Сайт не оновлюється, тож текст офіційного документу може бути застарілим. Безплатна база офіційних документів завжди в АКТУАЛЬНОМУ СТАНІ за новою адресою ekadrovik.mcfr.ua

Національний класифікатор України «Класифікатор професій» ДК 003:2010 (Додаток А розділ 4)
Додати у Вибране

Технічні службовці


Код КП

Код ЗКППТР

Випуск ЄТКД

Випуск ДКХП

Професiйна назва роботи

4111

23455

1

Друкарка

4111

23458

-

Друкарка диктофонної групи

4111

23467

18

Друкарка редакцiї

4111

23464

-

Друкарка, що працює з iноземним текстом

4111

Офiсний службовець (друкування)

Змiна № 2

4111

Конторський (офiсний) службовець (друкування)

4111

1

Стенографiст

4112

Оператор iнформацiйно-комунiкацiйних мереж

4112

-

1, 18

Оператор комп’ютерного набору

4112

-

1, 18

Оператор комп’ютерної верстки

4112

15636

1

Оператор копiювальних та розмножувальних машин

4112

25088

-

Укладальник тексту

4112

Шифрувальник

4113

11661

75

Гiдрометеоспостерiгач

4113

Оператор з обробки iнформацiї та програмного забезпечення

4114

-

-

Оператор з уведення даних в ЕОМ (ОМ)

4115

-

1

Асистент референта

4115

21776

-

Диспетчер факультету

4115

24658

Секретар

4115

24690

1

Секретар керiвника (органiзацiї, пiдприємства, установи)

4115

24710

-

Секретар навчальної частини (диспетчер)

4115

24677

1

Секретар незрячого фахiвця

4115

24676

1

Секретар-друкарка

4115

1

Секретар-стенографiст

4121

22882

1

Калькулятор

4121

Офiсний службовець (аудит)

Змiна № 2

4121

Офiсний службовець (аукцiон)

Змiна № 2

4121

-

1

Офiсний службовець (бухгалтерiя)

Змiна № 2

4121

Офiсний службовець (каса)

Змiна № 2

4121

Офiсний службовець (розрахунок собiвартостI)

Змiна № 2

4121

23654

1

Нарядник

4121

25154

1

Облiковець з реєстрацiї бухгалтерських даних

4121

24908

1

Рахiвник

4121

24925

1

Таксувальник

4121

24928

66, 67

Таксувальник перевiзних документiв

4121

24934

-

Тарифiкатор

4121

24937

68

Тарифiкатор агентства повiтряних сполучень i аеропорту

4122

Офiсний службовець (борговi зобов’язання)

Змiна № 2

4122

Офiсний службовець (застава та iпотека)

Змiна № 2

4122

Офiсний службовець (iнвестицiї)

Змiна № 2

4122

Офiсний службовець (кредит)

Змiна № 2

4122

Офiсний службовець (оцiнка вартостI)

Змiна № 2

4122

Офiсний службовець (статистика)

Змiна № 2

4122

Офiсний службовець (цiннi папери)

Змiна № 2

4122

Оператор з розрахункiв за використаний газ

4122

24869

1

Статистик

4131

20031

1

Агент з постачання

4131

21716

-

Диспетчер з вiдпуску готової продукцiї

4131

Офiсний службовець (постачання)

Змiна № 2

4131

Офiсний службовець (реєстрацiя та облiк)

Змiна № 2

4131

Офiсний службовець (складське господарство)

Змiна № 2

4131

23103

82

Контролер фiльмiв кiнопрокату

4131

17256

-

Приймальник золота стоматологiчних установ (пiдроздiлiв)

4131

17274

-

Приймальник пункту прокату

4131

17282

2, 65

Приймальник сiльськогосподарських продуктiв та сировини

4131

18397

78

Сестра-господиня

4131

19090

67

Тальман

4132

Офiсний службовець (планування виробництва)

Змiна № 2

4132

17254

87, 1

Приймальник замовлень

4133

20028

66, 67

Агент з розшуку вантажiв та багажу

4133

12559

-

Інформатор судноплавної обстановки

4133

Офiсний службовець (перевезення вантажiв)

Змiна № 2

4133

23658

-

Нарядник багажного вiддiлення

4133

23661

66

Нарядник локомотивних (поїзних) бригад

4133

68

Оператор авiацiйного електрозв’язку

4133

24203

-

Оператор бюро з облiку переходу вагонiв

4133

24200

66

Оператор бюро iнформацiї про пiдхiд i прибуття вантажiв

4133

Оператор з iнформацiї про пiдхiд i прибуття вантажiв

Змiна № 4

4133

24206

66

Оператор вагонного депо

4133

24209

67

Оператор диспетчерської руху та навантажувально-розвантажувальних робiт на автомобiльному (морському, рiчковому) транспортi

4133

24215

1

Оператор диспетчерської служби

4133

24269

-

Оператор електродепо метрополiтену

4133

24236

-

Оператор з iнформацiї про вантажопоштовi перевезення

4133

15859

73

Оператор з оброблення перевiзних документiв

4133

24227

-

Оператор пасажирської та вантажної служби

4133

24251

66

Оператор при маневровому диспетчерi залiзничної станцiї

4133

66

Оператор при черговому по дирекцiї залiзничних перевезень

Змiна № 1

4133

24239

-

Оператор при черговому по локомотивному депо

4133

24248

66

Оператор при черговому по станцiї

4133

24254

-

Оператор промивально-пропарювальної станцiї

4133

24260

68

Оператор служби перевезень

4133

24257

-

Оператор служби руху

4133

24263

66

Оператор станцiйного технологiчного центру оброблення поїзної iнформацiї та перевiзних документiв

4133

68

Оператор технiчних засобiв контролю на безпеку

4133

16669

-

Пломбувальник вагонiв та контейнерiв

4133

24831

67

Старший оператор диспетчерської руху флоту

4133

24788

-

Старший черговий агентства повiтряних сполучень

4133

21134

68

Черговий аеропорту

4133

21184

68

Черговий з комплектування пасажирського завантаження

4133

21229

-

Черговий з приймання i вiдправлення поїздiв метрополiтену

4133

21220

67

Черговий на переправi

4133

21160

-

Черговий по вокзалу

4133

21217

66

Черговий по парку (на залiзничному транспортI)

4133

21232

-

Черговий по пункту транспортно-експедицiйного пiдприємства на вокзалi (автостанцiї)

4133

21238

66

Черговий по роз’їзду

4133

21250

66

Черговий по сортувальнiй гiрцi

4133

21271

-

Черговий пульта керування

4133

21274

-

Черговий пункту обороту локомотивiв

4133

21277

66

Черговий пункту пiдмiни локомотивних бригад

4133

21286

66

Черговий станцiйного поста телекерування

4133

21290

66

Черговий станцiйного поста централiзацiї

4141

20190

1

Архiварiус

4141

Офiсний службовець (бiблiотека)

Змiна № 2

4141

Офiсний службовець (копiювання документiв)

Змiна № 2

4141

Офiсний службовець (систематизацiя документiв)

Змiна № 2

4141

Офiсний службовець (фотокопiювання)

Змiна № 2

4141

15293

1

Оброблювач iнформацiйного матерiалу

4141

16696

-

Пiдбирач довiдкового та iнформацiйного матерiалу

4141

24761

82

Укладач кiнопрограм

4142

-

70

Експедитор (перевезення пошти)

4142

23097

70

Контролер технiчний поштових вагонiв

4142

16925

70

Листоноша (поштар)

4142

-

70

Оброблювач замовлень

4142

16193

-

Оператор експедицiйних машин

4142

18674

70

Сортувальник поштових вiдправлень та виробiв друку

4142

19339

70

Фельд’єгер

4142

21151

70

Черговий, вiдповiдальний за обмiн пошти

4142

21208

-

Черговий з вiдправлення та одержання матриць

4142

21214

68

Черговий з оформлення супровiдної документацiї

4142

21223

-

Черговий з пiдготовки рейсових карток

4143

22961

1

Кодифiкатор

4143

22959

-

Кодувальник

4143

Коректор (коригування морських карт i посiбникiв для плавання)

4143

23121

1, 18

Коректор (коригування текстiв)

4144

21299

1

Дiловод

4144

Офiсний службовець (документознавство)

Змiна № 2

4144

24310

1

Паспортист

4144

24329

-

Переписувач нот

4144

24332

-

Переписувач нот за Брайлем

4144

Писар

4190

16729

62

Готувач основи для мультиплiкацiйних малюнкiв

4190

16568

82

Друкар субтитрування

4190

Інтерв’юер

4190

23091

-

Контролер регламентного бюро

4190

13444

61

Макетник макетно-модельного проектування

4190

13446

84

Макетник театрально-постановочних макетiв

4190

13448

61

Макетник художнiх макетiв

4190

14654

61

Монтажник експозицiї та художньо-оформлювальних робiт

4190

14573

82

Монтажник негатива

4190

14610

82

Монтажник позитива

4190

Облiковець

4190

16263

84

Освiтлювач

4190

16611

82

Пiротехнiк

4190

Планшетист

4190

18059

-

Реставратор фiльмокопiй

4190

17734

82

Розфарбовувач законтурованих малюнкiв

4190

-

75

Спостерiгач за забрудненням природного середовища

4190

24919

1

Табельник

4190

18722

87

Укладач опису об’єктiв населених пунктiв

4190

19313

82

Установник декорацiй

4190

19326

61

Установник художнiх творiв

4190

19353

82

Фiльмоперевiряльник

4211

22921

1

Касир (на пiдприємствi, в установi, органiзацiї)

4211

22924

66**

Касир багажний

4211

12719

66, 1

Касир квитковий

4211

22934

66**

Касир товарний (вантажний)

4211

-

65

Касир торговельного залу

4211

23073

84, 67

Контролер квиткiв

4211

23076

-

Контролер ломбарду

4211

23079

67

Контролер пасажирського транспорту

4211

23083

-

Контролер перонний (квитковий)

4211

12965

65

Контролер-касир

4211

23085

-

Контролер-ревiзор

4211

23088

Позицiю скасовано

Змiна № 4

4211

24225

87

Оператор автоматизованого розрахунку у готелi

4211

24498

66

Ревiзор-iнструктор з контролю пасажирських поїздiв

4211

11794

81

Черговий залу iгрових автоматiв, атракцiонiв i тирiв

4212

22505

1* ,71

Інкасатор

4212

Інкасатор-водiй автотранспортних засобiв

4212

22921

-

Касир (в банку)

4212

Касир-оператор автоматизованої системи оброблення банкнот

Змiна № 3

4212

Касир-операцiонiст

Змiна № 3

4212

Контролер у банку

Змiна № 3

4212

-

-

Обмiнювач грошей

4212

Операцiонiст (банк)

4213

-

Букмекер

4213

-

5*

Круп’є

4214

Кредитор

4214

-

-

Лихвар

4215

-

-

Збирач благодiйних внескiв

4215

Збирач боргових платежiв

4215

23094

65

Контролер ринку

4215

Паркувальник

4221

-

5*, 81

Агент з органiзацiї туризму

4221

Офiсний службовець (подорожI)

Змiна № 2

4222

20062

1

Адмiнiстратор

4222

20068

65

Адмiнiстратор (господар) залу

4222

20065

87

Адмiнiстратор черговий

4222

Офiсний службовець (iнформацiя)

Змiна № 2

4222

Офiс-адмiнiстратор

Змiна № 1

4222

24525

-

Реєстратор

4222

24528

78

Реєстратор медичний

4222

Ресепшiонiст

4222

Черговий (iншi установи, пiдприємства, органiзацiї)

4222

21154

1

Черговий вiдповiдальний по мiнiстерству (вiдомству)

4222

Черговий з надання довiдок

Змiна № 4

4222

21164

66, 67

Черговий з видавання довiдок (бюро довiдок)

4222

21142

-

Черговий iнформацiйно-довiдкової служби

4222

Черговий пульта (пункт централiзованого спостереження)

4222

21175

1

Черговий у залi бiльярдному

4223

-

70, 68

Оператор електрозв’язку

4223

-

70

Оператор поштового зв’язку

4223

17564

70**

Радiооператор

4223

-

5*

Радiотелефонiст

4223

19091

70

Телеграфiст

4223

19096

70

Телефонiст довiдкової служби мiської телефонної мережi

4223

19093

70

Телефонiст мiжмiського телефонного зв’язку

4223

Телефонiст мiсцевого телефонного зв’язку

4223

19469

70

Фотооператор

4229

Адмiнiстратор програм радiо та телебачення

Змiна № 3

4229

Оператор телекомунiкацiйних послуг

Додати у ВибранеДо списку

Вибране
Вибране
  • Мої закладки
  • Бажані покупки
Назва Додаткові дії
Продовжити покупки Перейти до кошика