Сайт не оновлюється, тож текст офіційного документу може бути застарілим. Безплатна база офіційних документів завжди в АКТУАЛЬНОМУ СТАНІ за новою адресою ekadrovik.mcfr.ua

Національний класифікатор України «Класифікатор професій» ДК 003:2010 (Додаток А розділ 2)
Додати у Вибране


Професіонали


Код КП

Код ЗКППТР

Випуск ЄТКД

Випуск ДКХП

Професiйна назва роботи

2111.1

Астроном

2111.1

Астрофiзик

2111.1

Молодший науковий спiвробiтник (медична фiзика)

2111.1

Молодший науковий спiвробiтник (фiзика, астрономiя)

2111.1

Науковий спiвробiтник (медична фiзика)

2111.1

23667

-

Науковий спiвробiтник (фiзика, астрономiя)

2111.1

Науковий спiвробiтник-консультант (медична фiзика)

2111.1

Науковий спiвробiтник-консультант (фiзика, астрономiя)

2111.2

Аеродинамiк

2111.2

Балiстик

2111.2

Гiдродинамiк

2111.2

62

Інженер з пiдготовки та лiцензування персоналу атомної електростанцiї

2111.2

62

Інженер з радiацiйної безпеки

2111.2

22451

62

Інженер з управлiння блоком атомної станцiї

2111.2

22457

62

Інженер з управлiння реактором (прискорювачем, ядерно-фiзичною установкою)

2111.2

22483

62, 10

Інженер-радiолог

2111.2

22485

-

Інженер-радiофiзик

2111.2

62

Інспектор з радiацiйної безпеки

2111.2

23064

-

Консультант науковий (у планетарiях)

2111.2

Професiонал з медичної фiзики

2111.2

Реолог

2111.2

Термодинамiк

2111.2

25189

-

Фiзик

2112.1

Молодший науковий спiвробiтник (метеорологiя)

2112.1

23667

-

Науковий спiвробiтник (метеорологiя)

2112.1

Науковий спiвробiтник-консультант (метеорологiя)

2112.2

-

75

Агрометеоролог

2112.2

-

75

Аеролог

2112.2

Гiдрохiмiк

2112.2

Клiматолог

2112.2

-

75

Метеоролог

2112.2

-

75

Океанолог

2112.2

75

Радiолог

2112.2

-

75

Синоптик

2113.1

Молодший науковий спiвробiтник (хiмiя)

2113.1

23667

-

Науковий спiвробiтник (хiмiя)

2113.1

Науковий спiвробiтник-консультант (хiмiя)

2113.2

20603

74

Геохiмiк

2113.2

25488

-

Енохiмiк

2113.2

Інженер з радiацiйної та хiмiчної розвiдки

2113.2

22486

-

Інженер-радiохiмiк

2113.2

Кристалограф

2113.2

-

25

Хiмiк

2113.2

Хiмiк газокомпресорної служби

2113.2

-

-

Хiмiк-аналiтик

2113.2

-

-

Хiмiк-кристалограф

2114.1

Молодший науковий спiвробiтник (геологiя, геофiзика, гiдрологiя, геоiнформатика)

Змiна № 1

2114.1

23667

Науковий спiвробiтник (геологiя, геофiзика, гiдрологiя, геоiнформатика)

Змiна № 1

2114.1

Науковий спiвробiтник-консультант (геологiя, геофiзика, гiдрологiя, геоiнформатика)

Змiна № 1

2114.2

20589

5, 74

Геолог

2114.2

Геолог з видобування та пiдземного зберiгання газу

2114.2

20590

5

Геолог кар’єру, рудника, шахти

2114.2

20592

-

Геолог нафтогазорозвiдки (партiї) структурно-пошукового бурiння

2114.2

Геоморфолог

2114.2

20601

5, 74

Геофiзик

2114.2

20602

5

Геофiзик кар’єру, рудника, шахти

2114.2

20610

5, 74

Гiдрогеолог

2114.2

20614

75

Гiдролог

2114.2

21130

67

Девiатор

2114.2

Мiкропалеонтолог

2114.2

23620

-

Мiнералог

2114.2

24333

-

Петрограф

2114.2

Професiонал з iнформацiйного забезпечення геологорозвiдувальних робiт

Змiна № 1

2114.2

-

-

Сейсмолог

2114.2

Стратиграф

2121.1

Молодший науковий спiвробiтник (математика)

2121.1

23667

-

Науковий спiвробiтник (математика)

2121.1

Науковий спiвробiтник-консультант (математика)

2121.2

-

-

Актуарiй

2121.2

23452

1

Математик

2121.2

Математик (прикладна математика)

2121.2

-

-

Математик-аналiтик з дослiдження операцiй

2122.1

Молодший науковий спiвробiтник (статистика)

2122.1

23667

-

Науковий спiвробiтник (статистика)

2122.1

Науковий спiвробiтник-консультант (статистика)

2122.2

Бiометрист

2122.2

25353

1

Економiст-демограф

2122.2

-

-

Економiст-статистик

2122.2

Економiст-статистик (прикладна статистика)

2131.1

Молодший науковий спiвробiтник (обчислювальнi системи)

2131.1

23667

-

Науковий спiвробiтник (обчислювальнi системи)

2131.1

Науковий спiвробiтник-консультант (обчислювальнi системи)

2131.2

-

-

Адмiнiстратор бази даних

2131.2

-

-

Адмiнiстратор даних

2131.2

-

-

Адмiнiстратор доступу

2131.2

-

-

Адмiнiстратор доступу (груповий)

2131.2

-

-

Адмiнiстратор задач

2131.2

-

-

Адмiнiстратор системи

2131.2

-

-

Аналiтик з комп’ютерних комунiкацiй

2131.2

-

-

Аналiтик комп’ютерних систем

2131.2

-

-

Аналiтик комп’ютерного банку даних

2131.2

Аналiтик операцiйного та прикладного програмного забезпечення

2131.2

Аналiтик програмного забезпечення та мультимедiа

2131.2

22238

1

Інженер з автоматизованих систем керування виробництвом

2131.2

-

-

Інженер з комп’ютерних систем

2131.2

-

-

Інженер з програмного забезпечення комп’ютерiв

2131.2

Інженер-дослiдник з комп’ютеризованих систем та автоматики

2131.2

-

-

Конструктор комп’ютерних систем

2132.1

Молодший науковий спiвробiтник (програмування)

2132.1

23667

-

Науковий спiвробiтник (програмування)

2132.1

Науковий спiвробiтник-консультант (програмування)

2132.2

22481

1

Інженер-програмiст

2132.2

Програмiст (база даних)

2132.2

-

-

Програмiст прикладний

2132.2

-

-

Програмiст системний

2139.1

Молодший науковий спiвробiтник (галузь обчислень)

2139.1

23667

-

Науковий спiвробiтник (галузь обчислень)

2139.1

Науковий спiвробiтник-консультант (галузь обчислень)

2139.1

Аудитор iнформацiйних технологiй

Змiна № 5

2139.2

Експерт з управлiння iнформацiйними технологiями

Змiна № 5

2139.2

-

-

Інженер iз застосування комп’ютерiв

2139.2

18

Інженер системний видавничо-полiграфiчного виробництва

2141.1

Молодший науковий спiвробiтник (архiтектура, планування мiст)

2141.1

23667

-

Науковий спiвробiтник (архiтектура, планування мiст)

2141.1

Науковий спiвробiтник-консультант (архiтектура, планування мiст)

2141.2

20196

64, 87

Архiтектор

2141.2

Архiтектор з реставрацiї пам’яток архiтектури та мiстобудування

2141.2

-

-

Інженер-проектувальник (планування мiст)

2142.1

Молодший науковий спiвробiтник (будiвництво)

Змiна № 2

2142.1

23667

-

Науковий спiвробiтник (будiвництво)

Змiна № 2

2142.1

Науковий спiвробiтник-консультант (будiвництво)

Змiна № 2

2142.2

20616

2, 5

Гiдротехнiк

2142.2

Експерт будiвельний

Змiна № 1

2142.2

22463

68

Інженер з експлуатацiї аеродромiв

2142.2

22311

2

Інженер з мелiорацiї

2142.2

64

Інженер з технiчного нагляду (будiвництво)

Змiна № 1

2142.2

22395

64

Інженер з проектно-кошторисної роботи

2142.2

22177

64

Інженер-будiвельник

2142.2

Інженер-будiвельник з реставрацiї пам’яток архiтектури та мiстобудування

2142.2

64

Інженер-проектувальник

Змiна № 1

2142.2

Технолог (будiвельнi матерiали)

2143.1

Інженер-дослiдник iз енергетики сiльського господарства

2143.1

Молодший науковий спiвробiтник (електротехнiка)

2143.1

23667

-

Науковий спiвробiтник (електротехнiка)

2143.1

Науковий спiвробiтник-консультант (електротехнiка)

2143.2

21686

-

Диспетчер об’єднаного диспетчерського управлiння енергосистеми

2143.2

Диспетчер оперативно-диспетчерської служби магiстральних електричних мереж

Змiна № 1

2143.2

Диспетчер централiзованого диспетчерського управлiння об’єднаною енергосистемою України

Змiна № 1

2143.2

Диспетчер центральної диспетчерської служби енергосистеми

Змiна № 1

2143.2

-

62

Інженер з експлуатацiї протиаварiйної автоматики

2143.2

22472

2

Інженер з електрифiкацiї сiльськогосподарського пiдприємства

2143.2

22329

62

Інженер з налагодження, удосконалення технологiї та експлуатацiї електричних станцiй та мереж

2143.2

62

Інженер з режимiв оперативно-диспетчерської служби

2143.2

62

Інженер з релейного захисту i електроавтоматики

2143.2

22415

62

Інженер з ремонту та налагодження електроенергетичного устаткування атомної станцiї

2143.2

Інженер з технiчного аудиту

Змiна № 1

2143.2

62

Інженер iз засобiв диспетчерського i технологiчного керування

2143.2

22421

68

Інженер iз свiтлотехнiчного та електротехнiчного забезпечення польотiв

2143.2

22478

-

Інженер перетворювального комплексу

2143.2

62

Інженер служби iзоляцiї та захисту вiд перенапруг

2143.2

62

Інженер служби лiнiй енергопiдприємства

2143.2

62

Інженер служби пiдстанцiй

2143.2

62

Інженер служби розподiльних мереж

2143.2

Інженер-електрик в енергетичнiй сферi

Змiна № 1

2143.2

22502

64, 87

Інженер-енергетик

2143.2

22211

-

Інженер-конструктор (електротехнiка)

2143.2

Професiонал з експлуатацiї електричних станцiй, енергетичних установок та мереж

Змiна № 1

2143.2

Професiонал з енергетичного менеджменту

2143.2

24857

-

Старший електромеханiк-капiтан

2143.2

24860

-

Старший електромеханiк-командир

2144.1

Молодший науковий спiвробiтник (електронiка, телекомунiкацiї)

2144.1

23667

-

Науковий спiвробiтник (електронiка, телекомунiкацiї)

2144.1

Науковий спiвробiтник-консультант (електронiка, телекомунiкацiї)

2144.2

Експерт-полiграфолог

2144.2

70

Інженер антенно-щоглових споруд

2144.2

70

Інженер електрозв’язку

2144.2

Інженер iнформацiйно-телекомунiкацiйних систем

Змiна № 1

2144.2

Інженер iнформацiйно-телекомунiкацiйних технологiй

Змiна № 1

2144.2

62

Інженер з високовольтних випробувань та вимiрювань енергоустаткування

2144.2

-

70

Інженер з органiзацiї виробничих процесiв електрозв’язку

2144.2

22402

68

Інженер з радiонавiгацiї та радiолокацiї

2144.2

62

Інженер з ремонту та обслуговування автоматики та засобiв вимiрювань атомної електростанцiї

2144.2

-

70

Інженер засобiв радiо та телебачення

2144.2

22281

-

Інженер iз звукозапису

2144.2

-

70

Інженер лiнiйних споруд електрозв’язку та абонентських пристроїв

2144.2

Інженер мережi стiльникового зв’язку

2144.2

22496

1

Інженер-електронiк

2144.2

Інженер-електронiк систем виробництва нетрадицiйних i вiдновлювальних видiв енергiї

2144.2

22499

Інженер-електрорадiонавiгатор

2144.2

22211

-

Інженер-конструктор (електронiка)

2145.1

Інженер-дослiдник iз механiзацiї сiльського господарства

2145.1

Молодший науковий спiвробiтник (iнженерна механiка)

2145.1

23667

-

Науковий спiвробiтник (iнженерна механiка)

2145.1

Науковий спiвробiтник-консультант (iнженерна механiка)

2145.2

24887

Будiвельник суден

2145.2

22263

6

Інженер з вишкобудування

2145.2

22275

-

Інженер з дiагностування технiчного стану машинно-тракторного парку

2145.2

22462

-

Інженер з експлуатацiї авiацiйного устаткування об’єктивного контролю

2145.2

22466

2, 87

Інженер з експлуатацiї машинно-тракторного парку

2145.2

22464

-

Інженер з експлуатацiї повiтряних суден (систем повiтряних суден)

2145.2

22471

87

Інженер з експлуатацiї споруд та устаткування водопровiдно-каналiзацiйного господарства

2145.2

22287

1

Інженер з iнструменту

2145.2

22295

1

Інженер з комплектацiї устаткування

2145.2

22317

1

Інженер з механiзацiї та автоматизацiї виробничих процесiв

2145.2

22320

-

Інженер з механiзацiї трудомiстких процесiв

2145.2

22323

-

Інженер з нагляду за будiвництвом флоту

2145.2

66

Інженер з приймання локомотивiв (вагонiв)

Змiна № 1

2145.2

22436

2

Інженер з теплофiкацiї сiльськогосподарського пiдприємства

2145.2

22445

-

Інженер з технiчного обслуговування, ремонту та дiагностики авiацiйної технiки

2145.2

-

62

Інженер з технiчної дiагностики котельного i турбiнного устаткування

2145.2

22460

62

Інженер з управлiння турбiною атомної станцiї

2145.2

22418

-

Інженер iз зварювання

2145.2

22430

67

Інженер iз суднопiдiймальних робiт

2145.2

22487

67

Інженер спецiального флоту

2145.2

Інженер-випробувач (спецiальнi виробництва)

Змiна № 3

2145.2

22203

-

Інженер-випробувач лiтальної лабораторiї бортової

2145.2

22210

-

Інженер-дослiдник пiдводного апарата

2145.2

22211

-

Інженер-конструктор (механiка)

2145.2

22226

-

Інженер-механiк груповий

2145.2

22229

67

Інженер-механiк з флоту груповий

2145.2

22232

67

Інженер-механiк з флоту лiнiйний

2145.2

22493

-

Інженер-технолог (механiка)

2145.2

23540

-

Механiк лiнiйний флоту (з флоту)

2145.2

20291

68

Провiдний iнженер з експериментальних робiт i льотних випробувань систем повiтряних суден

2145.2

20292

-

Провiдний iнженер з експлуатацiї повiтряних суден

2145.2

20288

68

Провiдний iнженер з льотних випробувань повiтряних суден

2145.2

24824

-

Старший механiк-командир

2145.2

67

Суперiнтендант

2146.1

Молодший науковий спiвробiтник (хiмiчнi технологiї)

2146.1

23667

-

Науковий спiвробiтник (хiмiчнi технологiї)

2146.1

Науковий спiвробiтник-консультант (хiмiчнi технологiї)

2146.2

-

-

Інженер (хiмiчнi технологiї)

2146.2

22290

-

Інженер з випробування та оброблення плiвки

2146.2

22474

21

Інженер з електрохiмiчного захисту

2146.2

62

Інженер з облiку та зберiгання ядерних матерiалiв атомної електростанцiї

2146.2

22272

68

Інженер з паливно-мастильних матерiалiв

2146.2

62

Інженер з переробки радiоактивних вiдходiв

2146.2

-

-

Інженер-технолог (хiмiчнi технологiї)

2146.2

Інженер-технолог з очищення води

2147.1

Молодший науковий спiвробiтник (гiрництво, металургiя)

2147.1

23667

-

Науковий спiвробiтник (гiрництво, металургiя)

2147.1

Науковий спiвробiтник-консультант (гiрництво, металургiя)

2147.2

20613

5

Гiдрогеолог кар’єру, рудника, шахти

2147.2

-

40

Інженер (металургiя)

2147.2

22247

74, 5

Інженер з бурiння (бурових робiт)

2147.2

22251

5

Інженер з буропiдривних (пiдривних) робiт

Змiна № 2

2147.2

22257

-

Інженер з вентиляцiї

2147.2

22277

6

Інженер з видобутку нафти й газу

2147.2

22348

6

Інженер з випробування свердловин

2147.2

22269

5, 74

Інженер з гiрничих робiт

2147.2

22266

6

Інженер з глинястих розчинiв у надглибокому бурiннi

2147.2

21

Інженер з експлуатацiї лiнiйної частини магiстрального газопроводу

2147.2

22469

21

Інженер з експлуатацiї нафтогазопроводiв

2147.2

22470

6

Інженер з експлуатацiї устаткування газових об’єктiв

2147.2

22299

5

Інженер з крiплення

2147.2

22302

6

Інженер з крiплення свердловин

2147.2

22377

21

Інженер з пiдготовки та транспортування нафти

2147.2

22382

6

Інженер з пiдтримання пластового тиску

2147.2

Інженер з пiротехнiчних, саперних та пiдривних робiт

Змiна № 2

2147.2

Інженер з технiчної дiагностики

2147.2

22278

6

Інженер iз заливання свердловин

2147.2

22424

6

Інженер iз складних робiт у бурiннi (капiтальному ремонтI) свердловин

2147.2

Інженер конверторного виробництва

Змiна № 1

2147.2

-

40

Інженер-технолог (металургiя)

2147.2

22879

40

Калiбрувальник

2147.2

23178

74, 5

Маркшейдер

2147.2

23181

5

Маркшейдер кар’єру, рудника, шахти

2147.2

23182

-

Маркшейдер на пiдземних роботах

2148.1

Молодший науковий спiвробiтник (картографiя, топографiя)

2148.1

23667

-

Науковий спiвробiтник (картографiя, топографiя)

2148.1

Науковий спiвробiтник-консультант (картографiя, топографiя)

2148.2

Аерофотозйомник

2148.2

20586

74**

Геодезист

2148.2

Гiдрограф

2148.2

-

-

Інженер-землевпорядник

2148.2

22915

18, 74

Картограф

2148.2

22918

-

Картограф-укладач

2148.2

24534

18

Редактор карт

2148.2

24537

18

Редактор карт технiчний

2148.2

25071

74

Топограф

2148.2

Топограф кадастровий

2148.2

24764

-

Укладач лоцiй

2148.2

Фахiвець з геосистемного монiторингу навколишнього середовища

2148.2

Фахiвець з дистанцiйного зондування землi та аерокосмiчного монiторингу

2148.2

Фотограмметрист

2149.1

-

-

Космонавт-дослiдник

2149.1

Молодший науковий спiвробiтник (галузь iнженерної справи)

2149.1

Молодший науковий спiвробiтник (транспорт)

2149.1

23667

-

Науковий спiвробiтник (галузь iнженерної справи)

2149.1

Науковий спiвробiтник (транспорт)

2149.1

Науковий спiвробiтник-консультант (галузь iнженерної справи)

2149.1

Науковий спiвробiтник-консультант (транспорт)

2149.1

18

Технолог-дослiдник (видавничо-полiграфiчне виробництво)

2149.2

Аналiтик комунiкацiй (крiм комп’ютерiв)

2149.2

Аналiтик систем (крiм комп’ютерiв)

2149.2

-

-

Державний реєстратор суден

2149.2

21662

87**

Диспетчер диспетчерської служби керування

2149.2

21725

-

Диспетчер з регулювання вагонного парку

2149.2

Диспетчер з транспортування газу

2149.2

21734

67

Диспетчер з флоту

2149.2

21764

68

Диспетчер служби руху

2149.2

21665

-

Диспетчер шляховий

2149.2

21671

68

Диспетчер-iнструктор служби руху

2149.2

Експерт iз енергозбереження та енергоефективностi

2149.2

Експерт технiчний з промислової безпеки

Змiна № 4

2149.2

Ергономiст

2149.2

22177

1

Інженер

2149.2

Інженер бiомедичний

Змiна № 2

2149.2

22235

67, 68

Інженер з аварiйно-рятувальних робiт

2149.2

68

Інженер з автоматизованих систем льотного контролю

2149.2

68

Інженер з автоматизованих систем управлiння повiтряним рухом

2149.2

22244

67

Інженер з боротьби з аварiйними розливами нафти й нафтопродуктiв у морi

2149.2

62

Інженер з експлуатацiї гiдротехнiчних споруд атомної електростанцiї

2149.2

Інженер з експлуатацiї споруд та устаткування газокомпресорної служби

2149.2

62

Інженер з експлуатацiї устаткування атомної електростанцiї

2149.2

21

Інженер з експлуатацiї устаткування газорозподiльних станцiй

2149.2

Інженер з iнвентаризацiї нерухомого майна

2149.2

22454

-

Інженер з керування й обслуговування систем

2149.2

22296

-

Інженер з комплектацiї устаткування й матерiалiв

2149.2

Інженер з контролю систем облiку газу

2149.2

22314

1

Інженер з метрологiї

2149.2

22326

1

Інженер з налагодження й випробувань

2149.2

68

Інженер з об’єктивного контролю

2149.2

22360

62

Інженер з органiзацiї експлуатацiї та ремонту

2149.2

22364

1

Інженер з охорони навколишнього середовища

2149.2

-

1

Інженер з охорони працi

2149.2

22369

1

Інженер з патентної та винахiдницької роботи

2149.2

Інженер з пiдводно-пiдривних робiт

Змiна № 2

2149.2

22375

67

Інженер з пiдводно-технiчних робiт

2149.2

22381

1, 87

Інженер з пiдготовки виробництва

2149.2

21

Інженер з пiдготовки газу до транспортування

2149.2

Інженер з пожежної безпеки

2149.2

Інженер з пожежно-рятувальних робiт

2149.2

22396

-

Інженер з проектування механiзованих розробок

2149.2

Інженер з профiлактичних робiт

2149.2

22408

1

Інженер з ремонту

2149.2

22405

87, 62

Інженер з розрахункiв та режимiв

2149.2

Інженер з техногенно-екологiчної безпеки

2149.2

22448

87

Інженер з транспорту

2149.2

Інженер з управлiння повiтряним рухом

2149.2

Інженер з фiзичного захисту (сфера використання ядерної енергiї)

2149.2

22293

1**

Інженер з якостi

2149.2

22260

-

Інженер iз впровадження нової технiки й технологiї

2149.2

22393

-

Інженер iз застосування авiацiї в галузях економiки

2149.2

22427

1

Інженер iз стандартизацiї

2149.2

Інженер iз стандартизацiї та якостi

2149.2

Інженер оперативно-рятувальної служби цивiльного захисту

2149.2

22484

87

Інженер садово-паркового господарства

2149.2

Інженер судновий

Змiна № 3

2149.2

62

Інженер-дефектоскопiст

2149.2

22180

67

Інженер-диспетчер груповий

2149.2

22183

67

Інженер-диспетчер з руху флоту (у флотI)

2149.2

22209

1

Інженер-дослiдник

2149.2

Інженер-електромеханiк гiрничий

Змiна № 1

2149.2

22211

1

Інженер-конструктор

2149.2

Інженер-конструктор машин та устаткування сiльськогосподарського виробництва

2149.2

22214

-

Інженер-контролер

2149.2

22216

1

Інженер-лаборант

2149.2

18

Інженер-матерiалознавець видавничо-полiграфiчного виробництва

2149.2

22480

-

Інженер-протезист

2149.2

22493

1**

Інженер-технолог

2149.2

Інженер-технолог з переробки вiдходiв

Змiна № 2

2149.2

68

Інженер-технолог центру комунiкацiї повiдомлень

2149.2

22494

-

Інженер-технолог-протезист

2149.2

23048

-

Конструктор (iншi галузi iнженерної справи)

2149.2

23051

-

Конструктор взуття

2149.2

23054

-

Конструктор одягу

2149.2

-

-

Консультант (у певнiй галузi iнженерної справи)

2149.2

Консультант iз енергозбереження в будiвлях

2149.2

Консультант iз енергозбереження та енергоефективностi

2149.2

Льотчик-космонавт

2149.2

Мехатронiк

Змiна № 5

2149.2

20289

-

Провiдний iнженер з об’єктивного контролю

2149.2

Професiонал iз органiзацiї захисту iнформацiї з обмеженим доступом

2149.2

Професiонал iз органiзацiї iнформацiйної безпеки

2149.2

Розробник систем (крiм комп’ютерiв)

2149.2

18

Технолог (видавничо-полiграфiчне виробництво)

2149.2

18

Технолог електронних мультимедiйних видань

2149.2

18

Технолог-видавець

2149.2

Фахiвець (сфера захисту iнформацiї)

2149.2

-

1

Фахiвець з неруйнiвного контролю

2149.2

Фахiвець iз забезпечення оперативно-рятувальних служб цивiльного захисту

2149.2

Фахiвець з питань цивiльного захисту

Змiна № 3

2149.2

21226

68

Черговий з польотiв

2149.2

Черговий по дирекцiї залiзничних перевезень

Змiна № 1

2149.2

21187

-

Черговий по метрополiтену

2149.2

21199

-

Черговий по об’єднанню (промислового залiзничного транспорту)

2149.2

21280

-

Черговий служби руху

2211.1

Бiолог-дослiдник

2211.1

Вiрусолог

Змiна № 2

2211.1

Генетик

2211.1

Іхтiолог-дослiдник

2211.1

Молодший науковий спiвробiтник (бiологiя)

2211.1

23667

-

Науковий спiвробiтник (бiологiя)

2211.1

Науковий спiвробiтник-консультант (бiологiя)

2211.1

Рибовод-дослiдник

2211.1

Фiзiолог рослин

Змiна № 2

2211.2

20257

25, 10

Бактерiолог

2211.2

20275

25

Бiолог

2211.2

Бiотехнолог

2211.2

20276

-

Бiофiзик

2211.2

Ботанiк

2211.2

20583

-

Геоботанiк

2211.2

20608

4

Гiдробiолог

2211.2

Гiстолог

2211.2

Дресирувальник морських тварин

2211.2

-

-

Еколог

2211.2

Експерт з екологiї

2211.2

5*

Експерт-кiнолог

2211.2

Ембрiолог

2211.2

25491

-

Ентомолог

2211.2

25494

-

Ентофiтопатолог

2211.2

22154

-

Зоолог

2211.2

Імунолог

2211.2

22865

4

Іхтiолог

2211.2

22868

4

Іхтiопатолог

2211.2

Маммолог

2211.2

23618

-

Мiколог

2211.2

23619

-

4, 25

Мiкробiолог

2211.2

Орнiтолог

2211.2

24308

-

Палеонтолог

2211.2

Паразитолог

2211.2

24647

4

Рибовод

2211.2

Таксономiст

2211.2

Терiолог

2211.2

Цитолог

2212.1

Молодший науковий спiвробiтник (патологiя, токсикологiя, фармакологiя, фiзiологiя, епiдемiологiя)

2212.1

23667

-

Науковий спiвробiтник (патологiя, токсикологiя, фармакологiя, фiзiологiя, епiдемiологiя)

2212.1

Науковий спiвробiтник-консультант (патологiя, токсикологiя, фармакологiя, фiзiологiя, епiдемiологiя)

2212.2

20278

25, 10

Бiохiмiк

2212.2

25497

-

Епiдемiолог

2212.2

20389

78

Лiкар-патологоанатом

2212.2

Професiонал з клiнiчних дослiджень

Змiна № 2

2212.2

25069

25

Токсиколог

2212.2

25174

25

Фармаколог

2212.2

25192

1

Фiзiолог

2213.1

2

Агроном-дослiдник

2213.1

Гiдротехнiк-дослiдник

2213.1

Дослiдник аквакультури

2213.1

Дослiдник iз агрохiмiї та ґрунтознавства

2213.1

Дослiдник iз захисту рослин

2213.1

Дослiдник iз плодоовочiвництва та виноградарства

2213.1

Дослiдник iз селекцiї та генетики сiльськогосподарських культур

2213.1

Молодший науковий спiвробiтник (агрономiя, зоотехнiя, лiсiвництво, природно-заповiдна справа)

2213.1

-

-

Науковий спiвробiтник (агрономiя, зоотехнiя, лiсiвництво, природно-заповiдна справа)

2213.1

Науковий спiвробiтник-консультант (агрономiя, зоотехнiя, лiсiвництво, природно-заповiдна справа)

2213.2

20037

-

Агролiсомелiоратор

2213.2

20040

2

Агроном

2213.2

20041

2

Агроном аеродрому

2213.2

20053

2

Агроном з насiнництва

2213.2

20050

2

Агроном iз захисту рослин

2213.2

20043

2

Агроном-iнспектор

2213.2

20056

2

Агрохiмiк

2213.2

24359

-

Ґрунтознавець

2213.2

22157

2

Зоотехнiк

2213.2

22163

2

Зоотехнiк з контролю якостi продукцiї

2213.2

22166

2

Зоотехнiк з племiнної справи

2213.2

Інженер з використання водних ресурсiв

2213.2

Інженер з вiдтворення природних екосистем

2213.2

3

Інженер з лiсових культур

2213.2

3

Інженер з лiсозаготiвель

2213.2

22308

-

Інженер з лiсокористування

2213.2

22309

3

Інженер з лiсосировинних ресурсiв

2213.2

Інженер з охорони природних екосистем

2213.2

22363

3

Інженер з охорони та захисту лiсу

2213.2

Інженер з охорони тваринного свiту

2213.2

Інженер з природокористування

2213.2

Інженер з проектування систем iндустрiального рибництва

2213.2

Інженер з рекреацiйного благоустрою

2213.2

22217

3

Інженер лiсового господарства

2213.2

Інженер станцiї насосної (групи станцiй)

2213.2

Інженер-гiдротехнiк

2213.2

22218

3

Інженер-лiсопатолог

2213.2

Інженер-проектувальник (водне господарство)

2213.2

-

3

Інженер-таксатор

2213.2

2

Інженер-технолог з виробництва та переробки продукцiї тваринництва

2213.2

Інспектор з карантину рослин

2213.2

24293

2, 3

Мисливствознавець

2213.2

Професiонал з плодоовочiвництва i виноградарства

2213.2

Професiонал з рибальства

2213.2

Сiльськогосподарський дорадник

2213.2

Сiльськогосподарський експерт-дорадник

2213.2

Технолог зi зберiгання та первинної переробки продукцiї рослинництва

Змiна № 2

2213.2

2

Технолог-дослiдник з виробництва та переробки продукцiї тваринництва

2213.2

Технолог-дослiдник зi зберiгання та первинної переробки продукцiї рослинництва

Змiна № 2

2213.2

Фахiвець з використання водних ресурсiв

2213.2

Фахiвець з виробництва продукцiї аквакультури

2213.2

Фахiвець з екологiчної освiти

2213.2

Фахiвець з квiтникарства

2213.2

Фахiвець з ландшафтного дизайну

2213.2

Фахiвець з рекреацiї

2213.2

Фахiвець iз агрохiмiї та ґрунтознавства

2213.2

Фахiвець iз селекцiї та генетики сiльськогосподарських культур

2221.1

Молодший науковий спiвробiтник (галузь лiкувальної справи, крiм стоматологiї)

2221.1

23667

-

Науковий спiвробiтник (галузь лiкувальної справи, крiм стоматологiї)

2221.1

Науковий спiвробiтник-консультант (галузь лiкувальної справи, крiм стоматологiї)

2221.2

20311

78

Лiкар

2221.2

20333

-

Лiкар гiрничорятувальної частини

2221.2

-

78

Лiкар з авiацiйної медицини

2221.2

-

78

Лiкар з народної та нетрадицiйної медицини

2221.2

-

78

Лiкар з променевої терапiї

2221.2

-

78

Лiкар з радiонуклiдної дiагностики

2221.2

-

78

Лiкар з ультразвукової дiагностики

2221.2

-

78

Лiкар загальної практики — сiмейний лiкар

2221.2

20397

-

Лiкар пiдводного апарата

2221.2

20408

78

Лiкар приймальної палати (вiддiлення)

2221.2

20344

78

Лiкар пункту охорони здоров’я

2221.2

20424

-

Лiкар роз’їзний (лiнiйний) на залiзничному транспортi

2221.2

78

Лiкар з медицини невiдкладних станiв

Змiна № 2

2221.2

-

78

Лiкар судновий

2221.2

Лiкар фiзичної та реабiлiтацiйної медицини

Змiна № 5

2221.2

20314

78

Лiкар-акушер-гiнеколог

2221.2

20315

78

Лiкар-алерголог

2221.2

-

78

Лiкар-анестезiолог

2221.2

20329

78

Лiкар-гастроентеролог

2221.2

20332

78

Лiкар-гематолог

2221.2

-

78

Лiкар-генетик

2221.2

-

78

Лiкар-герiатр

2221.2

78

Лiкар-гiнеколог дитячого та пiдлiткового вiку

2221.2

78

Лiкар-гiнеколог-онколог

2221.2

20338

78

Лiкар-дерматовенеролог

2221.2

20520

78

Лiкар-ендокринолог

2221.2

-

78

Лiкар-iмунолог

2221.2

20356

78

Лiкар-iнфекцiонiст

2221.2

-

78

Лiкар-кардiолог

2221.2

-

78

Лiкар-кардiоревматолог дитячий

2221.2

-

78

Лiкар-комбустiолог

2221.2

20365

78

Лiкар-методист

2221.2

20366

78

Лiкар-нарколог

2221.2

-

78

Лiкар-невролог дитячий

2221.2

20371

78

Лiкар-невропатолог

2221.2

Лiкар-нейрофiзiолог

2221.2

20374

78

Лiкар-нейрохiрург

2221.2

-

78

Лiкар-нефролог

2221.2

20377

78

Лiкар-онколог

2221.2

-

78

Лiкар-ортопед-травматолог

2221.2

20380

78

Лiкар-отоларинголог

2221.2

20383

78

Лiкар-офтальмолог

2221.2

20392

78

Лiкар-педiатр

2221.2

-

78

Лiкар-педiатр дiльничний

2221.2

-

78

Лiкар-педiатр-неонатолог

2221.2

20417

78

Лiкар-психiатр

2221.2

-

78

Лiкар-психолог

2221.2

-

78

Лiкар-психотерапевт

2221.2

-

78

Лiкар-психофiзiолог

2221.2

-

78

Лiкар-пульмонолог

2221.2

20423

78

Лiкар-радiолог

2221.2

-

78

Лiкар-ревматолог

2221.2

-

78

Лiкар-рефлексотерапевт

2221.2

-

78

Лiкар-сексопатолог

2221.2

-

78

Лiкар-сурдолог

2221.2

20481

78

Лiкар-терапевт

2221.2

-

78

Лiкар-терапевт дiльничний

2221.2

20484

78

Лiкар-терапевт пiдлiтковий

2221.2

20490

78

Лiкар-терапевт цехової лiкарської дiльницi

2221.2

20493

78

Лiкар-токсиколог

2221.2

-

78

Лiкар-трансплантолог

2221.2

-

78

Лiкар-трансфузiолог

2221.2

20502

78

Лiкар-уролог

2221.2

20508

78

Лiкар-фтизiатр

2221.2

20517

78

Лiкар-хiрург

2221.2

-

78

Лiкар-хiрург серцево-судинний

2221.2

-

78

Лiкар-хiрург судинний

2221.2

-

78

Лiкар-хiрург торакальний

2221.2

-

78

Лiкар-хiрург-онколог

2221.2

-

78

Лiкар-хiрург-проктолог

2222.1

Молодший науковий спiвробiтник (стоматологiя)

2222.1

23667

-

Науковий спiвробiтник (стоматологiя)

2222.1

Науковий спiвробiтник-консультант (стоматологiя)

2222.2

20459

78

Лiкар-стоматолог

2222.2

20462

78

Лiкар-стоматолог-ортодонт

2222.2

-

78

Лiкар-стоматолог-ортопед

2222.2

-

78

Лiкар-стоматолог-терапевт

2222.2

20468

78

Лiкар-стоматолог-хiрург

2223.1

Молодший науковий спiвробiтник (ветеринарна медицина)

2223.1

23667

-

Науковий спiвробiтник (ветеринарна медицина)

2223.1

Науковий спiвробiтник-консультант (ветеринарна медицина)

2223.2

20323

-

Лiкар ветеринарної медицини

2223.2

Лiкар ветеринарної медицини з безпеки та якостi сiльськогосподарських i харчових продуктiв

Змiна № 1

2223.2

Лiкар ветеринарної медицини з бiотехнологiї

Змiна № 1

2223.2

Лiкар ветеринарної медицини з гiгiєни та санiтарiї

Змiна № 1

2223.2

Лiкар ветеринарної медицини з лабораторної дiагностики

Змiна № 1

2223.2

Лiкар ветеринарної медицини з фармацiї

Змiна № 1

2223.2

Лiкар ветеринарної медицини м’ясопереробних пiдприємств

2223.2

Офiцiйний лiкар ветеринарної медицини

2224.1

Молодший науковий спiвробiтник (фармацiя)

2224.1

23667

-

Науковий спiвробiтник (фармацiя)

2224.1

Науковий спiвробiтник-консультант (фармацiя)

2224.2

24426

78

Провiзор

2224.2

-

78

Провiзор клiнiчний

2224.2

78

Провiзор-аналiтик

2224.2

Провiзор-гомеопат

2224.2

-

78

Провiзор-косметолог

2224.2

-

-

Провiзор-токсиколог

2225.2

-

78

Лiкар з гiгiєни дiтей та пiдлiткiв

2225.2

-

78

Лiкар з гiгiєни працi

2225.2

-

78

Лiкар з гiгiєни харчування

2225.2

-

78

Лiкар з комунальної гiгiєни

2225.2

-

78

Лiкар з радiацiйної гiгiєни

2225.2

-

78

Лiкар iз загальної гiгiєни

2225.2

20320

78

Лiкар-бактерiолог

2225.2

20326

78

Лiкар-вiрусолог

2225.2

20335

78

Лiкар-дезiнфекцiонiст

2225.2

20523

78

Лiкар-епiдемiолог

2225.2

78

Лiкар-мiкробiолог-вiрусолог

2225.2

20386

78

Лiкар-паразитолог

2225.2

-

78

Лiкар-профпатолог

2225.2

-

78

Лiкар-санолог

2229.1

Молодший науковий спiвробiтник (галузь медицини, крiм сестринської справи та акушерства)

2229.1

23667

-

Науковий спiвробiтник (галузь медицини, крiм сестринської справи та акушерства)

2229.1

Науковий спiвробiтник-консультант (галузь медицини, крiм сестринської справи та акушерства)

2229.2

Ерготерапевт

Змiна № 5

2229.2

22515

-

Інспектор-лiкар

2229.2

78

Лiкар з лiкувальної фiзкультури

2229.2

-

78

Лiкар з лiкувальної фiзкультури та спортивної медицини

2229.2

20514

78

Лiкар з функцiональної дiагностики

2229.2

78

Лiкар зi спортивної медицини

2229.2

-

-

Лiкар спортивний (збiрної чи клубної команди)

2229.2

20341

78

Лiкар-дiєтолог

2229.2

20521

78

Лiкар-ендоскопiст

2229.2

20362

78

Лiкар-лаборант

2229.2

78

Лiкар-лаборант з клiнiчної бiохiмiї

2229.2

78

Лiкар-лаборант-генетик

2229.2

78

Лiкар-лаборант-гiгiєнiст

2229.2

78

Лiкар-лаборант-гiгiєнiст з дослiдження фiзичних факторiв навколишнього середовища

2229.2

78

Лiкар-лаборант-гiгiєнiст з дослiдження хiмiчних факторiв навколишнього середовища

2229.2

78

Лiкар-лаборант-iмунолог

2229.2

20426

78

Лiкар-рентгенолог

2229.2

20456

78

Лiкар-статистик

2229.2

78

Лiкар судово-медичний експерт-гiстолог

Змiна № 1

2229.2

78

Лiкар судово-медичний експерт

Змiна № 1

2229.2

78

Лiкар судово-медичний експерт-iмунолог

Змiна № 1

2229.2

78

Лiкар судово-медичний експерт-кримiналiст

Змiна № 1

2229.2

78

Лiкар судово-медичний експерт-токсиколог

Змiна № 1

2229.2

78

Лiкар судово-медичний експерт-цитолог

Змiна № 1

2229.2

20474

78

Лiкар — судово-психiатричний експерт

2229.2

20505

78

Лiкар-фiзiотерапевт

2229.2

Фiзичний терапевт

Змiна № 5

2230.1

Молодший науковий спiвробiтник (сестринська справа, акушерство)

2230.1

23667

-

Науковий спiвробiтник (сестринська справа, акушерство)

2230.1

Науковий спiвробiтник-консультант (сестринська справа, акушерство)

2230.2

25187

-

Фельдшер на морських i рiчкових суднах

2310.1

Докторант

2310.1

21795

-

Доцент

2310.1

Професор

Змiна № 1

2310.2

20199

-

Асистент

2310.2

Богослов

Змiна № 3

2310.2

-

-

Викладач вищого навчального закладу

2320

24420

-

Викладач професiйного навчально-виховного закладу

2320

Викладач професiйно-технiчного навчального закладу

2320

-

-

Викладач театральних дисциплiн

2320

-

-

Викладач хореографiчних дисциплiн

2320

-

-

Викладач хорових дисциплiн

2320

Викладач-iнструменталiст (народних, духових, спецiальних iнструментiв)

2320

Вчитель загальноосвiтнього навчального закладу

Змiна № 3

2320

23473

-

Методист заочних шкiл i вiддiлень

2331

Вчитель загальноосвiтнього навчального закладу

Змiна № 3

2332

Вихователь дошкiльного навчального закладу

Змiна № 1

2332

23476

-

Методист з дошкiльного виховання

2340

Викладач iз соцiальної педагогiки

2340

-

80

Вихователь соцiальний по роботi з дiтьми-iнвалiдами

2340

Вчитель з корекцiйної освiти

2340

25160

80

Вчитель-дефектолог

2340

25161

80

Вчитель-логопед

2340

-

80

Вчитель-реабiлiтолог

2340

22847

80

Інструктор слухового кабiнету

2340

-

80

Консультант психолого-медико-педагогiчної консультацiї

2340

-

-

Консультант центральної психолого-медико-педагогiчної консультацiї

2340

24314

80

Педагог соцiальний

2340

24320

80

Перекладач-дактилолог навчальних закладiв

2351.1

Молодший науковий спiвробiтник (методи навчання)

2351.1

23667

-

Науковий спiвробiтник (методи навчання)

2351.1

Науковий спiвробiтник-консультант (методи навчання)

2351.2

24420

-

Викладач (методи навчання)

2351.2

20305

80

Вихователь-методист

2351.2

Інструктор-льотчик-методист

2351.2

Консультант з питань здорового способу життя

2351,2

Методист

2351.2

23480

1

Методист з економiчної освiти

2351.2

23478

85

Методист з фiзичної культури

2352

22517

-

Інспектор вищих навчальних закладiв

2352

22592

-

Інспектор з вiйськово-технiчної пiдготовки

2352

22595

-

Інспектор з дошкiльного виховання, позашкiльної роботи

2352

22670

-

Інспектор з навчальної, виховної, методичної роботи, виробничого навчання i початкової вiйськової пiдготовки

2352

22646

-

Інспектор з охорони дитинства

2352

22698

-

Інспектор середнiх спецiальних та професiйно-технiчних навчальних закладiв

2352

22710

-

Інспектор шкiл

2352

22568

-

Інспектор-методист

2359.1

Молодший науковий спiвробiтник (в iнших галузях навчання)

2359.1

Молодший науковий спiвробiтник (валеологiя)

2359.1

23667

-

Науковий спiвробiтник (в iнших галузях навчання)

2359.1

5*

Науковий спiвробiтник (валеологiя)

2359.1

Науковий спiвробiтник-консультант (в iнших галузях навчання)

2359.1

Науковий спiвробiтник-консультант (валеологiя)

2359.2

-

-

Інженер-iнструктор бiолокацiй

2359.2

Інструктор з працi

2359.2

Інструктор навчально-тренувального центру

2359.2

22781

-

Інструктор-пiлот (льотчик)

2359.2

Керiвник секцiї спортивного напряму

2359.2

23160

81, 84

Лектор

2359.2

23471

80

Методист позашкiльного закладу

2359.2

5*

Методист-валеолог

2359.2

23564

67

Механiк-наставник

2359.2

24275

-

Органiзатор позакласної та позашкiльної виховної роботи з дiтьми

2359.2

5*

Педагог-валеолог

2359.2

24313

87

Педагог-органiзатор

2359.2

25338

68

Штурман-iнструктор

2411.1

Молодший науковий спiвробiтник (аудит, бухгалтерський облiк)

2411.1

23667

-

Науковий спiвробiтник (аудит, бухгалтерський облiк)

2411.1

Науковий спiвробiтник-консультант (аудит, бухгалтерський облiк)

2411.2

-

1

Аудитор

2411.2

Аудитор систем харчової безпеки

2411.2

Аудитор систем якостi

2411.2

20281

1

Бухгалтер (з дипломом спецiалiста)

2411.2

20287

-

Бухгалтер-експерт

2411.2

20284

1

Бухгалтер-ревiзор

2411.2

Екологiчний аудитор

2411.2

5*

Консультант з податкiв i зборiв

2412.1

Молодший науковий спiвробiтник (праця та зайнятiсть)

2412.1

23667

-

Науковий спiвробiтник (праця та зайнятiсть)

2412.1

Науковий спiвробiтник-консультант (праця та зайнятiсть)

2412.1

Професiолог

2412.2

Аналiтику сферi професiйної зайнятостi

2412.2

25374

1

Економiст з працi

2412.2

80

Експерт з регулювання соцiально-трудових вiдносин

2412.2

-

80

Експерт з умов працi

2412.2

Експерт iз соцiальної вiдповiдальностi

2412.2

22339

1

Інженер з нормування працi

2412.2

22354

1

Інженер з органiзацiї працi

2412.2

22351

1

Інженер з органiзацiї та нормування працi

2412.2

22378

1

Інженер з пiдготовки кадрiв

2412.2

22397

-

Інженер з профадаптацiї

2412.2

22780

-

Інструктор передових методiв працi

2412.2

24164

5

Нормувальник гiрничий

2412.2

24167

-

Нормувальник гiрничий кар’єру, рудника, шахти

2412.2

24170

5

Нормувальник гiрничий на пiдземних роботах

2412.2

Оцiнювач професiйної квалiфiкацiї

Змiна № 2

2412.2

Професiонал з розвитку персоналу

2412.2

24457

80

Профконсультант

2412.2

Страховий експерт з охорони працi

2412.2

-

-

Фахiвець з аналiзу ринку працi

2412.2

-

-

Фахiвець з питань зайнятостi (хедхантер)

2412.2

Фахiвець з профорiєнтацiї

2413.1

-

Молодший науковий спiвробiтник (бiржовi операцiї)

2413.1

Науковий спiвробiтник (бiржовi операцiї)

2413.1

Науковий спiвробiтник-консультант (бiржовi операцiї)

2413.2

Професiонал з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв

2413.2

Професiонал з депозитарної дiяльностi

2413.2

Професiонал з корпоративного управлiння

2413.2

Професiонал з торгiвлi цiнними паперами

2413.2

Професiонал з управлiння активами

2413.2

Професiонал-органiзатор торгiвлi на ринку цiнних паперiв

2414.1

Молодший науковий спiвробiтник (фiнансово-економiчна безпека пiдприємств, установ та органiзацiй)

2414.1

Науковий спiвробiтник (фiнансово-економiчна безпека пiдприємств, установ та органiзацiй)

2414.1

Науковий спiвробiтник-консультант (фiнансово-економiчна безпека пiдприємств, установ та органiзацiй)

2414.2

Аналiтик з питань фiнансово-економiчної безпеки

2414.2

Професiонал з антикорупцiйної дiяльностi

Змiна № 3

2414.2

Професiонал з фiнансово-економiчної безпеки

2414.2

Уповноважений з антикорупцiйної дiяльностi

Змiна № 3

2419.1

Молодший науковий спiвробiтник (iнтелектуальна власнiсть)

2419.1

Молодший науковий спiвробiтник (маркетинг, ефективнiсть господарської дiяльностi, рацiоналiзацiя виробництва)

2419.1

Науковий спiвробiтник (iнтелектуальна власнiсть)

2419.1

23667

-

Науковий спiвробiтник (маркетинг, ефективнiсть господарської дiяльностi, рацiоналiзацiя виробництва)

2419.1

Науковий спiвробiтник-консультант (iнтелектуальна власнiсть)

2419.1

Науковий спiвробiтник-консультант (маркетинг, ефективнiсть господарської дiяльностi, рацiоналiзацiя виробництва)

2419.2

Вiдповiдальний працiвник банку (фiлiалу (фiлiї) банку, iншої фiнансової установи)

Змiна № 1

2419.2

25371

1

Економiст iз збуту

2419.2

Експерт iз енергоефективностi нетрадицiйних i вiдновлювальних видiв енергiї

2419.2

25393

-

Експерт iз зовнiшньоекономiчних питань

2419.2

22357

1

Інженер з органiзацiї керування виробництвом

2419.2

Консультант

2419.2

-

-

Консультант з ефективностi пiдприємництва

2419.2

-

-

Консультант з маркетингу

2419.2

-

-

Консультант з рацiоналiзацiї виробництва

2419.2

Консультант iз зовнiшньоекономiчних питань

2419.2

Логiст

2419.2

Професiонал з економiчної кiбернетики

2419.2

Професiонал з iнновацiйної дiяльностi

2419.2

Професiонал з iнтелектуальної власностi

2419.2

-

-

Рекламiст

2419.2

Фахiвець з публiчних закупiвель

Змiна № 5

2419.2

Фахiвець з економiчного моделювання екологiчних систем

2419.2

-

-

Фахiвець з ефективностi пiдприємництва

2419.2

-

18, 65

Фахiвець з методiв розширення ринку збуту (маркетолог)

2419.2

-

-

Фахiвець з рацiоналiзацiї виробництва

2419.2

-

-

Фахiвець iз зв’язкiв з громадськiстю та пресою

2419.2

Фахiвець iз сертифiкацiї

2419.2

Фахiвець iз стандартизацiї

2419.2

-

1

Фахiвець iз стандартизацiї, сертифiкацiї та якостi

2419.2

Фахiвець iз якостi

2419.2

-

65

Фахiвець-аналiтик з дослiдження товарного ринку

2419.3

Державний адмiнiстратор дозвiльної системи

Змiна № 1

2419.3

Державний аудитор

2419.3

Державний експерт

2419.3

Державний кадастровий реєстратор

Змiна № 5

2419.3

Державний реєстратор прав на нерухоме майно

Змiна № 1

2419.3

80

Державний соцiальний iнспектор

2419.3

Детектив

Змiна № 3

2419.3

Інспектор фiнансовий

Змiна № 1

2419.3

Казначей

2419.3

76

Консультант (в апаратi органiв державної влади, виконкому)

2419.3

Помiчник-консультант народного депутата України

2419.3

76

Радник (органи державної влади)

2419.3

Радник-посланник

2419.3

-

76

Спецiалiст державної служби

2419.3

76

Спецiалiст з питань персоналу державної служби

Змiна № 5

2419.3

76

Спецiалiст-бухгалтер

2419.3

76

Спецiалiст-юрисконсульт

2421.1

Молодший науковий спiвробiтник (правознавство)

2421.1

23667

-

Науковий спiвробiтник (правознавство)

2421.1

Науковий спiвробiтник-консультант (правознавство)

2421.2

20059

-

Адвокат

2421.2

Консультант науковий (правознавство)

2421.2

24450

-

Прокурор

2421.2

24451

-

Прокурор-кримiналiст

2421.2

-

-

Старший помiчник Генерального прокурора України з особливих доручень

2421.2

Юрист

2421.2

Юрист-мiжнародник

2422

-

-

Суддя

2423

Дiзнавач (з дипломом спецiалiста)

2423

Експерт (органи внутрiшнiх справ)

2423

Інспектор (з дипломом спецiалiста)

2423

Оперуповноважений (з дипломом спецiалiста)

2423

Помiчник начальника чергової частини

2423

99

Професiонал з охоронної дiяльностi та безпеки

Змiна № 1

2423

Слiдчий (органи внутрiшнiх справ)

2423

Спецiалiст-пiдривник

Змiна № 2

2423

Спецiалiст-кримiналiст

2423

Старший дiзнавач з особливих доручень

2423

Старший iнспектор з особливих доручень

2423

Старший оперуповноважений в особливо важливих справах

2423

Старший слiдчий в особливо важливих справах

2424

Інспектор (пенiтенцiарна система)

2424

Оперуповноважений (пенiтенцiарна система)

2424

Старший iнспектор з особливих доручень (пенiтенцiарна система)

2424

Старший оперуповноважений в особливо важливих справах (пенiтенцiарна система)

2429

Державний виконавець

Змiна № 5

2429

25392

-

Експерт

2429

Експерт-iмунолог судовий

Змiна № 1

2429

Експерт-психолог судовий

Змiна № 1

2429

Експерт-токсиколог судовий

Змiна № 1

2429

Експерт-цитолог судовий

Змiна № 1

2429

80

Інспектор працi (правовий)

2429

24173

-

Нотарiус

2429

24176

-

Нотарiус державний

2429

Приватний виконавець

Змiна № 5 (набере чинностi 05.10.2016)

2429

99

Приватний детектив

Змiна № 1

2429

24758

-

Радник

2429

24740

-

Слiдчий

2429

24743

-

Слiдчий в особливо важливих справах

2429

Судовий експерт

2429

Фахiвець з дiзнання у сферi цивiльного захисту

2429

25500

1

Юрисконсульт

2431.1

Молодший науковий спiвробiтник (архiвна справа, музеєзнавство)

2431.1

23667

81

Науковий спiвробiтник (архiвна справа, музеєзнавство)

2431.1

Науковий спiвробiтник-консультант (архiвна справа, музеєзнавство)

2431.2

20193

-

Архiвiст

2431.2

25395

-

Експерт з комплектування музейного та виставочного фонду

2431.2

25223

-

Зберiгач експонатiв

2431.2

25220

81

Зберiгач фондiв

2432.1

21792

1

Документознавець

2432.1

Молодший науковий спiвробiтник (бiблiотечна справа, науково-технiчна iнформацiя)

2432.1

23667

-

Науковий спiвробiтник (бiблiотечна справа, науково-технiчна iнформацiя)

2432.1

Науковий спiвробiтник-консультант (бiблiотечна справа, науково-технiчна iнформацiя)

2432.2

20269

81

Бiблiограф

2432.2

20272

81

Бiблiотекар

2432.2

Експерт з питань iнтелектуальної власностi

2432.2

23479

82

Методист iз складання кiнопрограм

2433.1

Молодший науковий спiвробiтник (iнформацiйна аналiтика)

2433.1

Науковий спiвробiтник (iнформацiйна аналiтика)

2433.1

Науковий спiвробiтник-консультант (iнформацiйна аналiтика)

2433.2

Аналiтик консолiдованої iнформацiї

2433.2

22336

1

Інженер з науково-технiчної iнформацiї

2441.1

Молодший науковий спiвробiтник (економiка)

2441.1

23667

-

Науковий спiвробiтник (економiка)

2441.1

Науковий спiвробiтник-консультант (економiка)

2441.2

Аналiтик (банкiвська дiяльнiсть)

Змiна № 3

2441.2

Аналiтик з iнвестицiй

2441.2

Аналiтик з кредитування

2441.2

Економетрист

2441.2

25351

1**

Економiст

2441.2

25355

1

Економiст з бухгалтерського облiку та аналiзу господарської дiяльностi

2441.2

25359

64, 1

Економiст з договiрних та претензiйних робiт

2441.2

25362

1

Економiст з матерiально-технiчного забезпечення

2441.2

Економiст з мiжнародної торгiвлi

2441.2

25368

1

Економiст з планування

2441.2

Економiст з податкiв i зборiв

2441.2

-

-

Економiст з режимiв газопостачання, облiку та контролю за витрачанням газу

2441.2

25377

1

Економiст з фiнансової роботи

2441.2

Економiст iз цiноутворення

2441.2

25352

1

Економiст обчислювального (iнформацiйно-обчислювального) центру

2441.2

-

-

Економiчний радник

2441.2

23068

-

Консультант з економiчних питань

2441.2

24191

-

Оглядач з економiчних питань

2441.2

Член виконавчого органу акцiонерного товариства

2441.2

Член правлiння акцiонерного товариства

2441.2

Член ревiзiйної комiсiї

2441.2

Член спостережної (наглядової) ради

2442.1

Антрополог

2442.1

Молодший науковий спiвробiтник (археографiя, археологiя, географiя, кримiнологiя, палеографiя, соцiологiя)

2442.1

23667

-

Науковий спiвробiтник (археографiя, археологiя, географiя, кримiнологiя, палеографiя, соцiологiя)

2442.1

Науковий спiвробiтник-консультант (археографiя, археологiя, географiя, кримiнологiя, палеографiя, соцiологiя)

2442.2

20184

-

Археограф

2442.2

20187

-

Археолог

2442.2

-

-

Географ

2442.2

Географ (полiтична географiя)

2442.2

Географ (фiзична географiя)

2442.2

-

-

Географ-економiст

2442.2

Етнолог

2442.2

-

-

Кримiнолог

2442.2

Палеогеограф

2442.2

24307

-

Палеограф

2442.2

Соцiальний патолог

2442.2

24767

1

Соцiолог

2442.2

-

-

Соцiолог з ефективностi покарання правопорушникiв

2442.2

-

-

Соцiолог промисловий

2442.2

-

-

Соцiолог-кримiнолог

2442.2

Фахiвець з мiської та районної планiровки

2442.2

1

Фахiвець з питань вирiшення колективних трудових спорiв (конфлiктiв)

2442.2

Фахiвець з розмiщення продуктивних сил та регiональної економiки

2442.2

Фахiвець з управлiння природокористуванням

2443.1

Молодший науковий спiвробiтник (фiлософiя, iсторiя, полiтологiя)

2443.1

23667

-

Науковий спiвробiтник (фiлософiя, iсторiя, полiтологiя)

2443.1

Науковий спiвробiтник-консультант (фiлософiя, iсторiя, полiтологiя)

2443.2

-

-

Експерт iз суспiльно-полiтичних питань

2443.2

-

-

Історик

2443.2

Історик (економiка)

2443.2

Історик (полiтика)

2443.2

Історик (суспiльнi вiдносини)

2443.2

-

-

Консультант з питань iсторiї

2443.2

-

-

Консультант iз суспiльно-полiтичних питань (в партiях та iнших громадських органiзацiях)

2443.2

-

-

Полiтичний оглядач

2443.2

-

-

Полiтолог

2443.2

Фахiвець з релiгiєзнавства

2443.2

Фахiвець iз генеалогiї

2443.2

Фiлософ

2444.1

-

-

Графолог

2444.1

Молодший науковий спiвробiтник (фiлологiя, лiнгвiстика та переклади)

2444.1

23667

-

Науковий спiвробiтник (фiлологiя, лiнгвiстика та переклади)

2444.1

Науковий спiвробiтник-консультант (фiлологiя, лiнгвiстика та переклади)

2444.1

Фiлолог-дослiдник

2444.1

Фольклорист

2444.2

20604

-

Гiд-перекладач

2444.2

Лiнгвiст

2444.2

24316

1

Перекладач

2444.2

24325

-

Перекладач технiчної лiтератури

2444.2

24319

80

Перекладач-дактилолог

2444.2

24322

-

Перекладач-секретар слiпого вчителя(викладача)

2444.2

Професiонал з фольклористики

2444.2

24559

18

Редактор-перекладач

2444.2

Фiлолог

2445.1

Молодший науковий спiвробiтник (психологiя)

2445.1

23667

-

Науковий спiвробiтник (психологiя)

2445.1

Науковий спiвробiтник-консультант (психологiя)

2445.2

80

Практичний психолог

2445.2

24459

1

Психолог

2446.1

Молодший науковий спiвробiтник (соцiальний захист населення)

2446.1

23667

-

Науковий спiвробiтник (соцiальний захист населення)

2446.1

Науковий спiвробiтник-консультант (соцiальний захист населення)

2446.2

Вихователь виправно-трудового закладу

2446.2

-

-

Наглядач в громадському центрi

2446.2

-

-

Наглядач за умовно засудженими

2446.2

Соцiальний аудитор

2446.2

Соцiальний працiвник

2446.2

-

-

Фахiвець (з допомоги неблагополучним родинам, грошової допомоги дiтям i т. iн.)

2446.2

80

Фахiвець iз соцiальної допомоги вдома

2446.2

24768

80

Фахiвець iз соцiальної роботи

2446.2

-

1

Фахiвець-органiзатор соцiально-побутового обслуговування

2447.1

Молодший науковий спiвробiтник (проекти та програми у сферi матерiального та нематерiального виробництва)

2447.1

-

5*

Науковий спiвробiтник (проекти та програми у сферi матерiального та нематерiального виробництва)

2447.1

Науковий спiвробiтник-консультант (проекти та програми у сферi матерiального та нематерiального виробництва)

2447.2

-

5*

Фахiвець з управлiння проектами та програмами у сферi матерiального (нематерiального) виробництва

2449.2

Позицiю скасовано

Змiна № 4

2451.1

-

-

Лiтературознавець

2451.2

20294

83

Ведучий програми

2451.2

20529

18, 83

Випусковий

2451.2

20532

18, 83

Випусковий вiдповiдальний

2451.2

Драматург

2451.2

Журналiст

2451.2

Журналiст мультимедiйних видань засобiв масової iнформацiї

Змiна № 1

2451.2

22508

65

Інокореспондент

2451.2

23045

83

Коментатор

2451.2

23124

18, 83

Кореспондент

2451.2

23127

18, 83

Кореспондент власний

2451.2

23130

18, 83

Кореспондент спецiальний

2451.2

23166

-

Лiтературний спiвробiтник

2451.2

24187

83

Оглядач

2451.2

24190

83

Оглядач полiтичний

2451.2

-

-

Письменник

2451.2

24531

81**

Редактор

2451.2

24556

18

Редактор вiдповiдальний

2451.2

82

Редактор з рекламування фiльмiв

2451.2

24540

18

Редактор лiтературний

2451.2

Редактор мультимедiйних видань засобiв масової iнформацiї

Змiна № 1

2451.2

24553

18

Редактор науковий

2451.2

24562

18, 82

Редактор технiчний

2451.2

24565

18

Редактор художнiй

2451.2

25290

-

Член головної редакцiї

2451.2

25293

-

Член колегiї (редакцiйної)

2452.1

Дизайнер-дослiдник

2452.1

22862

-

Мистецтвознавець (образотворче, декоративно-прикладне мистецтво)

2452.2

Аналiтик з модельної дiяльностi

2452.2

20233

82

Асистент художника з комбiнованих зйомок

2452.2

20230

82

Асистент художника-мультиплiкатора

2452.2

20236

82

Асистент художника-постановника

2452.2

25244

1, 18

Дизайнер (художник-конструктор)

2452.2

Дизайнер вiзажу

2452.2

Дизайнер графiчних робiт

2452.2

Дизайнер зачiсок

2452.2

Дизайнер iнтер’єру

2452.2

Дизайнер меблiв

2452.2

Дизайнер мультимедiйних об’єктiв

2452.2

Дизайнер одягу

2452.2

Дизайнер пакування

2452.2

Дизайнер промислових виробiв та об’єктiв

2452.2

Дизайнер тканини

2452.2

Експерт з модельної дiяльностi

2452.2

-

81

Керiвник самодiяльного об’єднання прикладного та декоративного мистецтва

2452.2

23631

-

Модельєр

2452.2

23634

-

Модельєр-конструктор

2452.2

Професiонал з перукарського мистецтва i декоративної косметики

2452.2

24737

82

Скульптор

2452.2

Стильмейкер

2452.2

25229

82, 1

Художник

2452.2

25262

82

Художник з комбiнованих зйомок

2452.2

25248

-

Художник лакової мiнiатюри

2452.2

25254

-

Художник народних художнiх промислiв

2452.2

25232

-

Художник-графiк телебачення

2452.2

25241

-

Художник-зарисовник (будинку моделей)

2452.2

25250

84

Художник-модельєр

2452.2

25253

82

Художник-мультиплiкатор

2452.2

25231

-

Художник-окопротезист

2452.2

25259

84

Художник-оформлювач iгрових ляльок

2452.2

25268

86

Художник-реставратор

2452.2

25293

-

Член колегiї (художньо-експертної)

2453.1

-

-

Музикознавець

2453.2

20083

84, 81

Акомпанiатор

2453.2

-

84

Артист (хору, хорового колективу, оркестрової групи та iн.)

2453.2

-

84

Артист ансамблю (пiснi й танцю, вокально-iнструментального, вокального, естрадно-iнструментального, хорового, народних iнструментiв та iн.)

2453.2

-

84

Артист оркестру (духового, естрадного, народних iнструментiв, симфонiчного та iн.)

2453.2

-

84

Артист-вокалiст (оперний, камерний, солiст, солiст-бандурист, музичної комедiї, естради та iн.)

2453.2

-

-

Артист-солiст (хору)

2453.2

20162

84

Артист-солiст-iнструменталiст

2453.2

20201

84

Асистент диригента

2453.2

20229

84

Асистент хормейстера

2453.2

-

84

Бандурист

2453.2

-

84

Бандурист-спiвак

2453.2

21623

84, 81

Диригент

2453.2

22885

-

Капельмейстер

2453.2

-

81

Керiвник оркестру (ансамблю) духових iнструментiв

2453.2

-

81

Керiвник оркестру (ансамблю, фольклорного ансамблю) народних iнструментiв

2453.2

-

81

Керiвник хору (фольклорного ансамблю)

2453.2

-

84

Кобзар

2453.2

Композитор

2453.2

23109

84, 81

Концертмейстер

2453.2

23115

84

Концертмейстер з класу вокалу

2453.2

-

-

Концертмейстер-пiанiст

2453.2

23643

82

Музичний оформлювач

2453.2

24550

18

Редактор музичний

2453.2

24586

84

Репетитор з вокалу

2453.2

25217

84, 81

Хормейстер

2453.2

25293

-

Член колегiї (сценарної, художньо-експертної у галузi музикознавства)

2454.1

22862

-

Мистецтвознавець (хореографiя)

2454.2

-

-

Аранжувальник балетний

2454.2

-

84

Артист (танцювального ансамблю, танцювального та хорового колективу, ансамблю пiснi й танцю та iн.)

2454.2

20101

84

Артист балету

2454.2

20102

84

Артист балету (солiст)

2454.2

-

-

Артист балету на льоду

2454.2

20200

84

Асистент балетмейстера

2454.2

20260

84, 81

Балетмейстер

2454.2

20266

84

Балетмейстер-постановник

2454.2

-

81

Керiвник танцювального колективу

2454.2

23112

-

Концертмейстер з класу балету

2454.2

24583

84

Репетитор з балету

2454.2

25214

-

Хореограф

2454.2

25293

-

Член колегiї (сценарної, художньо-експертної у галузi хореографiї)

2455.1

22862

-

Мистецтвознавець (кiномистецтво)

2455.2

-

84, 82

Актор (театру, кiно та iн.)

2455.2

20156

84

Артист розмовного жанру

2455.2

-

-

Артист театру мiмiки та жесту (мiмiчного ансамблю)

2455.2

20104

84

Артист, що веде концерт

2455.2

20140

-

Артист-конферансьє

2455.2

20227

84

Асистент режисера

2455.2

20228

-

Асистент режисера телебачення

2455.2

22151

84

Звукорежисер

2455.2

82

Каскадер

2455.2

-

-

Керiвник (студiї за видами мистецтва та художньої творчостi, любительського об’єднання, клубу за iнтересами та iн.)

2455.2

-

81

Керiвник колективу (театрального, самодiяльного та iн.)

2455.2

24625

-

Керiвник музичний

2455.2

24644

81, 84

Керiвник художнiй

2455.2

22936

-

Кiнознавець

2455.2

22946

82

Кiнорежисер

2455.2

22949

82

Кiнорежисер анiмацiйних (мультиплiкацiйних) фiльмiв

2455.2

22952

-

Кiнорежисер з монтажу

2455.2

22955

82

Кiнорежисер-постановник

2455.2

23474

81

Методист культурно-освiтнього закладу

2455.2

Провiдний звукооператор

2455.2

82

Провiдний кiнооператор

2455.2

82

Провiдний кiнооператор комбiнованих зйомок

2455.2

82

Провiдний кiнооператор-постановник

2455.2

82

Провiдний монтажер

2455.2

-

-

Редактор фiльмiв

2455.2

24568

81, 84

Режисер

2455.2

24572

83

Режисер радiомовлення

2455.2

-

84

Режисер театралiзованих заходiв та свят

2455.2

24573

83

Режисер телебачення

2455.2

24571

84

Режисер-постановник

2455.2

24589

84

Репетитор з технiки мови

2455.2

25265

84**

Художник-постановник

2455.2

25302

-

Читець

2460

Єпископ (архiєпископ, митрополит, голова об’єднання, старший пресвiтер i т. iн.)

Змiна № 2

2460

Мiсiонер

2460

Священнослужитель (пастор, пресвiтер, вiйськовий священик (капелан) i т. iн.)

Змiна № 4

2471

Експерт з пробiрного контролю

2481.1

Молодший науковий спiвробiтник (туризмологiя, екскурсознавство)

2481.1

Науковий спiвробiтник (туризмологiя, екскурсознавство)

2481.1

Науковий спiвробiтник-консультант (туризмологiя, екскурсознавство)

2481.2

Екскурсознавець

2481.2

Туризмознавець

2482.2

Фахiвець iз гостинностi (готелi, туристичнi комплекси та iн.)

Змiна № 2

2482.2

Фахiвець iз готельної справи

2482.2

Фахiвець iз ресторанної справи

2483.1

Молодший науковий спiвробiтник (рекреалогiя)

2483.1

Науковий спiвробiтник (рекреалогiя)

2483.1

Науковий спiвробiтник-консультант (рекреалогiя)

2483.2

Фахiвець iз санаторно-курортної справи

2490

Інспектор

Змiна № 3

2490

Помiчник арбiтражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацiєю, лiквiдатора)

Змiна № 2

2490

Радник

Додати у ВибранеДо списку

Вибране
Вибране
  • Мої закладки
  • Бажані покупки
Назва Додаткові дії
Продовжити покупки Перейти до кошика