11587

6

Вишкомонтажник

7233

12853

42

Комплектувальник виробiв та iнструменту

7233

12991

42

Контролер матерiалiв, металiв, напiвфабрикатiв та виробiв

7233

13596

40

Машинiст вагон-вагiв

7233

Машинiст з обслуговування та монтажу технiчного устаткування (судновий)

7233

14222

56

Машинiст сухих докових установок

7233

14448

82

Механiк з обслуговування вiтроустановок

7233

14637

64

Монтажник будiвельних машин та механiзмiв

7233

14554

64

Монтажник гiдроагрегатiв

7233

14556

64

Монтажник гiрничого устаткування

7233

14558

64

Монтажник дробильно-розмельного устаткування та устаткування для сортування й збагачення

7233

14568

41

Монтажник з ремонту ванн

7233

14569

41

Монтажник з ремонту печей

7233

14560

64

Монтажник компресорiв, насосiв та вентиляторiв

7233

-

3

Монтажник лiсозаготiвельного устаткування

7233

14562

64

Монтажник металорiзального та ковальсько-пресового устаткування

7233

14564

64

Монтажник механiчного устаткування гiдротехнiчних споруд

7233

14607

64

Монтажник пiдiймально-транспортного устаткування безперервної дiї

7233

14608

64

Монтажник пiдiймально-транспортного устаткування переривчастої дiї

7233

14620

41

Монтажник реакцiйних апаратiв

7233

14635

64

Монтажник систем вентиляцiї, кондицiювання повiтря, пневмотранспорту й аспiрацiї

7233

14633

64

Монтажник сiльськогосподарського устаткування

7233

14642

64

Монтажник технологiчного устаткування та пов’язаних з ним конструкцiй

7233

14575

64

Монтажник устаткування атомних електричних станцiй

7233

14581

64

Монтажник устаткування зерносховищ та пiдприємств з промислового перероблення зерна

7233

14582

64

Монтажник устаткування коксохiмiчних виробництв

7233

14585

64

Монтажник устаткування котельних установок

7233

14587

64

Монтажник устаткування металургiйних заводiв

7233

14593

64

Монтажник устаткування пiдприємств будiвельних матерiалiв

7233

14591

64

Монтажник устаткування пiдприємств полiграфiчної промисловостi

7233

14595

64

Монтажник устаткування пiдприємств текстильної промисловостi

7233

14589

64

Монтажник устаткування пiдприємств харчової промисловостi

7233

14597

64

Монтажник устаткування пiдприємств хiмiчної та нафтової промисловостi

7233

14599

64

Монтажник устаткування пiдприємств целюлозно-паперової промисловостi

7233

14603

64

Монтажник устаткування сортувальних гiрок

7233

14605

64

Монтажник устаткування холодильних установок

7233

14652

64

Монтажник шахтного устаткування на поверхнi

7233

14670

56

Монтер суднових засобiв безпеки

7233

14897

40

Налагоджувальник автоматизованих вагон-вагiв

7233

14993

64

Налагоджувальник будiвельних машин

7233

15080

17

Насаджувач дефiбрерних каменiв

7233

15088

7

Насiкальник мелючих каменiв

7233

16247

6

Обпресувальник труб

7233

15281

52

Оброблювач зуба берда

7233

16269

66

Оглядач вагонiв

7233

16275

66

Оглядач-ремонтник вагонiв

7233

17322

56

Перевiряльник судновий

7233

17035

66

Пресувальник колiсних пар

7233

18365

42

Свердлувальник-пневматик

7233

18447

87

Слюсар аварiйно-вiдновлювальних робiт

7233

18576

64

Слюсар будiвельний

7233

18481

45

Слюсар з виводiв та обмоток електричних машин

7233

18483

64

Слюсар з виготовлення деталей та вузлiв систем вентиляцiї, кондицiювання повiтря, пневмотранспорту й аспiрацiї

7233

18489

64

Слюсар з виготовлення вузлiв та деталей санiтарно-технiчних систем

7233

18554

63

Слюсар з експлуатацiї та ремонту газового устаткування

7233

18466

42

Слюсар з механоскладальних робiт

7233

18496

6

Слюсар з монтажу та ремонту основ морських бурових та естакад

7233

Слюсар з налагодження виробничого устаткування суден

7233

18497

6

Слюсар з обслуговування бурових

7233

18505

62

Слюсар з обслуговування теплових мереж

7233

18503

62

Слюсар з обслуговування теплових пунктiв

7233

18499

62

Слюсар з обслуговування устаткування електростанцiй

7233

18507

66

Слюсар з огляду та ремонту локомотивiв на пунктах технiчного обслуговування

7233

18520

62

Слюсар з ремонту гiдротурбiнного устаткування

7233

18522

42

Слюсар з ремонту дорожньо-будiвельних машин та тракторiв

7233

18542

42

Слюсар з ремонту колiйних машин та механiзмiв

7233

18528

3

Слюсар з ремонту лiсозаготiвельного устаткування

7233

18538

62

Слюсар з ремонту парогазотурбiнного устаткування

7233

18544

62

Слюсар з ремонту реакторно-турбiнного устаткування

7233

18540

42

Слюсар з ремонту рухомого складу

7233

18545

42

Слюсар з ремонту сiльськогосподарських машин та устаткування

7233

18524

42

Слюсар з ремонту та обслуговування перевантажувальних машин

7233

Слюсар з ремонту та обслуговування портальних кранiв

7233

18526

42

Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляцiї та кондицiювання

7233

18547

21

Слюсар з ремонту технологiчних установок

7233

18531

62

Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопiдготовчих цехiв

7233

18537

62

Слюсар з ремонту устаткування подавання палива

7233

18535

62

Слюсар з ремонту устаткування теплових мереж

7233

18551

42

Слюсар з такелажу й вантажозахватних пристроїв

7233

18450

66

Слюсар зумпфового агрегата

7233

18572

40

Слюсар системи випарного охолодження

7233

18581

40

Слюсар централiзованої мастильної станцiї

7233

Слюсар-дизелiст

7233

18458

56

Слюсар-механiк з випробувань установок та апаратури

7233

18470

56

Слюсар-монтажник судновий

7233

18476

20

Слюсар-обпресувальник

7233

18557

40

Слюсар-проводник

7233

18559

42

Слюсар-ремонтник

7233

67

Слюсар-ремонтник судновий

7233

18577

56

Слюсар-судноремонтник

7233

67

Токар судновий

7233

19312

6

Установник бурильних замкiв

7239

Авторемонтник

7239

Випробувач спецiальних виробiв на вогневих стендах

Змiна № 3

7239

Випробувач спецiальних виробiв на пневмогiдравлiчних стендах

Змiна № 3

7239

Випробувач стартово-стендових систем

Змiна № 3

7239

Складальник ракетних двигунiв на твердому паливi

Змiна № 3

7239

Слюсар будiвельний з виготовлення вузлiв трубопровiдних систем

7239

Слюсар-випробувач виробiв (спецiальнi виробництва)

Змiна № 3

7239

Слюсар-механiк з виготовлення та ремонту ртутних диференцiальних манометрiв

Змiна № 3

7239

Слюсар-механiк iз спецiальних вимiрювальних приладiв

Змiна № 3

7239

Слюсар-складальник виробiв (спецiальнi виробництва)

Змiна № 3

7239

Слюсар-стендовик на вогняних стендах виробiв з ракетними рiдинними двигунами та ракетними двигунами на твердому паливi

Змiна № 3

7241

10007

68

Авiацiйний механiк з приладiв та електроустаткування

7241

10047

1

Акумуляторник

7241

11235

40

Бригадир-настроювач трубоелектрозварювальних станiв

7241

Випробувач вимiрювальних систем

Змiна № 3

7241

12585

45

Випробувач джерел струму

7241

12612

45

Випробувач електричних машин, апаратiв та приладiв

7241

12616

45

Випробувач електровугiльних виробiв

7241

12614

45

Випробувач електрокерамiчних виробiв

7241

Випробувач-лаборант ракетних рiдинних двигунiв та їх агрегатiв

Змiна № 3

7241

12610

45

Випробувач-формувальник

7241

12458

55

Виробник тензорезисторiв

7241

11590

6

Вишкомонтажник-електромонтер

7241

11706

5

Гiрничомонтажник пiдземний

7241

11829

1

Дефектоскопiст з магнiтного контролю

7241

19749

67

Електрик судновий

7241

19776

55

Електромеханiк з випробувань та ремонту електроустаткування

7241

19778

1

Електромеханiк з лiфтiв

7241

-

62

Електромеханiк з обслуговування i ремонту вiтроенергетичної установки

7241

19780

67, 68

Електромеханiк, з обслуговування свiтлотехнiчного устаткування систем забезпечення польотiв

7241

19789

42

Електромеханiк з ремонту та обслуговування лiчильно-обчислювальних машин

7241

Електромеханiк з ремонту та обслуговування устаткування iнформацiйних систем

7241

19792

42

Електромеханiк засобiв автоматики та приладiв технологiчного устаткування

7241

19794

70

Електромеханiк поштового устаткування

7241

19793

65

Електромеханiк торговельного та холодильного устаткування

7241

19800

64

Електромонтажник акумуляторних батарей

7241

19802

64

Електромонтажник вторинних ланцюгiв

7241

19814

64

Електромонтажник електричних машин

7241

19810

64

Електромонтажник iз сигналiзацiї, централiзацiї та блокування на залiзничному транспортi й наземних лiнiях метрополiтену

7241

19808

64

Електромонтажник розподiльних пристроїв

7241

19812

64

Електромонтажник силових мереж та електроустаткування

7241

Електромонтажник спецiальних виробiв

Змiна № 3

7241

19816

56

Електромонтажник судновий

7241

19798

64

Електромонтажник-налагоджувальник

7241

19817

45

Електромонтажник-схемник

7241

19819

62

Електромонтер головного щита керування електростанцiєю

7241

19821

1

Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики

7241

19834

62

Електромонтер з випробувань та вимiрювань

7241

19869

62

Електромонтер з експлуатацiї електролiчильникiв

7241

19867

62

Електромонтер з експлуатацiї розподiльних мереж

7241

19838

6

Електромонтер з обслуговування бурових

7241

19840

62

Електромонтер з обслуговування гiдроагрегатiв машинного залу

7241

19848

62

Електромонтер з обслуговування електроустаткування електростанцiй

7241

-

62

Електромонтер з обслуговування i ремонту установок захисту вiд корозiї пiдземних трубопроводiв

7241

19844

62

Електромонтер з обслуговування перетворювальних пристроїв

7241

19842

62

Електромонтер з обслуговування пiдстанцiї

7241

-

70

Електромонтер з обслуговування холодильного устаткування електрозв’язку

7241

19852

62

Електромонтер з оперативних перемикань у розподiльних мережах

7241

19854

62

Електромонтер з ремонту апаратури, релейного захисту й автоматики

7241

19857

62

Електромонтер з ремонту вторинної комутацiї та зв’язку

7241

19863

62

Електромонтер з ремонту обмоток та iзоляцiї електроустаткування

7241

19855

62

Електромонтер з ремонту повiтряних лiнiй електропередачi

7241

19859

62

Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних лiнiй

7241

-

66

Електромонтер з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв’язку

7241

19861

1

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

7241

19890

66

Електромонтер з ремонту та обслуговування пристроїв сигналiзацiї, централiзацiї та блокування

7241

19825

87, 66

Електромонтер контактної мережi

7241

19831

62

Електромонтер оперативно-виїзної бригади

7241

-

70

Електромонтер пiдземних споруд та комунiкацiй електрозв’язку

7241

19888

66

Електромонтер тягової пiдстанцiї

7241

19829

64

Електромонтер-лiнiйник з монтажу повiтряних лiнiй високої напруги й контактної мережi

7241

19874

66

Електромонтер-релейник

7241

19892

84

Електроосвiтлювач

7241

19931

5

Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування

7241

19917

62

Електрослюсар з обслуговування автоматики та засобiв вимiрювань електростанцiй

7241

64

Електрослюсар з проходки

7241

19927

62

Електрослюсар з ремонту електричних машин

7241

19929

62

Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцiй

7241

19919

62

Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобiв вимiрювань електростанцiй

7241

19921

21

Електрослюсар з ремонту устаткування нафтобаз

7241

19923

62

Електрослюсар з ремонту устаткування розподiльних пристроїв

7241

19915

5

Електрослюсар пiдземний

7241

19910

41

Електрослюсар-контактник

7241

19912

64

Електрослюсар-монтажник пiдземного гiрничопрохiдницького устаткування

7241

12644

45

Калiбрувальник котушок електроприладiв

7241

12930

45

Контролер в акумуляторному й елементному виробництвi

7241

13095

42

Контролер електромонтажних робiт

7241

12961

45

Контролер кабельних виробiв

7241

13053

45

Контролер складання електричних машин, апаратiв та приладiв

7241

13324

1

Лаборант електромеханiчних випробувань та вимiрювань

7241

13304

1

Лаборант з електроiзоляцiйних матерiалiв

7241

13302

1

Лаборант з фiзико-механiчних випробувань

7241

13310

1

Лаборант-радiометрист

7241

Майстер з дiагностики та налагодження електронного устаткування автомобiльних засобiв

7241

Механiк з обслуговування виробничого устаткування ресторану (кафе, їдальнi i т. iн.)

7241

Механiк з обслуговування та монтажу електроустаткування (судновий)

7241

14656

64

Монтажник електричних пiдйомникiв (лiфтiв)

7241

Монтажник електронно-вимiрювальної та спецiальної апаратури

Змiна № 3

7241

14658

55

Монтажник електроустаткування лiтальних апаратiв

7241

14614

3

Монтажник приладiв та апаратури автоматичного контролю, регулювання та керування

7241

14645

64

Монтажник турбоагрегатiв та синхронних компенсаторiв

7241

14577

64

Монтажник устаткування блокування та централiзацiї на залiзничному транспортi

7241

14666

21

Монтер iз захисту пiдземних трубопроводiв вiд корозiї

7241

14671

-

Монтер судноплавної обстановки

7241

14977

64

Налагоджувальник приладiв, апаратури та систем автоматичного контролю, регулювання та керування (налагоджувальник КВП та автоматики)

7241

15972

-

Оператор розмiнних автоматiв

7241

16608

1

Пiрометрист

7241

16783

66

Поїзний електромеханiк

7241

17347

70, 66

Провiдник-електромонтер поштових вагонiв

7241

17848

45

Регулювальник-градуювальник електровимiрювальних приладiв

7241

18494

42

Слюсар з контрольно-вимiрювальних приладiв та автоматики (електромеханiка)

7241

Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту електроустаткування (портового, суднового та iн.)

7241

18589

66

Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту ескалаторiв

7241

18583

66

Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту металоконструкцiй метрополiтену

7241

18587

66

Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту станцiйного та тунельного устаткування метрополiтену

7241

18585

66

Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту устаткування метрополiтену

7241

18590

42

Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування

7241

Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопiдiймальних кранiв i машин

7241

Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних пiдйомникiв (лiфтiв)

7241

18596

42

Слюсар-електромонтажник

7241

18464

56

Слюсар-механiк електромеханiчних приладiв та систем

7241

18861

41

Стендовик

7241

19323

29

Установник склоплавильних посудин

7242

12569

55

Випробувач агрегатiв, приладiв та чутливих елементiв

7242

12351

47

Виробник стрiчкових осердь

7242

11598

47

В’язальник схемних джгутiв, кабелiв та шнурiв

7242

11750

47

Градуювальник радiоапаратури

7242

11827

1

Дефектоскопiст з газового та рiдинного контролю

7242

11833

1

Дефектоскопiст рентгено-, гаммаграфування

7242

19850

70

Електромонтер з обслуговування електроустановок

7242

19899

56

Електрорадiомонтажник судновий

7242

12255

20

Зачищувач

7242

12865

20

Комплектувальник мiкромодулiв

7242

13047

47

Контролер радiоелектронної апаратури та приладiв

7242

13301

1

Лаборант з ультразвукової технiки

7242

14660

20

Монтажник елементiв пам’ятi на феритах

7242

Монтажник iнформацiйно-комунiкацiйних мереж

7242

Монтажник iнформацiйно-комунiкацiйного устаткування

7242

14566

20

Монтажник мiкромодулiв

7242

14616

55

Монтажник радiо- та спецiального устаткування лiтальних апаратiв

7242

14618

47

Монтажник радiоелектронної апаратури та приладiв

7242

14639

55

Монтажник тензорезисторiв

7242

14548

20

Монтажник-вакуумник

7242

14646

20

Монтажник-установник зовнiшньої арматури

7242

14919

42

Налагоджувальник контрольно-вимiрювальних приладiв та автоматики

7242

14997

45

Налагоджувальник прискорювачiв заряджених частинок

7242

14995

20

Налагоджувальник технологiчного устаткування (електронна технiка)

7242

15023

47

Намотувальник котушок

7242

16195

47

Оператор електроакустичних вимiрювань

7242

17560

56

Радiомонтажник судновий

7242

17861

47

Регулювальник радiоелектронної апаратури та приладiв

7242

Регулювальник спецiальної апаратури

Змiна № 3

7242

17906

20

Рiзальник магнiтопроводiв

7242

17902

20

Рiзальник-лудильник фольги

7242

18494

2

Слюсар з контрольно-вимiрювальних приладiв та автоматики (електронiка)

7242

18460

47

Слюсар-механiк з радiоелектронної апаратури

7242

19428

45

Формувальник ртутних випрямлячiв

7242

19539

20

Цокольник

7242

19712

20

Штампувальник нiжок

7243

10008

68

Авiацiйний механiк з радiоустаткування

7243

10060

70

Антенник-щогловик

7243

11831

1

Дефектоскопiст з ультразвукового контролю

7243

11856

1

Дозиметрист

7243

-

70

Електромонтер станцiйного радiотелевiзiйного устаткування

7243

-

70

Електромонтер станцiйного устаткування проводового мовлення

7243

-

1

Контролер з неруйнiвного контролю

7243

13312

1

Лаборант рентгеноспектрального аналiзу

7243

13322

1

Лаборант-електроакустик

7243

14450

82

Механiк з обслуговування звукової технiки

7243

14454

82

Механiк з обслуговування знiмальної апаратури

7243

14452

62

Механiк з обслуговування кiнотелевiзiйного устаткування

7243

14456

62

Механiк з обслуговування телевiзiйного устаткування

7243

14624

64

Монтажник зв’язку — антенник

7243

15503

1

Оператор акустичних випробувань

7243

15778

1

Оператор осцилографування та тензометрування

7243

15957

87

Оператор пульта керування устаткуванням житлових i громадських будiвель

7243

Оператор установки електронного тестування друкарських плат

7243

17553

1

Радiомеханiк з обслуговування та ремонту радiотелевiзiйної апаратури

7243

17556

55

Радiомеханiк з ремонту радiоелектронного устаткування

7243

17562

1

Радiомонтер приймальних телевiзiйних антен

7243

17568

73

Радiотехнiк

7243

18205

20

Складальник-настроювач магнiтних систем

7243

Слюсар-механiк iз обслуговування спецiальних вагонiв з транспортування виробiв

Змiна № 3

7243

13499

56

Щогловик-антенник судновий

7244

-

70

Електромонтер лiнiйних споруд електрозв’язку та проводового мовлення

7244

19832

58

Електромонтер охоронно-пожежної сигналiзацiї

7244

19881

70

Електромонтер станцiйного устаткування телеграфного зв’язку

7244

19883

70

Електромонтер станцiйного устаткування телефонного зв’язку

7244

14627

64

Монтажник зв’язку-лiнiйник

7244

14601

64

Монтажник устаткування зв’язку

7245

19804

64

Електромонтажник з кабельних мереж

7245

12624

70

Кабельник-спаювальник

7245

14626

64

Монтажник зв’язку — кабельник

7245

14629

64

Монтажник зв’язку — спаювальник

7245

14662

45

Монтер кабельного виробництва

7249

Випробувач у виробництвi електротехнiчних машин i апаратури

7249

Випробувач-електрик ракетних рiдинних двигунiв та їх агрегатiв

Змiна № 3

7249

Вишкоелектромонтажник

7249

Електромонтажник будiвельний

Змiна № 2

7311

10025

51

Автоматник голково-платинних виробiв

7311

10043

20

Аквадувальник

7311

10049

20

Алундувальник

7311

11339

50

Вальцювальник дроту для спiралей

7311

12505

20

Вимiрювач випрямлячiв та елементiв

7311

12515

20

Вимiрювач електричних параметрiв мiкромодулiв

7311

12516

20

Вимiрювач електричних параметрiв радiодеталей

7311

12518

20

Вимiрювач електрофiзичних параметрiв

7311

12511

20

Вимiрювач магнiтних властивостей

7311

12576

20

Випробувач вакуумних покриттiв (тонких плiвок)

7311

12582

20

Випробувач деталей та приладiв

7311

12603

20

Випробувач селенового виробництва

7311

12385

48

Виробник окулярних оправ

7311

16391

44

Вiдмiтчик термометрiв

7311

11484

50

Волочильник матерiалу для спiралей

7311

11624

50

Галтувальник деталей годинникiв та каменiв

7311

19546

50

Годинникар з ремонту електронних i кварцових годинникiв

7311

19545

50

Годинникар з ремонту механiчних годинникiв

7311

11747

42

Градуювальник

7311

11748

49

Градуювальник оптичних деталей

7311

16575

50

Друкар циферблатiв

7311

19791

48

Електромеханiк з ремонту та обслуговування електронної медичної апаратури

7311

19782

48

Електромеханiк з ремонту та обслуговування медичних оптичних приладiв

7311

19786

48

Електромеханiк з ремонту та обслуговування медичного рентгенiвського устаткування

7311

19784

48

Електромеханiк з ремонту та обслуговування медичного устаткування

7311

19787

48

Електромеханiк з ремонту та обслуговування наркозно-дихальної апаратури

7311

11985

20

Заварник електровакуумних приладiв

7311

11976

20

Заварник на високочастотному iндукторi

7311

11982

20

Заварник напiвпровiдникових приладiв

7311

11989

50

Завивальник спiралей

7311

12172

20

Заливальник компаундами

7311

12251

48

Заточувальник медичного iнструменту

7311

19032

29

Знiмач оптичних характеристик

7311

12271

50

Зубополiрувальник деталей годинникiв

7311

12275

50

Зубофрезерувальник деталей годинникiв

7311

12648

20

Калiбрувальник магнiтопроводiв

7311

12652

51

Калiбрувальник ниткоутворювачiв

7311

12656

20

Калiбрувальник-прецизiйник у виробництвi масок кольорових кiнескопiв

7311

12959

42

Контролер вимiрювальних приладiв та спецiального iнструменту

7311

13089

50

Контролер годинникового та каменевого виробництва

7311

12951

51

Контролер голково-платинних виробiв

7311

12950

20

Контролер деталей та приладiв

7311

12993

48

Контролер медичного устаткування та виробiв

7311

13007

49

Контролер оптичних деталей та приладiв

7311

13049

20

Контролер режимiв роботи технологiчного устаткування

7311

Контролер-приймальник боєприпасiв-зарядiв

Змiна № 1

7311

Контролер-приймальник боєприпасiв-порохiв

Змiна № 1

7311

13034

20

Контролер-приймальник мiкроелементiв

7311

Лаборант з випробування зброї ракетної

Змiна № 1

7311

13332

50

Лакувальник деталей годинникiв

7311

13401

20

Ливарник радiокерамiки та феритiв

7311

14457

48

Механiк протезно-ортопедичних виробiв

7311

14472

31

Моделювальник штучних зубiв

7311

14910

74

Налагоджувальник геофiзичної апаратури

7311

15072

44

Наповнювач приладiв газами

7311

15073

44

Наповнювач приладiв рiдинами

7311

15105

20

Настроювач напiвпровiдникових приладiв

7311

15106

20

Настроювач п’єзорезонаторiв

7311

15914

20

Оператор прецизiйного рiзання

7311

16117

44

Оператор установки вимiрювання об’єму

7311

16251

49

Оптик

7311

16257

20

Оптик елементiв квантових приладiв

7311

16253

48

Оптик медичний

7311

16255

49

Оптик-механiк

7311

16694

31

Пiдбирач забарвлення штучних зубiв

7311

16624

20

Плавильник-ливарник прецизiйних сплавiв

7311

16661

21

Планiметрист

7311

16825

48

Полiрувальник хiрургiчних iнструментiв та апаратiв

7311

17150

20

Приладист (електронна технiка)

7311

17150

21

Приладист (перероблення нафти, нафтопродуктiв, газу, сланцiв, вугiлля та обслуговування магiстральних трубопроводiв)

7311

18021

20

Рентгенгонiометрист

7311

18023

20

Рентгеномеханiк

7311

17918

50

Рiзальник мiнералiв

7311

17647

20

Розмiтник п’єзокварцової сировини

7311

18361

50

Свердлувальник камiння

7311

Складальник боєприпасiв

Змiна № 1

7311

18296

50

Складальник годинникiв

7311

Складальник зброї ракетної

Змiна № 1

7311

18178

20

Складальник квантових приладiв

7311

18216

48

Складальник окулярiв

7311

18237

44

Складальник приладiв iз скла

7311

18260

50

Складальник складових частин годинникiв

7311

18294

48

Складальник суцiльнометалевих растрiв

7311

18292

48

Складальник хiрургiчних iнструментiв i апаратiв

7311

18439

20

Скрайбувальник пластин

7311

18494

2

Слюсар з контрольно-вимiрювальних приладiв та автоматики (прецизiйнi прилади)

7311

Слюсар протезно-ортопедичних виробiв

7311

18654

20

Сортувальник виробiв, сировини та матерiалiв

7311

18643

50

Сортувальник деталей годинникiв та каменiв

7311

18395

20

Срiблильник п’єзотехнiчних виробiв

7311

19199

50

Травильник фольги (виробництво годинникiв)

7311

19404

31

Формувальник штучних зубiв

7311

19531

71

Центрувальник оптичних деталей

7311

19661

20

Шлiфувальник-полiрувальник з прецизiйного оброблення напiвпровiдникових матерiалiв

7311

19973

20

Юстирувальник деталей та приладiв

7311

19975

49

Юстирувальник оптичних приладiв

7312

11145

59

Аерографiст щипкових iнструментiв

7312

11280

59

Бронзувальник рам клавiшних iнструментiв

7312

12304

63

Виробник голосових планок

7312

12308

63

Виробник деталей для духових iнструментiв

7312

12367

59

Виробник молоточкiв для клавiшних iнструментiв

7312

12371

59

Виробник музичних iнструментiв за iндивiдуальними замовленнями

7312

11635

59

Гарнiрувальник музичних iнструментiв

7312

12557

59

Інтонувальник

7312

12757

59

Клавiатурник

7312

12849

59

Комплектувальник деталей музичних iнструментiв

7312

13001

59

Контролер музичних iнструментiв

7312

15218

59

Лицювальник музичних iнструментiв

7312

15099

63

Настроювач духових iнструментiв

7312

15101

60

Настроювач музичних iграшок

7312

15103

59

Настроювач пiанiно та роялiв

7312

15110

59

Настроювач щипкових iнструментiв

7312

15111

63

Настроювач язичкових iнструментiв

7312

15108

63

Настроювач-регулювальник смичкових iнструментiв

7312

16814

59

Полiрувальник музичних iнструментiв

7312

17854

59

Регулювальник пiанiно та роялiв

7312

17869

63

Регулювальник язичкових iнструментiв

7312

18038

63

Реставратор духових iнструментiв

7312

18040

59

Реставратор клавiшних iнструментiв

7312

18052

59

Реставратор смичкових та щипкових iнструментiв

7312

18056

63

Реставратор ударних iнструментiв

7312

18063

63

Реставратор язичкових iнструментiв

7312

18147

63

Складальник духових iнструментiв

7312

18203

60

Складальник музичних та озвучених iграшок

7312

18281

63

Складальник ударних iнструментiв

7312

18327

63

Складальник язичкових iнструментiв

7312

18198

59

Складальник-монтажник клавiшних iнструментiв

7312

18200

63

Складальник-монтажник смичкових iнструментiв

7312

18201

59

Складальник-монтажник щипкових iнструментiв

7312

18878

59

Столяр з вироблення та ремонту деталей i вузлiв музичних iнструментiв

7312

18901

59

Струнник

7312

18899

59

Струнонавивальник

7312

19319

59

Установник ладових пластин

7313

11165

38

Балансувальник iнструментiв з алмазiв та надтвердих матерiалiв

7313

11515

50

Вибiрник каменiв

7313

Виготовлювач препаратiв дорогоцiнних металiв та люстрiв

7313

12584

38

Випробувач iнструментiв з алмазiв та надтвердих матерiалiв

7313

12465

65

Виробник фiлiгранних основ

7313

19796

50

Електромонтажник блокiв електронно-механiчних годинникiв

7313

12019

65

Заготiвник деталей та матерiалiв до ювелiрних та художнiх виробiв

7313

12071

65

Заготiвник чернi

7313

12154

38

Закрiплювач алмазiв та надтвердих матерiалiв

7313

12771

38

Класифiкаторник порошкiв з алмазiв та надтвердих матерiалiв

7313

13223

41

Коваль дорогоцiнних металiв

7313

12940

38

Контролер у виробництвi алмазiв, надтвердих матерiалiв та виробiв з них

7313

14677

41

Монтувальник виробiв з дорогоцiнних металiв

7313

14940

41

Налагоджувальник устаткування у виробництвi дорогоцiнних металiв

7313

15149

65

Обдирач алмазiв

7313

16223

65

Обпилювач чернi

7313

15418

65

Огранувальник алмазiв у дiаманти

7313

15420

65

Огранувальник вставок для ювелiрних та художнiх виробiв

7313

16690

65

Пiдбирач каменiв

7313

16803

38

Полiрувальник волок з алмазiв та надтвердих матерiалiв

7313

16821

50

Полiрувальник технiчних каменiв

7313

17874

38

Рiзальник алмазiв

7313

17729

65

Розколювач алмазiв

7313

17638

65

Розмiтник алмазiв

7313

17764

65

Розпилювач алмазiв

7313

18118

38

Складальник алмазних iнструментiв

7313

18630

38

Сортувальник алмазiв (виробництво алмазiв)

7313

18630

65

Сортувальник алмазiв (гранувальне виробництво)

7313

18632

65

Сортувальник дiамантiв

7313

19553

65

Чорнильник ювелiрних та художнiх виробiв

7313

19632

38

Шлiфувальник алмазiв та надтвердих матерiалiв

7313

19648

50

Шлiфувальник каменiв

7313

19959

65

Ювелiр (ювелiр-модельєр)

7313

19960

65

Ювелiр-браслетник

7313

19962

65

Ювелiр-гравер

7313

19964

65

Ювелiр-закрiпник

7313

19969

65

Ювелiр-ланцюжковик

7313

19966

65

Ювелiр-монтувальник

7313

19968

65

Ювелiр-фiлiгранник

7319

Електромеханiк з ремонту та обслуговування медичного устаткування та апаратури

7319

Реставратор музичних iнструментiв (крiм духових)

7319

Складальник музичних iнструментiв (крiм духових)

7321

11132

45

Армувальник електрокерамiчних виробiв

7321

11131

34

Армувальник санiтарно-будiвельних виробiв

7321

12332

45

Виробник капiв

7321

12480

65

Виробник художнiх виробiв з керамiки

7321

12498

45

Виробник штампiв

7321

16385

45

Вiдливальник фарфорових та фаянсових виробiв

7321

11682

34

Глазурувальник виробiв будiвельної керамiки

7321

11693

45

Гончар

7321

12696

45

Кантувач керамiчних труб

7321

12843

45

Комплектувальник гiпсових форм

7321

13036

45

Контролер-приймальник фарфорових, фаянсових та керамiчних виробiв

7321

13372

65

Лiпник скульптурного виробництва

7321

14485

42

Модельник виплавних моделей

7321

14487

42

Модельник гiпсових моделей

7321

14489

45

Модельник керамiчного виробництва

7321

14497

42

Модельник моделей з епоксидних смол

7321

14501

65

Модельник скульптурного виробництва

7321

14801

44

Набирач килимкiв з мозаїчної плитки

7321

16241

45

Оправник електрокерамiчних виробiв

7321

16239

45

Оправник-чистильник

7321

16452

65

Патинувальник

7321

17065

49

Пресувальник оптичної керамiки

7321

18284

45

Складальник фарфорових та фаянсових виробiв

7321

18431

45

Склеювач електрокерамiчних виробiв

7321

18690

45

Сортувальник сировини, фарфорових, фаянсових та керамiчних виробiв

7321

19369

65

Форматор скульптурного виробництва

7321

19402

34

Формувальник виробiв будiвельної керамiки

7321

19452

45

Формувальник електрокерамiчних виробiв

7321

19442

45

Формувальник фарфорових та фаянсових виробiв

7321

19672

45

Шлiфувальник фарфорових та фаянсових виробiв

7322

11151

44

Аерозольник

7322

11204

44

Блокувальник скловиробiв

7322

11316

44

Вакуумник триплексу та блокiв

7322

11548

44

Видувальник скловиробiв

7322

12607

44

Випробувач скловиробiв

7322

12416

49

Виробник свiтлофiльтрiв та поляроїдiв

7322

16358

44

Вiдпальник скловиробiв

7322

17196

49

Готувач оптичних клеїв

7322

18348

44

Зварник скляних виробiв

7322

12732

44

Кварцодув

7322

13065

44

Контролер скляного виробництва

7322

13338

49

Лакувальник оптичних деталей

7322

14539

44

Полiрувальник скла

7322

16348

44

Обробник видувних виробiв

7322

15856

49

Оператор з нанесення просвiтлювальних та захисних покриттiв

7322

16466

44

Паяльщик сiток та шинок на склi

7322

16621

49

Плавильник виробiв з кварцового непрозорого скла

7322

16632

49

Плавильник зневодненого кварцового скла

7322

16816

49

Полiрувальник оптичних деталей

7322

16818

44

Полiрувальник скла та скловиробiв

7322

16819

44

Полiрувальник скловиробiв кислотою

7322

17006

49

Пресувальник виробiв з оптичного скла та кристалiв

7322

16991

44

Пресувальник гарячого скла

7322

Пресувальник спецiальних мас

Змiна № 3

7322

17409

49

Промивальник оптичних деталей

7322

17954

44

Рiзальник скла

7322

17583

49

Розбирач оптичного скла та кристалiв

7322

17779

49

Розпилювач оптичного скла

7322

18363

49

Свердлувальник оптичних деталей

7322

18235

44

Складальник з обрамлення скла

7322

14820

44

Складальник скломаси

7322

18275

44

Складальник тиглiв

7322

18424

49

Склеювач оптичних деталей

7322

18856

44

Склодув

7322

18743

49

Спiкальник кювет

7322

19338

44

Фацетник

7322

19486

49

Фрезерувальник оптичних деталей

7322

19576

49

Чистильник оптики

7322

19654

49

Шлiфувальник оптичних деталей

7322

19668

44

Шлiфувальник скла

7322

19669

44

Шлiфувальник скловиробiв

7323

11743

44

Гравер скла

7323

17691

44

Розмалювальник по склу

7323

19196

44

Травильник скла плавиковою кислотою

7323

19471

44

Фотодрукар на склi

7324

11147

45

Аерографник

7324

10055

45

Ангобувальник

7324

10056

34

Ангобувальник санiтарно-будiвельних виробiв

7324

12460

1

Виробник трафаретiв, шкал та плат

7324

16298

45

Вiдвiдник

7324

17168

65

Готувач ґрунтових сумiшей

7324

11774

65

Ґрунтувальник полотна та картону художнiх полотен

7324

19948

65

Емалювальник (виробництво художнiх виробiв)

7324

11947

45

Живописець

7324

12546

65

Інкрустатор

7324

19549

65

Карбувальник скульптурного виробництва

7324

19550

65

Карбувальник художнiх виробiв

7324

12886

45

Комплектувальник фарфорових та фаянсових виробiв

7324

12999

65

Контролер монетно-орденського виробництва

7324

13083

65

Контролер художнiх виробiв

7324

13100

82

Контурувальник

7324

18077

50

Малювальник свiтними фарбами

7324

14502

29

Модельник склопластикiв

7324

16338

65

Обробник художнiх виробiв

7324

16785

65

Позолотник художнiх виробiв

7324

16827

65

Полiрувальник художнiх виробiв

7324

17706

45

Раклiст (фарфоровi та фаянсовi вироби)

7324

18061

61

Реставратор художнiх виробiв та декоративних предметiв

7324

19222

65

Трафаретник (виробництво художнiх виробiв)

7324

19517

65

Художник декоративного розмалювання по металу

7324

19519

65

Художник мiнiатюрного живопису

7324

19520

65

Художник розмалювання по дереву

7324

19522

65

Художник розмалювання по емалi

7329

Модельник у виробництвi неметалевої продукцiї

7329

Формувальник фарфорових, фаянсових та керамiчних виробiв

7329

Художник декоративного розмалювання

7331

11300

84

Бутафор

7331

11554

65

Випалювач по дереву

7331

11561

65

Випарювальник капокореня

7331

12317

84

Виробник iгрових ляльок

7331

12476

65

Виробник художнiх виробiв з бересту

7331

12489

65

Виробник художнiх виробiв з бурштину

7331

12478

65

Виробник художнiх виробiв з дерева

7331

12483

65

Виробник художнiх виробiв з лози

7331

12485

65

Виробник художнiх виробiв з металу

7331

12141

65

Гартiвник виробiв з хохломським розмалюванням

7331

12676

65

Гартувальник бурштину

7331

11990

60

Заготiвельник ботанiчних блокiв

7331

11995

60

Заготiвельник геологiчних зразкiв

7331

12078

65

Заготiвник бурштину

7331

12035

65

Заготiвник матерiалiв для художнiх виробiв з дерева, бересту, капокореня

7331

12805

27

Клiшист

7331

14476

17

Модельєр коробок

7331

14483

55

Модельник аерогiдродинамiчних моделей з неметалу

7331

14491

60

Модельник наочного приладдя

7331

14761

60

Муляжист

7331

15434

60

Обклеювач глобусiв

7331

15289

65

Оброблювач виробiв з бурштину

7331

15285

65

Оброблювач виробiв з кiстки та рогу

7331

15365

65

Оброблювач художнiх виробiв з дерева та пап’є-маше

7331

18050

61

Реставратор виробiв з дерева

7331

17938

65

Рiзьбяр по дереву та бересту

7331

17942

65

Рiзьбяр по костi та рогу

7331

17681

60

Розмалювальник iграшок

7331

17772

65

Розпилювач кiстки та рогу

7331

18169

65

Складальник виробiв з бурштину

7331

18639

65

Сортувальник декоративних порiд дерева

7331

19331

65

Фанерувальник художнiх виробiв з дерева

7331

-

5*

Флорист

7331

19447

60

Формувальник форм для наочного приладдя

7331

19449

65

Формувальник художнього лиття

7331

19677

65

Шлiфувальник бурштину

7331

19658

65

Шлiфувальник пiдносiв

7332

Виготовлювач чучел

7332

11566

65

Вирiвнювальник шкiряних деталей

7332

12321

65

Виробник виробiв з тканини з художнiм розмалюванням

7332

12482

65

Виробник художнiх виробiв iз шкiри

7332

11581

65

Вишивальник на шкiрi та хутрi

7332

16290

60

Вiдбiрник анатомiчного матерiалу

7332

11993

60

Заготiвельник блокiв з гiстологiї, цитологiї, ембрiологiї

7332

12859

60

Комплектувальник кiсток

7332

12880

60

Комплектувальник сухих зоопрепаратiв

7332

13003

60

Контролер наочного приладдя

7332

13497

60

Мацератор

7332

14675

60

Монтувальник вологих препаратiв

7332

14683

60

Монтувальник кiсткових препаратiв

7332

14685

60

Монтувальник мiкрозрiзiв

7332

14688

60

Монтувальник остеологiчних колекцiй

7332

14690

60

Монтувальник скелетiв дрiбних тварин

7332

14843

65

Навивальник картону

7332

16217

65

Обпилювач пап’є-маше

7332

15373

60

Обрiзувач анатомiчного матерiалу

7332

16405

60

Оформлювач iграшок

7332

16665

57

Плетiльник меблiв

7332

16966

60

Препаратор анатомiчних зрiзiв

7332

16953

60

Препаратор бiологiчних об’єктiв

7332

16957

60

Препаратор з анатомiї

7332

16959

60

Препаратор з мiкрозоологiї

7332

16965

60

Препаратор скелетiв дрiбних тварин

7332

17250

60

Приймальник бiологiчних матерiалiв

7332

18054

61

Реставратор тканин, гобеленiв та килимiв

7332

17922

60

Рiзальник на мiкротомi

7332

17752

29

Розкрiйник скловолокнистих матерiалiв

7332

17744

65

Розкрiйник шкiри та хутра

7332

17683

65

Розмалювальник виробiв iз шкiри

7332

17687

60

Розмалювальник моделей

7332

18159

65

Складальник виробiв з дерева та пап’є-маше

7332

18163

65

Складальник виробiв iз шкiри та хутра

7332

18207

60

Складальник натуральних об’єктiв

7332

15450

60

Фарбувальник мiкрозрiзiв

7339

Виробник художнiх виробiв з дерева та подiбних матерiалiв (рослинного, тваринного походження)

7339

Рiзьбяр (виробництво художнiх виробiв)

7341

16379

59

Виливальник валикiв

7341

12829

59

Колорист (полiграфiчне виробництво)

7341

Контролер у полiграфiчному виробництвi

7341

13134

59

Коректор (переддрукарськi процеси полiграфiчного виробництва)

7341

14541

59

Монтажист

7341

19005

Облiковець (полiграфiчне виробництво)

7341

16342

59

Оброблювач клiше

7341

16201

59

Оператор електронних автоматiв для виготовлення форм високого друкування

7341

16153

59

Оператор фотоскладальних автоматiв i систем

7341

16950

59

Препаратор

7341

17310

59

Пробiст високого друкування

7341

17312

59

Пробiст офсетного плоского друкування

7341

14803

59

Складач на машинах

7341

14807

59

Складач на складальних рядковиливальних машинах

7341

14792

59

Складач ручним способом

7342

16377

59

Виливальник

7342

11500

59

Вулканiзаторник друкарських форм

7342

Гальванотипiст

7342

Гiльоширник (полiграфiчне виробництво)

7342

19937

59

Електрофотограф

7342

18863

59

Стереотипер

7343

Гравер

7343

11735

42

Гравер (слюсарнi та слюсарно-складальнi роботи)

7343

Гравер друкарських форм

7343

11745

59

Гравер шрифту

7343

19952

20

Емульсувальник прецизiйної фотолiтографiї

7343

Копiювальник друкарських форм

7343

15129

59

Нотогравер

7343

15131

59

Нотографiк

7343

16346

59

Оброблювач шрифтової продукцiї

7343

15505

1

Оператор апаратiв мiкрофiльмування та копiювання

7343

16203

59

Оператор електронних гравiювальних автоматiв для виготовлення форм глибокого друкування

7343

Оператор електронного кольородiлення

7343

15916

20

Оператор прецизiйної фотолiтографiї

7343

16486

59

Перебивач форм глибокого друкування

7343

Ретушер (полiграфiчне виробництво)

7343

17893

59

Рiзальник дерев’яного шрифту

7343

18854

1

Склографiст (ротаторник)

7343

19186

59

Травильник клiше

7343

19201

59

Травильник форм глибокого друкування

7343

19222

59

Трафаретник (полiграфiчне виробництво)

7343

Фотоцинкограф

7343

19515

59

Хромолiтограф

7343

19971

59

Юстирувальник

7344

12449

62

Виробник субтитрiв

7344

11739

74

Гравер оригiналiв топографiчних карт

7344

13110

20

Координатографiст прецизiйної фотолiтографiї

7344

13315

1

Лаборант-сенситометрист

7344

16409

69

Оформлювач табло вiньєток та альбомiв

7344

18065

69

Ретушер (фотороботи)

7344

18068

20

Ретушер прецизiйної фотолiтографiї

7344

17733

60

Розфарбовувач дiапозитивiв та фотовiдбиткiв

7344

19459

82

Фотограф (фотороботи)

7344

19465

45

Фотокерамiк

7345

11284

59

Брошурувальник

7345

16519

59

Палiтурник

7345

16521

1

Палiтурник документiв

7345

18032

61

Реставратор архiвних та бiблiотечних матерiалiв

7346

10003

47

Авербандник

7346

11237

1

Бригадир на дiльницях основного виробництва (друкування на тканинах)

7346

12347

13

Виготовлювач лекал (швацьке виробництво)

7346

11555

47

Випалювач малюнкiв

7346

11735

47

Гравер (виробництво текстилю)

7346

13117

47

Копiювальник малюнкiв та карт

7346

14781

47

Набивальник малюнкiв

7346

14783

47

Набивальник малюнкiв манерами

7346

14885

47

Накатник малюнкiв

7346

16425

47

Пантографiст

7346

16454

47

Патронiст малюнкiв

7346

17052

47

Пресувальник молетiв

7346

17706

47

Раклiст (виробництво текстилю)

7346

17693

47

Розмалювальник тканини

7346

14816

47

Складач малюнка

7346

19126

47

Термодрукар

7346

19184

47

Травильник валiв

7346

19596

47

Шаблонник

7349

Гравер (полiграфiчна дiяльнiсть)

7349

Пробiст (полiграфiчна дiяльнiсть)

7411

11188

8

Беконник

7411

16281

10

Вибiльник агарового холодцю

7411

12378

8

Виготовлювач натуральної ковбасної оболонки

7411

12327

8

Виготовлювач штучної ковбасної оболонки

7411

12372

8

Виробник м’ясних напiвфабрикатiв

7411

12447

8

Виробник струн

7411

17180

8

Готувач кулiнарних виробiв з м’яса птицi та кролiв

7411

18735

8

Готувач фаршу

7411

11206

8

Забивач худоби

7411

12235

8

Засолювач м’яса й м’ясопродуктiв

7411

12238

8

Засолювач шкур

7411

18323

8

Збирач епiтелiю

7411

13068

8

Контролер струн та зшивок

7411

13233

10

Кулiнар виробiв з риби та морепродуктiв

7411

13458

4

Марироб

7411

15141

8

Обвалювальник м’яса

7411

15143

8

Обвалювальник тушок птицi

7411

15259

8

Оброблювач ветсанбраку

7411

15291

10

Оброблювач iкри

7411

15301

10

Оброблювач крабiв

7411

15303

8

Оброблювач кролiв

7411

15313

10

Оброблювач морського звiра

7411

15335

8

Оброблювач птицi

7411

15341

10

Оброблювач риби

7411

17266

8

Приймальник перо-пухової сировини

7411

17284

8

Приймальник худоби

7411

17300

8

Приймальник яєць

7411

17280

7

Приймальник-здавальник харчової продукцiї (виробництво м’ясних та рибних продуктiв)

7411

17288

8

Приймальник-сортувальник живої птицi та кролiв

7411

17920

8

Рiзальник м’ясопродуктiв

7411

17776

8

Розпилювач м’ясопродуктiв

7411

17811

8

Розфасовувач м’ясопродуктiв

7411

17697

65

Рубач м’яса на ринку

7411

18697

8

Сортувальник тушок птицi та кролiв

7411

18637

7

Сортувальник у виробництвi харчової продукцiї (м’яснi та рибнi продукти)

7411

18969

7

Сушильник харчової продукцiї (м’яснi та рибнi продукти)

7411

19333

8

Фаршомiсильник

7411

19409

8

Формувальник ковбасних виробiв

7412

11237

1

Бригадир на дiльницях основного виробництва (хлiбопекарне та кондитерське виробництво)

7412

11352

7

Вальцювальник сировини та напiвфабрикатiв

7412

17160

11

Готувач бiлкових мас

7412

18728

7

Готувач сумiшей (хлiбопекарне та кондитерське виробництва)

7412

11930

11

Дрiжджовик

7412

12901

65, 11

Кондитер

7412

67

Кондитер судновий

7412

13235

7

Кулiнар борошняних виробiв

7412

13464

11

Мармеладник-пастильник

7412

16472

65, 11

Пекар

7412

17280

7

Приймальник-здавальник харчової продукцiї (хлiбопекарне та кондитерське виробництва)

7412

18072

11

Рецептурник

7412

18637

7

Сортувальник у виробництвi харчової продукцiї (хлiбобулочнi та кондитерськi вироби)

7412

19137

11

Тiстороб

7412

19441

11

Формувальник тiста

7412

19502

11

Халвомiсильник

7412

13104

11

Цукерник

7412

19685

11

Шоколадник

7413

11237

1

Бригадир на дiльницях основного виробництва (молочне виробництво)

7413

11287

8

Бринзороб-майстер

7413

13237

70

Кумисороб

7413

13475

8

Майстер з виробництва молочного цукру

7413

13478

8

Майстер з виробництва незбираномолочної та кисломолочної продукцiї

7413

13477

8

Майстер з виробництва сухого знежиреного молока й замiнника незбираного молока

7413

13467

8

Маслороб-майстер

7413

Пакувальник сиру твердого на термоусадочнiй машинi

7413

17261

8

Приймальник молочної продукцiї

7413

17280

7

Приймальник-здавальник харчової продукцiї (молочне виробництво)

7413

19068

8

Сировар-майстер

7413

19070

8

Сировар-майстер з дозрiвання сирiв

7413

19074

8

Сиросолiльник

7413

18637

7

Сортувальник у виробництвi харчової продукцiї (молочнi продукти)

7414

11298

7

Буртоукладач

7414

11519

55

Вибiрник солодкового кореня

7414

11997

2

Заготiвельник продуктiв i сировини

7414

17286

55

Приймальник солодкового кореня

7414

17280

7

Приймальник-здавальник харчової продукцiї (заготiвля плодiв, овочiв та подiбних продуктiв)

7414

18637

7

Сортувальник у виробництвi харчової продукцiї (плоди, овочi та подiбнi продукти)

7415

18728

7

Готувач сумiшей (змiшування продуктiв харчування та напоїв)

7415

11792

11

Дегоржер

7415

Дегустатор вин

7415

Дегустатор кави

7415

Дегустатор лiкерiв

7415

Дегустатор сокiв

7415

13239

11

Купажник

7415

13245

11

Купажник чаю

7415

17280

7

Приймальник-здавальник харчової продукцiї (змiшування продуктiв харчування та напоїв)

7415

18019

11

Ремюер

7415

18114

1

Сатураторник

7415

18637

7

Сортувальник у виробництвi харчової продукцiї (змiшування продуктiв харчування та напоїв)

7415

18676

55

Сортувальник-розбирач чаю

7415

19343

55

Ферментувальник чаю

7416

18728

7

Готувач сумiшей (перероблення тютюну)

7416

13243

11

Купажник тютюнiв

7416

17280

7

Приймальник-здавальник харчової продукцiї (перероблення тютюну)

7416

18692

11

Сортувальник тютюну

7416

18693

11

Сортувальник тютюну у ферментацiйному виробництвi

7416

18637

7

Сортувальник у виробництвi харчової продукцiї (перероблення тютюну)

7416

18969

7

Сушильник харчової продукцiї (перероблення тютюну)

7416

19573

11

Чистильник устаткування (виробництво тютюнових виробiв)

7419

Оброблювач рибних продуктiв

7419

Оброблювач свiйської птицi i кролiв

7421

12070

11

Заготiвник чайних ящикiв

7421

16063

16

Оператор сушильних установок

7421

17420

16

Пропарювач — проварювач деревини

7421

17436

1

Просочувальник з вогнезахисного просочування

7421

17434

16

Просочувальник пиломатерiалiв та виробiв з деревини

7421

17975

16

Рiзальник шпону та личкувальних матерiалiв

7421

18418

16

Склеювач блокiв, заготовок та будiвельних конструкцiй

7421

18667

16

Сортувальник матерiалiв та виробiв з деревини

7421

18916

16

Сушильник (виробництво фанери)

7421

18937

61

Сушильник дощечок

7421

19281

16

Укладальник пиломатерiалiв, деталей та виробiв з деревини

7422

11208

16

Бондар

7422

11209

7

Бондар-закупорювач (виробництво харчової продукцiї)

7422

12290

52

Виробник берд

7422

11690

16

Гнутар по дереву

7422

12863

57

Комплектувальник меблiв

7422

12948

16

Контролер деревообробного виробництва

7422

15212

57

Личкувальник деталей меблiв

7422

14493

42

Модельник дерев’яних моделей

7422

14809

57

Набирач личкувальних матерiалiв для меблiв

7422

16267

7

Обсмолювач бочок

7422

17004

16

Пресувальник виробiв з деревини

7422

17644

16

Розмiтник по дереву

7422

18874

16

Столяр

7422

18876

84

Столяр — виробник декорацiй

7422

19139

3

Тесальник спецсортиментiв

7423

18807

16

Верстатник вусувального верстата

7423

18783

16

Верстатник деревообробних верстатiв

7423

18790

40

Верстатник навивального верстата

7423

18801

16

Верстатник ребросклеювального верстата

7423

12493

57

Виготовлювач шаблонiв

7423

12244

16

Заточувальник деревообробного iнструмента

7423

14579

64

Монтажник устаткування деревообробних пiдприємств

7423

14912

16

Налагоджувальник деревообробного устаткування

7423

17753

16

Розкрiйник шлiфувального полотна

7423

19657

16

Шлiфувальник по дереву

7424

17081

3

Пресувальник плит з очерету

7431

11237

1

Бригадир на дiльницях основного виробництва (виготовлення волокон)

7431

12210

47

Заправник голкопробивного агрегата

7431

12763

70

Класувальник вовни та пуху

7431

13273

47

Лаборант з аналiзу коконiв

7431

15056

47

Намотувальник фiльтрiв

7431

16302

47

Обробник волокна (лляне виробництво)

7431

16682

47

Перевiряльник веретен

7431

16684

47

Перевiряльник розводок

7431

16850

47

Помiчник майстра (конопледжутове виробництво)

7431

16849

47

Помiчник майстра (лляне виробництво)

7431

17319

47

Пробиральник (вовняне виробництво)

7431

18669

47

Сортувальник немитої вовни

7431

18688

47

Сортувальник сировини, матерiалiв та виробiв (виготовлення волокон, вати та конопледжутове виробництво)

7431

19179

47

Точильник стригальних ножiв

7431

19586

47

Чистильник-точильник чесальних апаратiв

7431

19655

47

Шлiфувальник друкарських валiв

7432

11180

47

Батанник

7432

11237

1

Бригадир на дiльницях основного виробництва (текстильне виробництво)

7432

11570

47

Вирiзальник фестонiв

7432

11576

47

Витягальник ременiв

7432

11600

47

В’язальник текстильно-галантерейних виробiв

7432

12218

47

Заправник текстильного устаткування

7432

Килимар

7432

12875

47

Комплектувальник пряжi, тканини й виробiв

7432

12957

47

Контролер вимiрювань продукцiї

7432

12989

14

Контролер матерiалiв та виробiв

7432

13051

52

Контролер ремiзо-бердного виробництва

7432

13061

47

Контролер сiтковиробiв

7432

12968

47

Контролер якостi

7432

13209

47

Мереживниця

7432

14510

47

Мийник килимiв

7432

16231

14

Обплiтальник деталей

7432

16852

47

Помiчник майстра (сiтков’язальне виробництво)

7432

16948

47

Правильник технологiчного оснащення

7432

17785

47

Розправляч основ

7432

18619

47

Снувальник (ручне ткацтво)

7432

18688

47

Сортувальник сировини, матерiалiв та виробiв (виготовлення полотна, виробництво текстильної галантереї та сiтков’язальне виробництво)

7432

18887

47

Стригаль ворсу

7432

5*

Ткач ручного художнього ткацтва

7432

19499

48

Футлярник

7433

11237

13

Бригадир на дiльницях основного виробництва (кравецькi, капелюшнi роботи)

7433

16448

56

Вiтрильник

7433

12782

13

Клеїльник (швацьке виробництво)

7433

16909

13

Кравець

7433

16308

66

Обробник головних уборiв

7433

17719

13

Розкладач лекал

7433

19392

13

Формувальник головних уборiв (швацьке виробництво)

7434

11237

1

Бригадир на дiльницях основного виробництва (кушнiрськi роботи)

7434

12509

48

Вимiрювач шкiряно-хутряної сировини та матерiалу

7434

12913

2

Консервувальник шкiряної та хутряної сировини

7434

12914

48

Консервувальник шкiряно-хутряної сировини

7434

12995

48

Контролер хутряної сировини та напiвфабрикатiв у кушнiрському виробництвi

7434

12997

48

Контролер хутряної сировини та напiвфабрикатiв у сирицефарбувальному виробництвi

7434

18435

48

Кушнiр-обробник

7434

18437

48

Кушнiр-розкрiйник

7434

18433

48

Кушнiр-складальник

7434

16330

48

Оброблювач хутряних шкурок (опоряджувальнi операцiї)

7434

16944

48

Правильник хутряних шкурок та скроїв виробiв

7434

17774

48

Розпилювач хутра та повстi

7434

18658

48

Сортувальник шкiряно-хутряної сировини

7434

19117

48

Термообробник хутряних шкурок

7434

13184

48

Фарбувальник хутра та шубної овчини

7435

11237

13

Бригадир на дiльницях основного виробництва (моделювання та закрiй одягу)

7435

12156

13

Закрiйник

7435

12987

13

Контролер матерiалiв, виробiв та лекал

7435

13140

84

Костюмер

7435

14504

13

Модистка головних уборiв

7435

17738

13

Розкрiйник

7436

11237

13

Бригадир на дiльницях основного виробництва (швацьке виробництво)

7436

Виготовлювач м’яких iграшок

7436

12861

13

Комплектувальник матерiалiв, крою та виробiв

7436

17996

48

Ремонтувальник шкiрогалантерейних виробiв

7436

17685

48

Розмалювальник шкiрогалантерейних виробiв

7436

19492

13

Фурнiтурник

7436

13

Швачка

7436

Швачка (у сировинно-фарбувальних та кушнiрських цехах)

7436

19604

68

Швачка з пошиття та ремонту лiтакового iнвентарю

7437

11237

1

Бригадир на дiльницях основного виробництва (оббивка)

7437

11901

61

Драпiрувальник

7437

15250

1

Оббивальник

7437

15252

57

Оббивальник меблiв

7439

Кушнiр

7441

11237

1

Бригадир на дiльницях основного виробництва (шкiряне виробництво)

7441

11568

48

Вирiвнювальник товщини деталей та напiвфабрикатiв

7441

12499

48

Виробник щетинно-щiткових виробiв

7441

19247

48

Витягальник шкiр

7441

12675

48

Гартiвник чапраку та технiчної шкiри

7441

11955

48

Жирувальник шкiр

7441

19265

48

Зволожувальник шкiряних, хутряних деталей та виробiв

7441

12829

48

Колорист (шкiряне виробництво)

7441

13074

48

Контролер сировини та напiвфабрикатiв

7441

13336

48

Лакувальник шкiр

7441

14429

8

Меланжист

7441

14424

48

Мiздрильник

7441

14426

8

Мiздрильник шкур

7441

14427

8

Мiздрильник шкурок кролiв

7441

15295

48

Оброблювач шкiряно-хутряної сировини

7441

15367

8

Оброблювач шкур (м’ясоперероблення)

7441

15369

48

Оброблювач шкур волосогiнною сумiшшю

7441

17290

48

Приймальник сировини

7441

17371

48

Прокатник шкiр

7441

17742

48

Розкрiйник шкiряної сировини

7441

17802

48

Розтягальник шкiр та овчин на рами

7441

18700

8

Сортувальник шкур

7441

18702

8

Сортувальник шкурок кролiв

7441

18889

48

Стругальник шкiряно-хутряної сировини та напiвфабрикатiв

7441

18996

8

Сушильник шкурок кролiв

7441

19243

8

Тузлукувальник шкур

7441

13180

48

Фарбувальник шкiр

7442

11237

1

Бригадир на дiльницях основного виробництва (виробництво взуття)

7442

15393

48

Взуттьовик з iндивiдуального пошиття взуття

7442

15396

48

Взуттьовик з пошиття ортопедичного взуття

7442

15398

48

Взуттьовик з ремонту взуття

7442

15399

-

Взуттьовик з ремонту спецвзуття

7442

12600

-

Випробувач протезно-ортопедичних виробiв

7442

12356

48

Виробник макетiв матриць

7442

12253

48

Затягувальник взуття

7442

12958

48

Контролер виробiв, напiвфабрикатiв та матерiалiв

7442

13195

48

Крiпильник деталей

7442

14474

48

Модельєр колодок

7442

14478

48

Модельєр ортопедичного взуття

7442

15273

48

Оброблювач деталей, напiвфабрикатiв та виробiв

7442

16316

48

Обробник виробiв

7442

16930

48

Пошивник лимарно-сiдельних виробiв

7442

17998

48

Ремонтувальник взуттьових колодок

7442

17800

48

Розтягальник шкiряних смуг

7442

18303

48

Складальник лимарно-сiдельних виробiв

7442

18185

48

Складальник шкiрогалантерейних виробiв

7442

18651

48

Сортувальник виробiв, напiвфабрикатiв та матерiалiв

7990

11237

1

Бригадир на дiльницях основного виробництва (iншi квалiфiкованi роботи)

Додати у ВибранеДо списку

Вибране
Вибране
  • Мої закладки
  • Бажані покупки
Назва Додаткові дії
Продовжити покупки Перейти до кошика