Сайт не оновлюється, тож текст офіційного документу може бути застарілим. Безплатна база офіційних документів завжди в АКТУАЛЬНОМУ СТАНІ за новою адресою ekadrovik.mcfr.ua

Національний класифікатор України «Класифікатор професій» ДК 003:2010 (Додаток А розділ 3)
Додати у Вибране

Фахівці


Код КП

Код ЗКППТР

Випуск ЄТКД

Випуск ДКХП

Професiйна назва роботи

3111

Асистент астронома

Змiна № 3

3111

Асистент геолога

Змiна № 2

3111

Асистент геолога нафтогазорозвiдки

Змiна № 2

3111

Асистент геофiзика

Змiна № 2

3111

Асистент геохiмiка

Змiна № 2

3111

Асистент гiдрогеолога

Змiна № 2

3111

Асистент метеоролога

Змiна № 3

3111

Асистент професiонала з iнформацiйного забезпечення геологорозвiдувальних робiт

Змiна № 2

3111

Асистент фiзика

Змiна № 3

3111

23157

-

Лаборант (хiмiчнi та фiзичнi дослiдження)

3111

Лаборант з безпеки та якостi будiвельної продукцiї

Змiна № 2

3111

-

-

Оператор бiолокацiй

3111

-

75

Технiк-агрометеоролог

3111

-

75

Технiк-аеролог

3111

24949

5, 74

Технiк-геолог

3111

24952

5, 74

Технiк-геофiзик

3111

24955

5, 74

Технiк-гiдрогеолог

3111

-

75

Технiк-гiдролог

3111

24960

-

Технiк-дозиметрист

3111

24974

Технiк-лаборант (хiмiчнi та фiзичнi дослiдження)

3111

-

75

Технiк-метеоролог

3111

-

75

Технiк-океанолог

3111

25041

1

Технiк-технолог

3111

Технiк-технолог iз зварювання

Змiна № 1

3111

Фахiвець з медичної фiзики

3111

Фахiвець з управлiння енергозбереженням в будiвлях

3111

Фахiвець iз нетрадицiйних видiв енергiї

3112

24750

-

Доглядач будови

3112

Кошторисник

3112

Технiк з архiтектурного проектування

3112

Технiк санiтарно-технiчних систем

3112

Технiк-будiвельник

3112

Технiк-будiвельник (дорожнє будiвництво)

3112

24958

-

Технiк-гiдротехнiк

3112

Технiк-дизайнер (будiвництво)

3112

25037

64, 87

Технiк-доглядач

3112

24974

64

Технiк-лаборант (будiвництво)

3112

24981

64

Технiк-проектувальник

3112

Технiк-теплотехнiк (будiвництво)

3112

Технiк-технолог (виробництво будiвельних виробiв i конструкцiй)

3113

21782

-

Диспетчер електромеханiчної служби

3113

21785

-

Диспетчер електропiдстанцiї

3113

21788

-

Диспетчер ескалаторної служби

3113

21743

-

Диспетчер перетворювального комплексу

3113

21755

-

Диспетчер районного (мiсцевого) диспетчерського пункту

3113

62

Диспетчер-iнформатор

3113

25401

-

Електрик дiльницi

3113

25404

-

Електрик цеху

3113

25407

-

Електродиспетчер

3113

25410

67, 66

Електромеханiк

3113

25419

67

Електромеханiк груповий перевантажувальних машин

3113

25441

-

Електромеханiк дiльницi

3113

-

70

Електромеханiк електрозв’язку

3113

25432

-

Електромеханiк з пiдiймальних установок

3113

25431

-

Електромеханiк загальносуднового електроустаткування

3113

70

Електромеханiк засобiв радiо та телебачення

3113

-

70

Електромеханiк лiнiйних споруд електрозв’язку та абонентських пристроїв

3113

25430

-

Електромеханiк пiдводного апарата

3113

25429

-

Електромеханiк пiдземної дiльницi

3113

25434

-

Електромеханiк радiонавiгацiйної системи

3113

Електромеханiк судновий

3113

25427

67

Електромеханiк-наставник

3113

25455

-

Енергетик

3113

25470

-

Енергетик виробництва

3113

25467

-

Енергетик гiдровузла (шлюзу)

3113

25473

-

Енергетик дiльницi

3113

25468

-

Енергетик пiдземної дiльницi

3113

25476

1

Енергетик цеху

3113

25482

66

Енергодиспетчер

3113

25485

-

Енергодиспетчер шляховий

3113

Технiк з експлуатацiї бiоенергетичних установок

3113

Технiк з експлуатацiї вiтроенергетичних установок

3113

Технiк з експлуатацiї гiдроенергетичних установок

3113

Технiк з експлуатацiї сонячних енергетичних установок

3113

Технiк-електрик

3113

25045

-

Технiк-енергетик

3113

24971

-

Технiк-конструктор (електротехнiка)

3113

25041

-

Технiк-технолог (електротехнiка)

3113

Фахiвець з експлуатацiї електричних станцiй, енергетичних установок та мереж

Змiна № 1

3113

Фахiвець з енергетичного менеджменту

3114

-

70

Диспетчер електрозв’язку

3114

-

70

Диспетчер поштового зв’язку

3114

-

70

Технiк електрозв’язку

3114

25011

68

Технiк з радiолокацiї

3114

25020

-

Технiк з сигналiзацiї

3114

Технiк iз конфiгурованої комп’ютерної системи

3114

Технiк iз структурованої кабельної системи

3114

24947

1

Технiк обчислювального (iнформацiйно-обчислювального) центру

3114

-

70

Технiк поштового зв’язку

3114

24971

-

Технiк-конструктор (електронiка)

3114

25041

-

Технiк-технолог (електронiка)

3114

Фахiвець iнфокомунiкацiй

Змiна № 1

3115

68

Авiацiйний технiк з планера та двигунiв

3115

Авiацiйний технiк з приладiв та електроустаткування

Змiна № 2

3115

Авiацiйний технiк з радiоустаткування

Змiна № 2

3115

20300

-

Водолазний фахiвець пiдводного апарата

3115

68

Диспетчер центру комутацiї повiдомлень

3115

23485

-

Механiк

3115

23488

-

Механiк автомобiльної колони (гаража)

3115

23498

-

Механiк бурильно-гiдрографiчної машини

3115

23495

6

Механiк бурильної установки

3115

23499

-

Механiк вагона-транспортера

3115

23513

67

Механiк вантажного району (дiльницI)

3115

23592

-

Механiк виробництва

3115

23501

-

Механiк всюдихода

3115

23510

-

Механiк гiдровузла (шлюзу)

3115

23523

-

Механiк групи загону

3115

23516

-

Механiк груповий

3115

23519

67

Механiк груповий перевантажувальних машин (навантажувально-розвантажувальних механiзмiв)

3115

23525

-

Механiк дизельної та холодильної установок

3115

23607

64, 5

Механiк дiльницi

3115

23528

-

Механiк дренажної шахти (дiльницI)

3115

23570

74

Механiк з бурових, гiрничих робiт

3115

23573

-

Механiк з кранового господарства

3115

23577

5

Механiк з пiдiймальних установок

3115

23583

-

Механiк з ремонту транспорту

3115

23580

6

Механiк з ремонту устаткування

3115

14455

85

Механiк з технiчних видiв спорту

3115

23534

-

Механiк iзотермiчних вагонiв для перевезення живої риби

3115

23546

-

Механiк льодозаводу

3115

23613

-

Механiк навчального полiгону

3115

23567

-

Механiк перевантажувальних машин

3115

23571

-

Механiк пiдземної дiльницi

3115

23595

-

Механiк радiонавiгацiйної системи

3115

23601

-

Механiк рефрижераторних установок

3115

23598

-

Механiк рефрижераторного поїзда (секцiї)

3115

23616

1

Механiк цеху

3115

23552

-

Механiк-налагоджувальник

3115

24825

-

Старший механiк пiдводного апарата

3115

24938

5

Теплотехнiк

3115

Технiк з об’єктивного контролю

3115

24941

68

Технiк (механiк) авiацiйний з експлуатацiї авiацiйного устаткування об’єктивного контролю

3115

24942

68

Технiк (механiк) авiацiйний з експлуатацiї повiтряних суден (систем повiтряних суден)

3115

68

Технiк автоматизованих систем траєкторних вимiрiв

3115

24982

-

Технiк з автоматизацiї виробничих процесiв

3115

68

Технiк з автоматизованих систем льотного контролю

3115

25034

87

Технiк з експлуатацiї мереж i споруд водопровiдно-каналiзацiйного господарства

3115

25032

-

Технiк з експлуатацiї та ремонту устаткування

3115

24989

1

Технiк з iнструменту

3115

24998

-

Технiк з механiзацiї трудомiстких процесiв

3115

Технiк з обслуговування iнженерно-технiчних засобiв охорони (пенiтенцiарна система)

3115

Технiк маяка

3115

24971

-

Технiк-конструктор (механiка)

3115

Технiк-механiк iз мелiорацiї сiльськогосподарського виробництва

3115

Технiк-механiк сiльськогосподарського (лiсогосподарського) виробництва

3115

25041

-

Технiк-технолог (механiка)

3115

Фахiвець з виготовлення штучного льоду

3115

21190

66

Черговий по механiзованiй дистанцiї навантажувально-розвантажувальних робiт

3116

Технiк (хiмiчнi технологiї)

3116

25030

-

Технiк з електрохiмiчного захисту

3116

24974

Технiк-лаборант (хiмiчне виробництво)

3117

21650

-

Диспетчер внутрiшньошахтового (шахтового) транспорту

3117

21656

5

Диспетчер гiрничий

3117

24770

-

Спектроскопiст

3117

24983

74

Технiк з бурiння

3117

24985

6

Технiк з видобутку нафти й газу

3117

25031

21

Технiк з експлуатацiї нафтопроводiв

3117

25033

-

Технiк з експлуатацiї устаткування газових об’єктiв

3117

25009

21

Технiк з пiдготовки та транспортування нафти та газу

3117

Технiк-електромеханiк гiрничий

3117

24974

Технiк-лаборант (видобувна промисловiсть, металургiя)

3117

24977

5, 74

Технiк-маркшейдер

3117

Технiк-технолог (виробництво кольорових металiв та сплавiв)

3117

Технiк-технолог (виробництво сталi та феросплавiв)

3117

Технiк-технолог (виробництво чавуну)

3117

Технiк-технолог (лиття металiв)

3117

Технiк-технолог (обробка металiв тиском)

3117

Технiк-технолог гiрничий

3117

Фахiвець з пiротехнiчних, саперних та пiдривних робiт

Змiна № 2

3118

23118

1

Копiювальник технiчної документацiї

3118

Коректор морських карт i посiбникiв для плавання

3118

25284

1

Кресляр

3118

25287

-

Кресляр-конструктор

3118

Технiк-гiдрограф

3118

24969

5, 74

Технiк-картограф

3118

24971

1

Технiк-конструктор

3118

Технiк-топограф

3118

Технiк-топограф кадастровий

3119

21629

1**

Диспетчер

3119

21635

-

Диспетчер автомобiльного транспорту

3119

21641

-

Диспетчер вагонного депо

3119

21744

5

Диспетчер виробництва

3119

63

Диспетчер газового господарства

3119

21707

-

Диспетчер з мiжнародних перевезень

3119

Диспетчер зi збору навiгацiйної iнформацiї

3119

66

Диспетчер локомотивний дирекцiї залiзничних перевезень

Змiна № 1

3119

21677

66

Диспетчер локомотивний шляховий

3119

21674

-

Диспетчер локомотивного депо

3119

21683

66

Диспетчер маневровий залiзничної станцiї

3119

21740

62

Диспетчер пiдприємства (району) мереж

3119

21704

-

Диспетчер пожежного зв’язку

3119

21728

67

Диспетчер порту

3119

21767

68

Диспетчер служби перевезень

3119

21768

66

Диспетчер станцiйний

3119

22589

-

Інспектор з вiйськово-технiчних видiв спорту

3119

22832

70

Інструктор з експлуатацiйних, виробничо-технiчних та органiзацiйних питань

3119

22798

-

Інструктор з органiзацiї служби загону

3119

22958

-

Класифiкатор текстильної сировини

3119

23106

-

Конфекцiонер

3119

23139

11

Круп’яр

3119

23157

-

Лаборант (галузi технiки)

3119

23136

11

Питлiвник

3119

24423

-

Пробiрувальник

3119

24772

-

Стажист-дослiдник

3119

24940

1**

Технiк

3119

Технiк (сфера захисту iнформацiї)

3119

Технiк з аварiйно-рятувальних робiт

3119

24987

-

Технiк з аеронавiгацiйної iнформацiї

3119

25035

85

Технiк з експлуатацiї та ремонту спортивної технiки

3119

24995

1

Технiк з метрологiї

3119

24999

87, 1

Технiк з налагоджування та випробувань

3119

25001

1

Технiк з нормування працi

3119

25029

66**

Технiк з облiку

3119

25010

64

Технiк з пiдготовки виробництва

3119

62, 83

Технiк з пiдготовки технiчної документацiї

3119

25005

87, 1

Технiк з планування

3119

25026

1

Технiк з працi

3119

Технiк з промислового рибальства

3119

Технiк з фiзичного захисту (сфера використання ядерної енергiї)

3119

25023

1

Технiк iз стандартизацiї

3119

25044

-

Технiк тренажера

3119

24948

64, 74

Технiк-геодезист

3119

Технiк-дефектоскопiст

Змiна № 1

3119

Технiк-протезист-ортезист

Змiна № 4

3119

24984

-

Технiк-протезист

3119

25040

87

Технiк-теплотехнiк

3119

Технiк-технолог (текстильна та легка промисловiсть)

3119

Технiк-технолог з виробництва меблiв

3119

25062

-

Технолог

3119

Технолог ортопедичний

Змiна № 4

3119

25171

40

Фабрикатор

3119

18

Фахiвець з видавничо-полiграфiчного виробництва

3119

Фахiвець з технiчної експертизи

3119

25205

-

Фрахтiвник

3119

25226

1

Хронометражист

3119

25227

-

Хронометражист на пiдземних роботах

3119

66

Черговий локомотивного депо (основного, зворотного)

Змiна № 1

3119

21149

-

Черговий оперативний (загону, центрального командно-диспетчерського пункту, оперативно-рятувальної служби цивiльного захисту та iн.)

3119

21166

-

Черговий по депо рухомого складу

3119

21262

-

Черговий по електродепо

3119

21172

66

Черговий по залiзничнiй станцiї

3119

21253

-

Черговий по станцiї метрополiтену

3121

Технiк iз системного адмiнiстрування

3121

25036

1

Технiк-програмiст

3121

Фахiвець з iнформацiйних технологiй

3121

Фахiвець з комп’ютерної графiки (дизайну)

3121

Фахiвець з розробки та тестування програмного забезпечення

3121

Фахiвець з розроблення комп’ютерних програм

3123

-

-

Контролер роботiв

3123

Технiк-фотограмметрист

3131

20242

-

Аерофотогеодезист

3131

20205

82

Асистент звукооформлювача

3131

20209

-

Асистент звукорежисера

3131

20212

82

Асистент кiнооператора

3131

20215

82

Асистент кiнорежисера

3131

-

82

Асистент кiнорежисера анiмацiйних (мультиплiкацiйних) фiльмiв

3131

22148

82

Звукооформлювач

3131

22937

82

Кiнооператор

3131

22938

-

Кiнооператор (фотооператор) бортовий

3131

22940

82

Кiнооператор комбiнованих зйомок

3131

22943

82

Кiнооператор-постановник

3131

23637

82

Монтажер

3131

15521

82

Оператор вiдеозапису

3131

24218

-

Оператор звукозапису

3131

-

-

Оператор комплексу стенографування та текстооброблення

3131

-

-

Оператор обробки та титрування телепередач

3131

24224

-

Оператор-кiнокореспондент

3131

24944

-

Технiк-аерофотограметрист

3131

25199

18

Фотокореспондент

3131

25202

18

Фотокореспондент спецiальний

3131

25203

-

Фототехнiк

3131

Фотохудожник

3132

20202

82

Асистент звукооператора

3132

20224

-

Асистент телеоператора

3132

11218

68

Бортрадист

3132

22145

82, 84

Звукооператор

3132

-

70

Оператор радiочастотного контролю

3132

17572

22

Радист-радiолокаторник

3132

67

Радiоелектронiк

3132

17566

73

Радiотелеграфiст

3132

24266

-

Телеоператор

3132

24986

-

Технiк iз звукозапису

3132

Фахiвець iз телекомунiкацiйної iнженерiї

3133

-

-

Оператор медичного устаткування

3139

Технiк з дiагностичного устаткування

3139

-

-

Технiк-оператор електронного устаткування

3139

-

-

Технiк-оператор оптичного устаткування

3139

Технiк-оптик

3139

Технiк-технолог з виробництва оптичних i оптико-електронних приладiв

3139

Фахiвець з автотехнiчної експертизи

3141

20299

67

Водолазний фахiвець

3141

20607

-

Гiдроакустик

3141

Другий помiчник командира земснаряда (землесоса, дноочищувального снаряда)

3141

25422

-

Електромеханiк груповий флоту (з флоту)

3141

25425

67

Електромеханiк лiнiйний флоту (з флоту)

3141

Інспектор несамохiдного флоту

3141

23133

67

Кранмейстер

3141

Механiк (електромеханiк) (судновий) — шкiпер

3141

67

Механiк (судновий)

3141

Механiк (судновий) — помiчник капiтана

3141

Механiк (судновий) — помiчник командира

3141

23522

67

Механiк груповий флоту (з флоту)

3141

Механiк з автоматики

3141

23589

67

Механiк iз суднових систем

3141

Механiк крана плавучого

3141

23586

67

Механiк портового флоту

3141

67

Механiк рефрижераторних установок (судновий)

3141

23652

-

Спостерiгач судновий

3141

24821

-

Старший механiк-капiтан

3141

25014

68

Технiк з радiонавiгацiї

3141

Технiк-механiк з ремонту технологiчного устаткування

3141

Третiй помiчник командира земснаряда (землесоса, дноочищувального снаряда)

3141

25115

67

Уповноважений з приймання суден вiд суднобудiвних заводiв

3142

20248

67

Багермейстер

3142

20251

-

Багермейстер-капiтан

3142

20254

67

Багермейстер-наставник

3142

Другий помiчник капiтана (на суднах внутрiшнього плавання)

3142

22891

-

Капiтан груповий

3142

22909

-

Капiтан здавальний

3142

22899

-

Капiтан пiдводного апарата

3142

22900

-

Капiтан портового пункту

3142

22900

67

Капiтан порту (рiчкового)

3142

22906

-

Капiтан рейду

3142

22912

-

Капiтан флоту

3142

Капiтан-координатор

3142

22895

-

Капiтан-кранмейстер

3142

22897

-

67

Капiтан-наставник

3142

23172

67

Лоцман

3142

67

Лоцман-оператор

3142

Помiчник капiтана — помiчник механiка (суднового)

3142

24881

67

Стивiдор

3142

24884

-

Стивiдор у найважливiших морських портах

3142

Третiй помiчник капiтана (на суднах внутрiшнього плавання)

3142

19621

67

Шкiпер

3142

25315

67

Шкiпер рейду

3142

25317

68

Штурман

3143

11212

73

Бортмеханiк

3143

68

Бортовий оператор-iнструктор автоматизованої системи льотного контролю

3143

-

68

Бортоператор

3143

11214

68

Бортоператор вантажних лiтакiв

3143

11219

68

Бортштурман

3143

68

Диспетчер пункту збору донесень

3143

68

Диспетчер пункту передпольотного iнформацiйного обслуговування

3143

68

Диспетчер-iнструктор диспетчерського тренажера

3143

25400

-

Електрик-випробувач бортовий

3143

22202

-

Інженер (механiк) — випробувач бортовий

3143

22179

68

Інженер бортовий

3143

22178

68

Інженер бортовий авiацiйної ескадрильї

3143

22190

68

Інженер-iнспектор бортовий

3143

22208

68

Інженер-iнструктор бортовий

3143

22577

68

Інспектор-пiлот

3143

22970

3, 68

Командир авiацiйної ланки

3143

12835

68

Командир повiтряного судна (лiтака, вертольота)

3143

22991

68

Командир повiтряного судна (пiлот, льотчик) — iнструктор

3143

23164

-

Льотчик-випробувач

3143

13380

3, 68

Льотчик-спостерiгач

3143

23664

-

Наставник-пiлот авiацiйного (льотного) загону

3143

24222

-

Оператор-випробувач бортовий

3143

16604

68

Пiлот (другий пiлот)

3143

24472

-

Радист-випробувач бортовий

3143

24773

68

Старший бортовий iнженер авiацiйного загону

3143

24776

-

Старший бортовий механiк авiацiйного загону

3143

24779

68

Старший бортовий оператор авiацiйного загону

3143

24785

68

Старший бортовий радист авiацiйного загону

3143

25321

68

Штурман авiацiйного загону

3143

25323

68

Штурман авiацiйної ескадрильї

3143

25320

-

Штурман авiацiйної ланки

3143

25339

-

Штурман-випробувач

3143

25335

68

Штурман-iнспектор

3144

21638

-

Диспетчер аеродромного диспетчерського (авiацiйно-диспетчерського) пункту

3144

21659

-

Диспетчер диспетчерського пункту посадки (кола, пiдходу)

3144

21719

-

Диспетчер з перельотiв

3144

21698

68

Диспетчер з руху (лiтакiв)

3144

21737

-

Диспетчер з центрування

3144

Диспетчер iз забезпечення польотiв

3144

21770

-

Диспетчер стартового диспетчерського пункту

3144

Диспетчер управлiння повiтряним рухом

3144

21779

-

Диспетчер центру керування повiтряним рухом

3144

68

Диспетчер-iнспектор

3144

21668

68

Диспетчер-iнспектор з руху (лiтакiв)

3144

Диспетчер-iнструктор

3144

24226

-

Оператор наземних засобiв керування безпiлотним лiтальним апаратом

3144

24848

-

Старший штурман авiацiйного училища

3144

24851

-

Старший штурман авiацiйної ескадрильї, об’єднаної з аеропортом

3144

24854

-

Старший штурман навчального авiацiйного центру

3144

24852

-

Старший штурман об’єднаного авiацiйного загону

3144

25326

-

Штурман авiацiйно-технiчного спортивного клубу

3144

25329

-

Штурман аероклубу

3144

25330

68

Штурман аеропорту (бюро, групи, служби)

3144

25333

-

Штурман дельтапланерного клубу

3144

25342

-

Штурман наведення

3144

25341

-

Штурман центрального командно-диспетчерського пункту

3144

25332

-

Штурман черговий аеропорту (бюро, групи, служби)

3144

25343

-

Штурман-оператор

3144

25344

-

Штурман-оператор авiацiйної космiчної та радiолокацiйної далекої навiгацiї

3145

22199

68

Інженер-iнспектор з контролю за використанням палива

3145

24943

68

Технiк аеродромної служби

3145

25017

68

Технiк iз свiтлотехнiчного та електротехнiчного забезпечення польотiв

3145

24967

-

Технiк-iнспектор з контролю за використанням палива

3145

21254

-

Черговий на стоянцi, в ангарi

3151

22616

-

Інспектор з контролю за технiчним утриманням будинкiв

3151

22810

-

Інструктор з протипожежної профiлактики

3152

21701

66

Диспетчер поїзний

3152

21667

-

Диспетчер-iнспектор

3152

22241

87

Інженер з безпеки руху

3152

22390

87

Інженер з приймання електропересувного складу

3152

22387

-

Інженер з приймання ремонтного фонду та видавання готової продукцiї

3152

22442

Інженер з технiчного нагляду

3152

22187

67, 87

Інженер-iнспектор

3152

22196

-

Інженер-iнспектор з безпеки польотiв бортовий

3152

22518

-

Інспектор газотехнiчний

3152

22519

-

Інспектор гiдротехнiчний

3152

22520

-

Інспектор гiрничотехнiчний

3152

22550

67

Інспектор дипломно-паспортного бюро (вiддiлу)

3152

22713

70

Інспектор електрозв’язку

3152

22586

67

Інспектор з безпеки мореплавання

3152

22674

-

Інспектор з експлуатацiйних, виробничо-технiчних та органiзацiйних питань

3152

22622

65

Інспектор з контролю якостi продукцiї

3152

22619

-

Інспектор з контролю якостi та використання лiсоматерiалiв

3152

22628

-

Інспектор з маломiрних суден (маломiрного флоту)

3152

-

76

Інспектор з охорони працi

3152

Інспектор з реєстрацiї суден

3152

22661

67

Інспектор з розслiдування аварiй суден

3152

22610

2

Інспектор з якостi хлiбопродуктiв, плодоовочевих, технiчних культур i продукцiї тваринництва

3152

22556

62

Інспектор iнспекцiї енергонагляду

3152

22563

-

Інспектор котлонагляду (з котлонагляду)

3152

22571

67

Інспектор морський

3152

22596

-

Інспектор пiдiймальних споруд

3152

22664

67

Інспектор портового нагляду

3152

22701

-

Інспектор технiчний

3152

22512

-

Інспектор у вибухонебезпечних виробництвах

3152

22553

-

Інспектор шляховий

3152

22559

67

Інспектор-капiтан

3152

22580

68

Інспектор-пiлот з безпеки польотiв

3152

22679

-

Інспектор-приймальник заводський

3152

22903

67

Капiтан портового нагляду

3152

Корабельний iнженер порту

3152

24483

-

Ревiзор автомобiльного транспорту

3152

24486

66

Ревiзор вагового господарства

3152

24507

87, 66

Ревiзор з безпеки руху

3152

24516

-

Ревiзор з виробничо-технiчних i економiчних питань

3152

24510

-

Ревiзор з рухомого складу, колiї та споруд

3152

24522

-

Ревiзор з холодильного господарства

3152

24519

-

Ревiзор iз збереження вагонного парку

3152

66

Ревiзор руху дирекцiї залiзничних перевезень

Змiна № 1

3152

24797

-

Старший iнспектор з гiдроспоруд

3152

24806

62

Старший iнспектор з експлуатацiї атомних станцiй

Змiна № 2

3152

24809

62

Старший iнспектор з експлуатацiї електростанцiй та пiдприємств мереж

3152

24791

-

Старший iнспектор льотно-виробничої служби центральної бази

3152

Сюрвейєр вантажний

3152

24964

87

Технiк-iнспектор

3152

Фахiвець (офiцер) охорони компанiї (портових засобiв)

3211

Асистент бiолога

3211

Асистент бiохiмiка

Змiна № 3

3211

Асистент хiмiка

3211

23157

-

Лаборант (бiологiчнi дослiдження)

3211

Таксидермiст

3211

Технiк-еколог

3211

Технiк-лаборант

3211

24974

Технiк-лаборант (бiологiчнi дослiдження)

3211

Фахiвець з бiотехнологiї

3211

25196

-

Фотодактилоскопiст

3212

20047

2

Агроном вiддiлення (бригади, сiльськогосподарської дiльницi, ферми, цеху)

3212

Агротехнiк

3212

Асистент дресирувальника морських тварин

3212

Інспектор з використання водних ресурсiв

3212

22652

66

Інспектор з охорони природи

3212

Інспектор iз захисту рослин

3212

Лаборант (ветеринарна медицина)

3212

Технiк (природознавчi науки)

3212

Технiк ветеринарної медицини

3212

Технiк з виробництва продукцiї аквакультури

3212

Технiк iз лiсозаготiвель

3212

Технiк лiсового господарства

3212

Технiк мисливського господарства

3212

Технiк-агрохiмiк

3212

Технiк-гiдролiсомелiоратор

Змiна № 3

3212

Технiк-гiдрометрист

3212

Технiк-гiдротехнiк

3212

Технiк-ґрунтознавець

3212

Технiк-землевпорядник

3212

24975

3

Технiк-лiсопатолог

3212

Технiк-рибовод

3212

25038

3

Технiк-таксатор

3212

Технiк-технолог з переробки риби та морепродуктiв

3212

Технолог з виробництва продукцiї аквакультури

3212

Технолог з iдентифiкацiї i реєстрацiї тварин

Змiна № 1

3212

Технолог з рибальства

3212

Технолог iз агрономiї

3212

Технолог-гiдротехнiк

3212

Технолог-рибовод

3212

Фахiвець з плодоовочiвництва i виноградарства

3212

Фахiвець садово-паркового господарства

3213

22160

2

Зоотехнiк вiддiлення (комплексу, сiльськогосподарської дiльницi, ферми)

3213

22843

5*

Інструктор службового собакiвництва

3213

Майстер лiсу

Змiна № 3

3213

Майстер на лiсозаготiвельних роботах

Змiна № 3

3213

25008

2

Технiк з племiнної справи

3213

2

Технiк-технолог з виробництва та переробки продукцiї тваринництва

3213

2

Технолог з виробництва та переробки продукцiї тваринництва

3213

Фахiвець з бджiльництва

3213

Фахiвець з органiзацiї та ведення фермерського господарства

3213

Фахiвець iз звiрiвництва

3221

23157

78

Лаборант (медицина)

3221

20449

78

Лiкар-стажист

3221

78

Помiчник лiкаря-епiдемiолога

3221

Технiк-лаборант з клiнiчної нейрофiзiологiї

3221

25180

78

Фельдшер

3221

-

78

Фельдшер iз санiтарної освiти

3221

Фельдшер пожежно-рятувального (аварiйно-рятувального) пiдроздiлу

Змiна № 1

3221

-

78

Фельдшер санiтарний

3221

78

Фельдшер з медицини невiдкладних станiв

Змiна № 2

3222

Гiгiєнiст зубний

3222

22816

78

Інструктор iз санiтарної освiти

3224

-

78

Оптометрист

3225

20347

78

Лiкар зубний

3225

78

Помiчник лiкаря-стоматолога

3225

24961

78

Технiк зубний

3226

80

Інструктор з трудової адаптацiї

3226

22825

78

Інструктор з трудової терапiї

3226

23184

-

Масажист

3226

-

85

Масажист спортивний

3226

-

80

Фахiвець з фiзичної реабiлiтацiї

3227

Молодший лiкар ветеринарної медицини

3227

25183

-

Фельдшер ветеринарної медицини

3228

23157

78

Лаборант (фармацiя)

3228

24427

78

Провiзор-iнтерн

3228

25177

78

Фармацевт

3229

20353

78

Лiкар-iнтерн

3229

23169

-

Логопед

3229

24577

78

Рентгенолаборант

3229

Технолог з лабораторної дiагностики

3229

Технолог з рентгенологiчної дiагностики

3229

Фахiвець iз орiєнтацiї слiпих

3229

25186

78

Фельдшер-лаборант

3231

24713

78

Сестра медична

3231

-

78

Сестра медична з дiєтичного харчування

3231

24727

78

Сестра медична з косметичних процедур

3231

-

78

Сестра медична з лiкувальної фiзкультури

3231

24728

78

Сестра медична з масажу

3231

-

78

Сестра медична з фiзiотерапiї

3231

-

78

Сестра медична з функцiональної дiагностики

3231

-

78

Сестра медична зi стоматологiї

3231

24720

-

Сестра медична милосердя

3231

24722

78

Сестра медична операцiйна

3231

24725

78

Сестра медична патронажна

3231

-

78

Сестра медична полiклiнiки

3231

24732

78

Сестра медична станцiї (вiддiлення) швидкої та невiдкладної медичної допомоги

3231

-

78

Сестра медична стацiонару

3231

24716

78

Сестра медична — анестезист

3231

24872

78

Статистик медичний

3231

-

78

Технiк-ортезист-гiпсовиливальник

3232

20086

78

Акушерка

3241

-

-

Натуропат

3241

-

-

Фахiвець безконтактного масажу

3241

Цiлитель

3310

-

-

Вчитель з початкової освiти (з дипломом молодшого спецiалiста)

3310

23146

-

Культорганiзатор дитячих позашкiльних закладiв

3320

-

-

Вчитель з дошкiльного виховання (з дипломом молодшого спецiалiста)

3330

Асистент викладача iз соцiальної педагогiки

3330

Асистент вчителя з корекцiйної освiти

3330

80

Асистент вчителя-логопеда

3330

-

80

Асистент вчителя-реабiлiтолога

3340

Асистент богослова

Змiна № 3

3340

Асистент вихователя дошкiльного навчального закладу

Змiна № 3

3340

80

Асистент вихователя соцiального по роботi з дiтьми-iнвалiдами

3340

Асистент вчителя

3340

80

Асистент вчителя-дефектолога

3340

5*

Асистент педагога-валеолога

3340

Викладач початкових спецiалiзованих мистецьких навчальних закладiв

3340

Викладач-стажист

3340

20302

80

Вихователь

3340

20308

87

Вихователь гуртожитку

3340

20309

-

Вихователь професiйно-технiчного навчального закладу

3340

-

-

Вожатий

3340

Інструктор пiдривних робiт

Змiна № 2

3340

22837

-

Інструктор виробничого навчання

3340

12554

-

Інструктор виробничого навчання робiтникiв масових професiй

3340

22743

5

Інструктор газорятувальної станцiї

3340

22740

-

Інструктор допомiжної команди

3340

22783

-

Інструктор з вiйськово-морської пiдготовки

3340

22789

-

Інструктор з навчання практичнiй їздi

3340

22792

-

Інструктор з органiзацiї роботи народних дружин

3340

22786

-

Інструктор iз заготiвельної дiяльностi

3340

22750

81

Інструктор культурно-просвiтнього закладу

3340

22752

67

Інструктор легководолазної справи

3340

22777

3

Інструктор парашутної та десантно-пожежної служби

3340

22746

78

Інструктор-дезiнфектор

3340

22758

85

Інструктор-методист з альпiнiзму

3340

22764

85

Інструктор-методист з туризму

3340

22757

-

Інструктор-методист контрольно-рятiвної служби (загону)

3340

-

80

Інструктор-методист у справах глухих

3340

22779

-

Інструктор-перекладач з обслуговування глухих робiтникiв

3340

22840

68

Інструктор-радист бортовий

3340

Катехит

Змiна № 3

3340

Лаборант (освiта)

3340

23395

80

Майстер виробничого навчання

3340

Майстер виробничого навчання водiнню

3340

23429

-

Майстер навчального полiгону

3340

23430

-

Майстер навчального центру

3340

80

Методист з професiйної реабiлiтацiї

3340

23537

-

Механiк-iнструктор бортовий

3340

24221

68

Оператор-iнструктор бортовий

3340

-

-

Педагог професiйного навчання

3340

25065

-

Технолог-наставник

3340

Фахiвець з фольклористики

3340

21247

80

Черговий з режиму (у спецiальних та спецiалiзованих закладах, центрах, школах, училищах, притулках тощо)

3411

-

1

Брокер

3411

-

1

Дилер

3411

-

-

Маклер бiржовий

3411

Фахiвець з бiржових операцiй

3411

Фахiвець з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв

3411

Фахiвець з депозитарної дiяльностi

3411

Фахiвець з корпоративного управлiння

3411

Фахiвець з управлiння активами

3411

Фахiвець з фiнансово-економiчної безпеки

3411

Фахiвець-органiзатор торгiвлi на ринку цiнних паперiв

3412

20034

-

Агент страховий

3412

Страхувальник

3413

-

1

Агент з нерухомостi

3413

Рiелтер

3413

Торговець (власнiсть)

3413

-

-

Торговець нерухомiстю

3414

5*, 81

Екскурсовод

3414

Інструктор оздоровчо-спортивного туризму (за видами туризму)

3414

24281

81, 67

Органiзатор подорожей (екскурсiй)

3414

Органiзатор туристичної i готельної дiяльностi

3414

Фахiвець з готельного обслуговування

3414

Фахiвець з розвитку сiльського туризму

3414

Фахiвець з туристичного обслуговування

3414

Фахiвець iз конференц-сервiсу

3414

Фахiвець iз органiзацiї дозвiлля

3414

80

Фахiвець iз спецiалiзованого обслуговування

3414

Фахiвець iз туристичної безпеки

3415

20001

1

Агент

3415

20004

66, 1

Агент комерцiйний

3415

20007

67

Агент морський

3415

-

-

1

Агент торговельний

3415

-

1

Комiвояжер

3415

Мерчендайзер

3415

Повiрений морський (супервайзер)

3415

24414

65

Представник торговельний

3415

Торговець (iнженернi розробки)

3415

Торговець комерцiйний

3415

Торговець промисловий

3415

Торговець роз’їзний

3415

Торговець технiчний

3415

25091

-

Уповноважений контори з iмпорту худоби

3416

Закупник

3417

Аукцiонiст (лiцитатор)

3417

Диспашер

3417

Експерт-консультант iз страхування

3417

-

-

Оцiнювач

3417

-

-

Оцiнювач (експертна оцiнка майна)

3417

-

-

Оцiнювач-експерт

3417

Фахiвець з коштовного камiння (гемолог)

3419

22637

5*

Інспектор з органiзацiї iнкасацiї та перевезення цiнностей

3419

22565

-

Інспектор кредитний

3419

22574

-

-

Інспектор обмiнного пункту

3419

22707

65

Інспектор торговельний

3419

22704

65

Інспектор-товарознавець

3419

Органiзатор з постачання

3419

18

Органiзатор iз збуту

3419

25068

65, 1

Товарознавець

3419

21256

-

Черговий по товарнiй конторi

3421

-

-

Торговельний брокер (маклер)

3422

Агент з митного оформлення

Змiна № 2

3422

20022

66

Агент з передачi вантажу на прикордоннiй станцiї (пунктI)

3422

20014

-

Агент iз замовлень населення на перевезення

3422

67

Адмiнiстратор пасажирської служби

3422

25386

1

Експедитор

3422

25389

Експедитор транспортний

Змiна № 1

3422

21259

-

Черговий по транспортно-експедицiйному пiдприємству

3422

21283

-

Черговий служби перевезень аеропортiв

3422

25314

67

Шипчандлер

3423

Адмiнiстративний помiчник

Змiна № 1

3423

22601

1

Інспектор з кадрiв

3423

22604

67

Інспектор з кадрiв закордонного плавання

3423

Органiзатор з персоналу

3423

-

80

Фахiвець з найму робочої сили

3429

Агент податковий

3429

1

Агент рекламний

3429

20074

82

Адмiнiстратор знiмальної групи

3429

20071

82

Адмiнiстратор кiнотеатру

3429

20077

-

Адмiнiстратор телевiзiйних передач

3429

-

-

Імпресарiо

3429

-

-

Представник з реклами

3429

24501

66, 67

Ревiзор комерцiйний

3429

24504

-

Ревiзор комерцiйний шляховий

3429

Торговець (обслуговування бiзнесу та реклами)

3431

-

-

Вiдповiдальний секретар редакцiї

3431

-

85

Вiдповiдальний секретар федерацiї виду спорту

3431

22613

1

Інспектор з контролю за виконанням доручень

3431

-

-

Керуючий справами (секретар) виконавчого комiтету

3431

24290

-

Оргсекретар (асоцiацiї, союзу, федерацiї)

3431

24661

-

Секретар адмiнiстративний

3431

-

-

Секретар виконкому

3431

24674

-

Секретар комiтету (органiзацiї, пiдприємства, установи)

3431

Секретар органу самоорганiзацiї населення

3431

24685

-

Секретар правлiння

3432

Вiдповiдальний секретар колегiї судової

3432

Позицiю скасовано

3432

Державний уповноважений

3432

Офiсний службовець (недержавнi установи юриспруденцiї)

Змiна № 2

3432

Офiсний службовець (страхування)

Змiна № 2

3432

Помiчник приватного виконавця

Змiна № 5(набере чинностi 05.10.2016)

3432

24673

-

Секретар колегiї судової

3432

Секретар судового засiдання

3432

Секретар суду

3432

24890

-

Судовий виконавець

3432

24893

-

Судовий розпорядник

3433

Асистент бухгалтера-експерта

3433

20281

1

Бухгалтер

3433

22935

-

Касир-експерт

3434

Асистент актуарiя

3434

Асистент економiста-демографа

3434

Асистент економiста-статистика

3434

Асистент математика

3435.1

Органiзатор дiловодства (державнi установи)

3435.2

Органiзатор дiловодства (види економiчної дiяльностI)

3435.3

Органiзатор дiловодства (система судочинства)

3436.1

Помiчник керiвника (директора, начальника i т. iн.) установи виконання покарань

3436.1

76

Помiчник керiвника пiдприємства (установи, органiзацiї)

3436.1

1, 18

Референт

3436.2

Помiчник керiвника виробничого пiдроздiлу

3436.2

Помiчник керiвника iншого основного пiдроздiлу

3436.3

Помiчник керiвника малого пiдприємства без апарату управлiння

3436.9

Помiчник адвоката

3436.9

Помiчник нотарiуса

3436.9

Помiчник нотарiуса державного

3436.9

Помiчник суддi

Змiна № 1

3436.9

Помiчник члена комiсiї

3436.9

Помiчник юриста

Змiна № 1

3439

Асистент

Змiна № 3

3439

Асистент географа

3439

Асистент географа (полiтична географiя)

3439

Асистент географа (фiзична географiя)

3439

Асистент географа-економiста

3439

Асистент соцiолога

Змiна № 1

3439

Асистент фахiвця з мiського та районного планування

3439

Асистент фахiвця з розмiщення продуктивних сил та регiональної економiки

3439

20239

-

Аташе

3439

20295

-

Вiце-консул

3439

Громадський iнспектор з використання та охорони земель

3439

Державний iнспектор Державної iнспекцiї з експлуатацiї електричних станцiй та мереж

3439

Державний iнспектор з нагляду за ядерною та радiацiйною безпекою

3439

21311

-

Дипломатичний агент

3439

21314

-

Дипломатичний кур’єр

3439

22511

-

Інспектор

3439

Інспектор державний з авiацiйного нагляду

3439

Інспектор державний з авiацiйного нагляду безпеки авiацiї

3439

Інспектор державний з авiацiйного нагляду льотної експлуатацiї

3439

Інспектор державний з авiацiйного нагляду льотної придатностi повiтряних суден

3439

Інспектор державний з пожежного нагляду

3439

Інспектор державний з техногенного та екологiчного нагляду

3439

22598

-

Інспектор з iнвентаризацiї

3439

22672

-

Інспектор з облiку та бронювання вiйськовозобов’язаних

3439

22673

-

Інспектор з облiку та розподiлу житлової площi

3439

22631

-

Інспектор з оборонно-масової роботи

3439

Інспектор з органiзацiї захисту секретної iнформацiї

3439

22643

-

Інспектор з основної дiяльностi

3439

22666

-

Інспектор з туризму

3439

Інспектор протипожежної профiлактики (пенiтенцiарна система)

3439

22692

-

Інспектор-ревiзор

3439

22734

-

Інструктор

3439

Інструктор аварiйно-рятувального (спецiального) пiдроздiлу

3439

22749

-

Інструктор виконкому з органiзацiйної роботи

3439

Інструктор газодимозахисної служби

3439

22801

-

Інструктор з органiзацiйно-масової роботи

3439

22802

-

Інструктор з основної дiяльностi

3439

Інструктор з радiацiйної та хiмiчної розвiдки

3439

23057

-

Консул

3439

Органiзатор громадських заходiв

3439

Органiзатор з обслуговування перевезень (на автотранспортI)

Змiна № 1

3439

Органiзатор природокористування

3439

Посланник

3439

24480

-

Ревiзор

3439

24664

-

Секретар дипломатичного агентства

3439

24670

Секретар колегiї (комiтету)

3439

24694

-

Секретар ради (науково-технiчної, наукової, художньо-технiчної)

3439

24706

-

Секретар творчої спiлки

3439

Секретар центрального органу виконавчої влади

3439

Старший державний iнспектор Державної iнспекцiї з експлуатацiї електричних станцiй та мереж

3439

Технiк з iнвентаризацiї нерухомого майна

3439

24771

1

Фахiвець

3439

80

Фахiвець з iнтерв’ювання

3439

Фахiвець з органiзацiї кондомiнiумiв

Змiна № 1

3439

Фахiвець з органiзацiї побутового обслуговування

3439

Фахiвець з пожежної безпеки

Змiна № 5

3439

Фахiвець з радiацiйного та хiмiчного захисту

3439

Фахiвець з режиму секретностi

3439

Фахiвець iз органiзацiї захисту iнформацiї з обмеженим доступом

3439

Фахiвець iз органiзацiї iнформацiйної безпеки

3439

Фахiвець оперативно-рятувальної служби цивiльного захисту

3441

-

-

Інспектор митний

3442

-

-

Головний державний податковий iнспектор

3442

-

-

Державний податковий iнспектор

3442

22617

-

Інспектор з контролю за цiнами

3442

24496

-

Ревiзор-iнспектор податковий

3443

-

-

Інспектор з виплати пенсiй

3443

-

-

Інспектор з призначення пенсiй

3443

-

-

Інспектор з соцiальної допомоги

3444

-

-

Інспектор з лiцензування

3449

Державний гiрничотехнiчний iнспектор на вугiльних шахтах з пiдземними роботами

3449

Державний iнспектор з ветеринарної медицини

3449

Державний iнспектор з енергетичного нагляду

Змiна № 1

3449

Державний iнспектор з карантину рослин

3449

Державний iнспектор з охорони прав на сорти рослин

3449

Державний iнспектор з ринкового нагляду

Змiна № 2

3449

Інженер-iнспектор (органи державної влади)

3449

-

-

Інспектор (цiн, мiр та ваг i т. iн.)

3449

22523

-

Інспектор державний

3449

22547

-

Інспектор державний електрозв’язку

3449

22535

4

Інспектор державний з конвенцiйного рибальства

3449

22538

-

Інспектор державний з маломiрних суден

3449

Інспектор державний з питань цивiльного захисту та техногенної безпеки

3449

22532

-

Інспектор державний з якостi товару та торгiвлi

3449

22529

2

Інспектор державний iз закупiвлi та якостi сiльськогосподарських продуктiв

3449

22541

4

Інспектор державний рибоохорони

3449

22676

-

Інспектор з експорту

3449

Інспектор з охорони природно-заповiдного фонду

3449

Інспектор прикордонної служби

3449

Інспектор санiтарний

Змiна № 1

3449

Старший державний iнспектор з енергетичного нагляду

Змiна № 1

3450

22514

68

Інспектор воєнiзованої охорони

3450

99

Помiчник приватного детектива

Змiна № 1

3450

1

Фахiвець з органiзацiї майнової та особистої безпеки

3451

Дiзнавач

3451

Дiльничний iнспектор мiлiцiї

3451

Інспектор (органи внутрiшнiх справ)

3451

Інспектор з дiзнання

3451

Оперуповноважений

3452

Вiдповiдальний (старший) по корпусу (корпусному вiддiленню) (пенiтенцiарна система)

3452

Інспектор (пенiтенцiарна система) (з дипломом бакалавра)

3452

Інструктор з професiйної пiдготовки (пенiтенцiарна система)

3460

Асистент вихователя виправно-трудового закладу

3460

-

80

Соцiальний працiвник (допомiжний персонал)

3460

Тифлокоментатор

Змiна № 3

3460

Фахiвець з вирiшення конфлiктiв (побутова сфера)

3471

Асистент художника-реставратора

3471

21302

-

Десинатор

3471

-

-

Дизайнер (художник-конструктор) (з дипломом молодшого спецiалiста)

3471

Дизайнер-виконавець

3471

Дизайнер-виконавець графiчних робiт

3471

Дизайнер-виконавець iнтер’єру

3471

Дизайнер-виконавець меблiв

3471

Дизайнер-виконавець мультимедiйних об’єктiв

3471

Дизайнер-виконавець одягу

3471

Дизайнер-виконавець пакування

3471

Дизайнер-виконавець промислових виробiв та об’єктiв

3471

Дизайнер-виконавець тканини

3471

22967

-

Колорист (художник)

3471

14508

61

Мозаїст монументально-декоративного живопису

3471

Скульптор-виконавець

3471

Фахiвець з перукарського мистецтва та декоративної косметики

3471

25274

-

Художник ектопротезного кабiнету

3471

25263

84

Художник з освiтлення

3471

Художник-бутафор

3471

Художник-виконавець

3471

Художник-гример

3471

Художник-декоратор театрально-видовищного пiдприємства

3471

25238

-

Художник-декоратор телебачення

3471

Художник-костюмер

3471

Художник-лялькар

3471

25256

65

Художник-оформлювач

3471

Художник-оформлювач театралiзованих вистав

3471

25271

-

Художник-шрифтовик телебачення

3472

20293

81

Ведучий дискотеки

3472

21305

66, 67

Диктор

3472

-

-

Диск-жокей

3472

24905

84

Суфлер

3472

Фахiвець з iнтерв’ювання (засоби масової iнформацiї)

3473

Концертмейстер (з дипломом молодшого спецiалiста)

3473

-

-

Музикант (у скверi, переходi, нiчному клубi, на вулицi, майданI)

3473

24478

81

Розпорядник танцювального вечора

3473

-

-

Спiвак (у скверi, переходi, на вулицi, майданI)

3473

Спiвак-бандурист

3473

Танцюрист у нiчному клубi

3474

-

84

Акробат(цирковий)

3474

Актор (заклади культури та мистецтва)

3474

20177

84

Артист естрадно-спортивного, iлюзiонного та iнших оригiнальних естрадних жанрiв

3474

-

84

Артист на трапецiї

3474

20171

84

Артист цирку (акробат, жонглер, клоун та iн.)

3474

20125

84

Артист-дресирувальник тварин

3474

20129

84

Артист-дресирувальник хижих звiрiв

3474

-

84

Артист-канатоходець

3474

20237

84

Асистент циркового номера, колективу

3474

-

84

Гiпнотизер

3474

-

84

Дресирувальник диких тварин

3474

-

84

Жонглер

3474

-

84

Ілюзiонiст

3474

-

84

Імiтатор

3474

22566

84

Інспектор манежу (що веде виставу)

3474

-

84

Клоун

3474

-

84

Комiк цирковий

3474

-

-

Лялькар

3474

24278

-

Органiзатор концертiв i лекцiй

3474

23143

81

Органiзатор культурно-дозвiллєвої дiяльностi

3474

-

84

Повiтряний гiмнаст

3474

-

84

Приборкувач диких тварин

3474

24592

84

Репетитор циркових номерiв

3474

-

84

Фокусник

3474

84

Шапiтмейстер

3475

21300

-

Дельтапланерист-випробувач

3475

11957

70

Жокей

3475

Інструктор з аеробiки

3475

22831

85

Інструктор з фiзкультури

3475

22822

-

Інструктор iз стройової та фiзичної пiдготовки

3475

22856

85

Інструктор навчально-тренувального пункту

3475

22774

-

Інструктор парашутно-десантної пiдготовки

3475

22747

-

Інструктор-дельтапланерист

3475

22761

85

Інструктор-методист з виробничої гiмнастики

3475

22759

-

Інструктор-методист з дельтапланеризму

3475

22763

-

Інструктор-методист з технiчних i вiйськово-прикладних видiв спорту

3475

22768

85

Інструктор-методист з фiзичної культури та спорту

3475

22769

85

Інструктор-методист спортивної школи

3475

-

85

Інструктор-методист тренажерного комплексу (залу)

3475

22771

-

Інструктор-парашутист

3475

24309

-

Парашутист-випробувач

3475

24311

-

Парашутист-рятувальник

3475

24312

-

Парашутист-укладальник парашутiв

3475

24769

85

Спортсмен-iнструктор

3475

-

85

Спортсмен-iнструктор збiрної команди України

3475

-

85

Спортсмен-професiонал з виду спорту

3475

-

85

Суддя з виду спорту

3475

24899

-

Суддя з випробування племiнних коней

3475

-

85

Тренер з виду спорту (федерацiї, збiрної чи клубної команди, спортивної школи i т. iн.)

3475

-

85

Тренер-викладач з виду спорту (спортивної школи, секцiї i т. iн.)

3475

Тренер-методист

Змiна № 2

3475

Фiтнес-тренер

3476

Керiвник аматорського дитячого колективу (гуртка, студiї та iн.)

3476

Керiвник аматорського колективу (за видами мистецтва)

3476

Органiзатор театралiзованих народних свят та обрядiв

3479

Артист (оркестру, хору, ансамблю, естради та iн.) (з дипломом молодшого спецiалiста)

3479

Артист балету (з дипломом молодшого спецiалiста)

3479

Артист-тамбурмажор

Змiна № 4

3479

Фахiвець з бiблiотечної справи

Змiна № 2

3480

Диякон (служитель)

3480

Регент

3480

Релiгiйний проповiдник (євангелiст, благовiсник та iн.)

3491

Лаборант наукового пiдроздiлу (iншi сфери (галузI) наукових дослiджень)

3491

75

Технiк-радiометрист

3510

Технiк-технолог з переробки плодоовочевої продукцiї

3520

Технiк-технолог з бродильного виробництва та виноробства

3530

Технiк-технолог з виробництва молочних продуктiв

3540

Технiк-технолог з виробництва м’ясних продуктiв

3550

Технiк-технолог з виробництва борошняних, кондитерських виробiв та харчоконцентратiв

3560

Технiк-технолог зi зберiгання та переробки зерна

3570

Технiк-технолог з технологiї харчування

3590

Технiк-технолог з виробництва жирiв i жирозамiнникiв

3590

Технiк-технолог з виробництва полiсахаридiв

3590

Технiк-технолог з виробництва цукристих речовин

Додати у ВибранеДо списку

Вибране
Вибране
  • Мої закладки
  • Бажані покупки
Назва Додаткові дії
Продовжити покупки Перейти до кошика