Сайт не оновлюється, тож текст офіційного документу може бути застарілим. Безплатна база офіційних документів завжди в АКТУАЛЬНОМУ СТАНІ за новою адресою ekadrovik.mcfr.ua

Роз’яснення Міністерства соціальної політики України від 12 серпня 2014 року № 356/13/116-14 «Щодо атестації робочих місць медичних працівників»
Додати у Вибране

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

РОЗ’ЯСНЕННЯ

12 серпня 2014 року № 356/13/116-14

Щодо атестації робочих місць медичних працівників


У Департаментi заробiтної плати та умов працi розглянуто ваше звернення i повiдомляється.

Право на скорочену тривалiсть робочого тижня за роботу iз шкiдливими умовами працi визначається у строгiй вiдповiдностi з .

Вiдповiдно до , скорочена тривалiсть робочого тижня встановлюється колективним договором залежно вiд результатiв атестацiї робочих мiсць за умовами працi, яка проводиться згiдно з .

Пiдтвердження цього права працiвниковi можливе тiльки при вiднесеннi його робочого мiсця до категорiї iз шкiдливими умовами працi за результатами атестацiї робочих мiсць за умовами працi.

Згiдно з , зареєстрованим в Мiн’юстi 06.05.2014 за № 472/25249 (набрав чинностi вiд 30.05.2014), шкiдливi умови працi це умови, що характеризуються такими рiвнями шкiдливих виробничих факторiв, якi перевищують гiгiєнiчнi нормативи та здатнi чинити несприятливий вплив на органiзм працiвника та/або його нащадкiв.

Вiднесення робiт до категорiї iз шкiдливими i важкими умовами працi та визначення права працiвникiв на пiльги i компенсацiї за роботу в цих умовах здiйснюється на пiдставi результатiв атестацiї вiдповiдних робочих мiсць за умовами працi, яка проводиться згiдно з .

Для виробництв, робiт, професiй та посад, в яких у Списках № 1 i № 2 виробництв, робiт, професiй, посад i показникiв, зайнятiсть в яких дає право на пенсiю за вiком на пiльгових умовах, передбачено показники умов працi, атестацiю проводять саме за цими показниками ( (постанова № 41) та Головним державним санiтарним лiкарем України).

Так для працiвникiв установ охорони здоров’я та соцiального захисту населення у Списках, а також у зазначеному вище Перелiку, зокрема передбачено показник «безпосереднє обслуговування хворих», яких не пiддається дослiдженню.

Це вiдповiдає i вимогам вказаної Гiгiєнiчної класифiкацiї працi, у якiй визначено, що особливий характер працi це роботи, якi виконуються з високим рiвнем нервово-емоцiйного та iнтелектуального навантаження, в особливих природних географiчних i геологiчних умовах та умовах пiдвищеного ризику для здоров’я.

Так, зокрема, згiдно з , умови працi працiвникiв в спецiалiзованих медичних, iнфекцiйних, туберкульозних установах i пiдроздiлах вiдносять до вiдповiдного класу без проведення дослiджень, наприклад до ступеня 3.3 — умови працi працiвникiв, якi мають контакт зi збудниками iнфекцiйних хвороб (або мають контакт з хворими), а також працiвникiв патоморфологiчних вiддiлень, прозекторських, моргiв.

Отже, враховуючи особливий характер працi медичних працiвникiв установ охорони здоров’я, вважаємо при проведеннi атестацiї робочих мiсць в цих установах може застосуватись (лист Мiнпрацi вiд 05.05.95 № 06-1544 i МОЗ вiд 17.05.95 № 5.05.08-370), згiдно з якою атестацiя вiдповiдних робочих мiсць проводиться комiсiйно, без проведення санiтарно-гiгiєнiчних дослiджень, у тому числi i для визначення права вiдповiдних працiвникiв на скорочену тривалiсть робочого тижня.

Директор Департаменту
О. Товстенко

Додати у ВибранеДо списку

Вибране
Вибране
  • Мої закладки
  • Бажані покупки
Назва Додаткові дії
Продовжити покупки Перейти до кошика