• Стартова сторiнка /
  • Офіційні документи /
  • Акти міністерств /
  • Міністерство економічного розвитку і торгівлі України /
  • Нормативні акти /
  • Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 28 липня 2014 року № 886 «Про прийняття національних стандартів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими стандартами, міжнародних стандартів як національних стандартів України, міждержавних стандартів як національних стандартів України, змін до міждержавних стандартів, затвердження зміни до національного класифікатора України, змін до національних стандартів України, скасування національних стандартів України та міждержавних стандартів в Україні

Сайт не оновлюється, тож текст офіційного документу може бути застарілим. Безплатна база офіційних документів завжди в АКТУАЛЬНОМУ СТАНІ за новою адресою ekadrovik.mcfr.ua

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 28 липня 2014 року № 886 «Про прийняття національних стандартів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими стандартами, міжнародних стандартів як національних стандартів України, міждержавних стандартів як національних стандартів України, змін до міждержавних стандартів, затвердження зміни до національного класифікатора України, змін до національних стандартів України, скасування національних стандартів України та міждержавних стандартів в Україні
Додати у Вибране

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28 липня 2014 року № 886

Про прийняття національних стандартів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими стандартами, міжнародних стандартів як національних стандартів України, міждержавних стандартів як національних стандартів України, змін до міждержавних стандартів, затвердження зміни до національного класифікатора України, змін до національних стандартів України, скасування національних стандартів України та міждержавних стандартів в Україні


Вiдповiдно до i , Угоди про проведення узгодженої полiтики в галузi стандартизацiї, метрологiї i сертифiкацiї вiд 13.03.92 та з урахуванням висновкiв за результатами експертизи державного пiдприємства «Український науково-дослiдний i навчальний центр проблем стандартизацiї, сертифiкацiї та якостi»

НАКАЗУЮ:

1. Прийняти такi, що додаються, нацiональнi стандарти України, гармонiзованi з мiжнародними та європейськими стандартами, з набранням чинностi з 01.11.2014:

ДСТУ EN 556-1:2014

Стерилiзацiя медичних виробiв. Вимоги до медичних виробiв з позначенням «СТЕРИЛЬНІ». Частина 1. Вимоги до кiнцевої стерилiзацiї медичних виробiв (EN 556-1:2001, IDT + EN 556-1:2001/AC:2006, IDT)

— Вперше

ДСТУ EN 556-2:2014

Стерилiзацiя медичних виробiв. Вимоги до медичних виробiв з позначенням «СТЕРИЛЬНІ». Частина 2. Вимоги до медичних виробiв, що пiдлягають асептичному обробленню (EN 556-2:2003, IDT)

— Вперше

ДСТУ ISO 6887-4:2014

Мiкробiологiя харчових продуктiв та кормiв для тварин. Готування дослiдних проб, вихiдної суспензiї та десятикратних розведень для мiкробiологiчного дослiдження. Частина 4. Спецiальнi правила готування продуктiв, що не вiдносяться до молока та молочних продуктiв, м’яса та м’ясних продуктiв, риби чи рибних продуктiв (ISO 6887-4:2003, IDT + ISO 6887-4:2003/Cor 1:2004, IDT)

— Вперше.

2. Прийняти такi, що додаються, мiжнароднi стандарти як нацiональнi стандарти України методом пiдтвердження з набранням чинностi з 01.11.2014:

ДСТУ ISO 2553:2014

Зварювання та спорiдненi процеси. Умовнi познаки на креслениках. Зварнi з’єднання. (ISO 2553:2013, IDT)

— Вперше

ДСТУ ISO 5817:2014

Зварювання плавленням. Зварнi з’єднання. Зi сталi, нiкелю, титану та їхнiх сплавiв (крiм електронно-променевого зварювання). Рiвнi якостi залежно вiд дефектiв швiв (ISO 5817:2003, IDT + ISO 5817:2003/Cor 1:2006, IDT)

— Вперше

ДСТУ ISO 13918:2014

Зварювання. Шпильки i керамiчнi втулки для дугового приварювання шпильок (ISO 13918:2008, IDT)

— Вперше

ДСТУ ISO 14555:2014

Зварювання. Дугове приварювання шпильок iз металевих матерiалiв (ISO 14555:2006, IDT)

— Вперше.

3. Прийняти такi, що додаються, мiжнароднi стандарти як нацiональнi стандарти України методом передруку з набранням чинностi з 01.11.2014:

ДСТУ ISO 4063:2014

Зварювання та спорiдненi процеси. Перелiк i умовнi познаки процесiв (ISO 4063:2009, IDT)

— На замiну ДСТУ 2222-93

ДСТУ ISO 6947:2014

Зварювання та спорiдненi процеси. Робочi положення (ISO 6947:2011, IDT)

— На замiну ДСТУ 2092-92 (ГОСТ 11969-93) (зi скасуванням в Українi ГОСТ 11969-93 (ИСО 6947-90)

ДСТУ ISO 9606-1:2014

Квалiфiкацiйнi випробування зварникiв. Зварювання плавленням. Частина 1. Сталi (ISO 9606-1:2012, IDT + ISO 9606-1:2012/Cor 1:2012, IDT)

— На замiну ДСТУ 2944-94.

4. Прийняти такi, що додаються, мiждержавнi стандарти як нацiональнi стандарти України методом передруку з набранням чинностi з 01.11.2014:

ДСТУ ГОСТ 2.317:2014

Єдина система конструкторської документацiї. Аксонометричнi проекцiї (ГОСТ 2.317-2011, IDT)

— Вперше (зi скасуванням в Українi ГОСТ 2.317-69)

ДСТУ ГОСТ 2.511:2014

Єдина система конструкторської документацiї. Правила передавання електронних конструкторських документiв. Загальнi вимоги (ГОСТ 2.511-2011, IDT)

— Вперше

ДСТУ ГОСТ 2.512:2014

Єдина система конструкторської документацiї. Правила виконання пакетiв даних для передавання електронних конструкторських документiв. Загальнi вимоги (ГОСТ 2.512-2011, IDT)

— Вперше

ДСТУ ГОСТ 2.611:2014

Єдина система конструкторської документацiї. Електронний каталог виробiв. Загальнi вимоги (ГОСТ 2.611-2011, IDT)

— Вперше

ДСТУ ГОСТ 2.612:2014

Єдина система конструкторської документацiї. Електронний формуляр. Загальнi вимоги (ГОСТ 2.612-2011, IDT)

— Вперше

ДСТУ ГОСТ 2.703:2014

Єдина система конструкторської документацiї. Правила виконання кiнематичних схем (ГОСТ 2.703-2011, IDT)

— Вперше (зi скасуванням в Українi ГОСТ 2.703-68)

ДСТУ ГОСТ 2.704:2014

Єдина система конструкторської документацiї. Правила виконання гiдравлiчних i пневматичних схем (ГОСТ 2.704-2011, IDT)

— Вперше (зi скасуванням в Українi ГОСТ 2.704-76)

ДСТУ ГОСТ 3.1001:2014

Єдина система технологiчної документацiї. Загальнi положення (ГОСТ 3.1001-2011, IDT)

— Вперше (зi скасуванням в Українi ГОСТ 3.1001-81)

ДСТУ ГОСТ 3.1102:2014

Єдина система технологiчної документацiї. Стадiї розробки та види документiв. Загальнi положення (ГОСТ 3.1102-2011, IDT)

— Вперше (зi скасуванням в Українi ГОСТ 3.1102-81)

ДСТУ ГОСТ 3.1103:2014

Єдина система технологiчної документацiї. Основнi написи. Загальнi положення (ГОСТ 3.1103-2011, IDT)

— Вперше (зi скасуванням в Українi ГОСТ 3.1103-82)

ДСТУ ГОСТ 3.1105:2014

Єдина система технологiчної документацiї. Форми та правила оформлення документiв загального призначення (ГОСТ 3.1105-2011, IDT)

— Вперше (зi скасуванням в Українi ГОСТ 3.1105-84)

ДСТУ ГОСТ 3.1116:2014

Єдина система технологiчної документацiї. Нормоконтроль (ГОСТ 3.1116-2011, IDT)

— Вперше (зi скасуванням в Українi ГОСТ 3.1116-79)

ДСТУ ГОСТ 3.1127:2014

Єдина система технологiчної документацiї. Загальнi правила виконання текстових технологiчних документiв (ГОСТ 3.1127-93, IDT)

— Вперше

ДСТУ ГОСТ 3.1128:2014

Єдина система технологiчної документацiї. Загальнi правила виконання графiчних технологiчних документiв (ГОСТ 3.1128-93, IDT)

— Вперше

ДСТУ ГОСТ 8.061:2014

Метрологiя. Повiрочнi схеми. Змiст i побудова (ГОСТ 8.061-2007, IDT)

— Вперше (зi скасуванням в Українi ГОСТ 8.061-80)

ДСТУ ГОСТ 8.140:2014

Метрологiя. Державна повiрочна схема для засобiв вимiрювання теплопровiдностi твердих тiл в дiапазонi вiд 0,02 Вт/(м·К) до 20 Вт/(м·К) за температури вiд 90 K до 1100 K (ГОСТ 8.140-2009, IDT)

— На замiну ДСТУ ГОСТ 8.140:2009

ДСТУ ГОСТ 8.461:2014

Метрологiя. Термоперетворювачi опору з платини, мiдi та нiкелю. Методика повiрки

— Вперше (зi скасуванням в Українi ГОСТ 8.461-82)

ДСТУ ГОСТ 8.590:2014

Метрологiя. Державна повiрочна схема для засобiв вимiрювання кута обертання площини поляризацiї (ГОСТ 8.590-2009, IDT)

— Вперше

ДСТУ ГОСТ 8.593:2014

Метрологiя. Мiкроскопи сканувальнi зондовi атомно-силовi. Методика повiрки (ГОСТ 8.593-2009, IDT)

— Вперше

ДСТУ ГОСТ 8.595:2014

Метрологiя. Густина та об’єм нафти. Таблицi коефiцiєнтiв перерахунку густини та маси (ГОСТ 8.595-2010, IDT)

— Вперше

ДСТУ ГОСТ 6651:2014

Метрологiя. Термоперетворювачi опору з платини, мiдi та нiкелю. Загальнi технiчнi вимоги та методи випробування (ГОСТ 6651-2009, IDT)

— На замiну ДСТУ 2858-94 (ГОСТ 6651-94)

ДСТУ ГОСТ 31214:2014

Вироби медичнi. Вимоги до документацiї та зразкiв медичних виробiв, якi подають на токсикологiчнi, санiтарно-хiмiчнi випробування, випробування на стерильнiсть та пiрогеннiсть (ГОСТ 31214-2003, IDT)

— Вперше

ДСТУ ГОСТ 31247:2014

Чистота промислова. Визначення забрудненостi проби рiдини за допомогою автоматичних лiчильникiв часток (ГОСТ 31247-2004, IDT)

— Вперше

ДСТУ ГОСТ 31303:2014

Чистота промислова. Метод очищення гiдродинамiчний газових i рiдинних систем машин та механiзмiв вiд забрудненостi (ГОСТ 31303-2006, IDT)

— Вперше

ДСТУ ГОСТ 31405:2014

Вироби трикотажнi бiлизнянi для жiнок i дiвчат. Загальнi технiчнi умови (ГОСТ 31405-2009, IDT)

— Вперше (зi скасуванням в Українi ГОСТ 904-87)

ДСТУ ГОСТ 31406:2014

Вироби трикотажнi купальнi. Загальнi технiчнi умови (ГОСТ 31406-2009, IDT)

— Вперше (зi скасуванням в Українi ГОСТ 10540-90)

ДСТУ ГОСТ 31407:2014

Вироби трикотажнi бiлизнянi для немовлят i дiтей ясельного вiку. Загальнi технiчнi умови (ГОСТ 31407-2009, IDT)

— Вперше (зi скасуванням в Українi ГОСТ 12694-90)

ДСТУ ГОСТ 31408:2014

Вироби трикотажнi бiлизнянi для чоловiкiв i хлопчикiв. Загальнi технiчнi умови (ГОСТ 31408-2009, IDT)

— Вперше (зi скасуванням в Українi ГОСТ 20462-87)

ДСТУ ГОСТ 31409:2014

Вироби трикотажнi верхнi для жiнок i дiвчат. Загальнi технiчнi умови (ГОСТ 31409-2009, IDT)

— Вперше (зi скасуванням в Українi ГОСТ 7474-88)

ДСТУ ГОСТ 31410:2014

Вироби трикотажнi верхнi для чоловiкiв i хлопчикiв. Загальнi технiчнi умови (ГОСТ 31410-2009, IDT)

— Вперше (зi скасуванням в Українi ГОСТ 28039-89)

ДСТУ ГОСТ 31423:2014

Вироби трикотажнi. Метод визначення змiни лiнiйних розмiрiв пiсля мокрого оброблення (ГОСТ 31423-2010, IDT)

— Вперше

ДСТУ ГОСТ EN 437:2014

Випробувальнi гази. Випробувальний тиск. Категорiї приладiв (ГОСТ EN 437-2012, IDT; EN 437:2003, IDT)

— Вперше

ДСТУ ГОСТ EN 1918-1:2014

Системи газопостачання. Пiдземне зберiгання газу. Частина 1. Технiчнi вимоги для зберiгання у водоносних пластах (ГОСТ EN 1918-1-2012, IDT; EN 1918-1:1998, IDT)

— Вперше

ДСТУ ГОСТ EN 1918-2:2014

Системи газопостачання. Пiдземне зберiгання газу. Частина 2. Технiчнi рекомендацiї для зберiгання в родовищах нафти i газу (ГОСТ EN 1918-2-2012, IDT; EN 1918-2:1998, IDT)

— Вперше

ДСТУ ГОСТ EN 1918-3:2014

Системи газопостачання. Пiдземне зберiгання газу. Частина 3. Технiчнi вимоги для зберiгання у вилужених соляних кавернах (ГОСТ EN 1918-3-2012, IDT; EN 1918-3:1998, IDT)

— Вперше

ДСТУ ГОСТ EN 1918-5:2014

Системи газопостачання. Пiдземне зберiгання газу. Частина 5. Технiчнi вимоги для наземних об’єктiв (ГОСТ EN 1918-5-2012, IDT; EN 1918-5:1998, IDT)

— Вперше

ДСТУ ГОСТ OIML
R 76-1:2014

Ваги неавтоматичної дiї. Частина 1. Метрологiчнi та технiчнi вимоги щодо випробувань (ГОСТ OIML R 76-1:2011, IDT)

— Вперше.

5. Прийняти такi, що додаються, змiни до мiждержавних стандартiв методом передруку з набранням чинностi з 01.11.2014:

Змiна № 7 ГОСТ 10705-80

Трубы стальные электросварные. Технические условия

Змiна № 3 ГОСТ 20295-85

Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов. Технические условия.

6. Затвердити таку, що додається, змiну до нацiонального класифiкатора України з набранням чинностi з 01.11.2014:

Змiна № 1 ДК 010-98

Державний класифiкатор управлiнської документацiї (ДКУД).

7. Затвердити такi, що додаються, змiни до нацiональних стандартiв України з набранням чинностi з 01.11.2014:

Змiна № 1 ДСТУ 4718:2007

Свинi для забою. Технiчнi вимоги

Змiна № 1 ДСТУ 7123:2009

Лушпиння соняшнику. Технiчнi умови

Змiна № 1 ДСТУ 7124:2009

Лушпиння соняшникове пресоване гранульоване. Технiчнi умови

Змiна № 1 ДСТУ ГОСТ 25788:2008

Ключи гаечные торцовые с внутренним шестигранником изогнутые. Основные размеры.

8. Скасувати такi нацiональнi стандарти України з 01.11.2014:

ДСТУ 2092-92
(ГОСТ 11969-93)

Зварнi шви. Положення при зварюваннi. Визначення та позначення кутiв нахилу i повороту

ДСТУ 2222-93

Зварювання, високотемпературне та низькотемпературне паяння. Паяння — зварювання металiв. Перелiк та умовнi позначення процесiв

ДСТУ 2858-94
(ГОСТ 6651-94)

Термоперетворювачi опору. Загальнi технiчнi вимоги i методи випробувань

ДСТУ 2944-94

Атестацiйне випробування зварникiв. Зварювання плавленням. Частина 1. Сталi

ДСТУ ГОСТ 8.140:2009

ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений теплопроводности твердых тел от 0,1 до 5 Вт/(м·К) в диапазоне температур 90  500 K и от 5 до 20 Вт/(м·К) в диапазоне температур 300  1100 K.

9. Скасувати такi мiждержавнi стандарти в Українi з 01.11.2014:

ГОСТ 2.317-69

ЕСКД. Аксонометрические проекции

ГОСТ 2.703-68

ЕСКД. Правила выполнения кинематических схем

ГОСТ 2.704-76

ЕСКД. Правила выполнения гидравлических и пневматических схем

ГОСТ 3.1001-81

ЕСТД. Общие положения

ГОСТ 3.1102-81

ЕСТД. Стадии разработки и виды документов

ГОСТ 3.1103-82

ЕСТД. Основные надписи

ГОСТ 3.1105-84

ЕСТД. Форма и правила оформления документов общего назначения

ГОСТ 3.1116-79

ЕСТД. Нормоконтроль

ГОСТ 8.061-80

ГСИ. Поверочные схемы. Содержание и построение

ГОСТ 8.461-82

ГСИ. Термопреобразователи сопротивления. Методы и средства поверки

ГОСТ 34.973-91
(ИСО 8824-87)

Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Спецификация абстрактно-синтаксической нотации версии 1 (ACH.1)

ГОСТ 34.974-91
(ИСО 8825-87)

Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Описание базовых правил кодирования для абстрактно-синтаксической нотации версии 1 (ACH.1)

ГОСТ 904-87

Изделия трикотажные бельевые для женщин и девочек. Общие технические условия

ГОСТ 7474-88

Изделия трикотажные верхние для женщин и девочек. Общие технические условия

ГОСТ 10540-90

Изделия трикотажные купальные. Общие технические условия

ГОСТ 11969-93
(ИСО 6947-90)

Сварные швы. Положения при сварке. Определения и обозначения углов наклона и поворота

ГОСТ 12694-90

Изделия трикотажные бельевые для детей новорожденных, ясельного и дошкольного возраста. Общие технические условия

ГОСТ 20462-87

Изделия трикотажные бельевые для мужчин и мальчиков. Общие технические условия

ГОСТ 28039-89

Изделия трикотажные верхние для мужчин и мальчиков. Общие технические условия.

10. Департаменту технiчного регулювання та метрологiї оприлюднити перелiки нацiональних стандартiв України, прийнятих цим наказом, прийнятих та затверджених змiн до мiждержавних стандартiв, нацiонального класифiкатора України, нацiональних стандартiв України, та скасованих нацiональних стандартiв України i мiждержавних стандартiв в Українi на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України.

11. Державному пiдприємству «Український науково-дослiдний i навчальний центр проблем стандартизацiї, сертифiкацiї та якостi»:

опублiкувати iнформацiю про прийнятi нацiональнi стандарти України, прийнятi та затвердженi змiни до мiждержавних стандартiв, нацiонального класифiкатора України, нацiональних стандартiв України, про скасованi нацiональнi стандарти України та мiждержавнi стандарти в Українi, тексти затверджених змiн до мiждержавних стандартiв, нацiонального класифiкатора України, нацiональних стандартiв України та пiдтверджувальнi повiдомлення в наступному номерi щомiсячного iнформацiйного покажчика «Стандарти»;

видати прийнятi цим наказом нацiональнi стандарти України, змiни до мiждержавних стандартiв i затвердженi змiни до нацiонального класифiкатора України, нацiональних стандартiв України не пiзнiше нiж за 90 днiв до дня набрання ними чинностi.

12. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра — керiвника апарату Качура Р. П.

Мiнiстр економiчного розвитку i торгiвлi України
П. Шеремета

Змiна № 1 до Державного класифiкатора управлiнської документацiї ДК 010-98

ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ
Наказ Мiнекономрозвитку України
28 липня 2014 року № 886

Змiна № 1 до Державного класифiкатора управлiнської документацiї ДК 010-98

Чинна вiд 01.11.2014

Скасувати

СКАСУВАТИ

Директива

Код

Назва УФД

Індекс

С

02

ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДЧА ДОКУМЕНТАЦІЯ

С

0201

Документацiя з органiзацiї систем управлiння

С

0201001

Акт про створення мiнiстерства

АСМ

С

0201002

Акт про створення корпорацiї, концерну, асоцiацiї, компанiї

АСК

С

0201003

Наказ про створення промислового об’єднання

НСПО

С

0201004

Наказ про створення виробничого об’єднання

НСВ

С

0201005

Наказ про створення пiдприємства

НСП

С

0201006

Наказ про реорганiзацiю мiнiстерства

НРМ

С

0201007

Наказ про реорганiзацiю корпорацiї, концерну, асоцiацiї, компанiї

НРК

С

0201008

Наказ про реорганiзацiю промислового об’єднання

НРПО

С

0201009

Наказ про реорганiзацiю виробничого об’єднання

НРВ

С

0201010

Наказ про реорганiзацiю пiдприємства

НРП

С

0201011

Акт про лiквiдацiю мiнiстерства

АЛМ

С

0201012

Акт про лiквiдацiю корпорацiї, концерну, асоцiацiї, компанiї

АЛК

С

0201013

Акт про лiквiдацiю промислового об’єднання

АЛПО

С

0201014

Акт про лiквiдацiю виробничого об’єднання

АЛВ

С

0201015

Акт про лiквiдацiю пiдприємства

АЛП

С

0201016

Акт про лiквiдацiю мiнiстерства i створення лiквiдацiйної комiсiї

АЛМСЛК

С

0202

Документацiя з органiзацiї процесiв управлiння

С

0202001

Акт про лiквiдацiю корпорацiї, концерну, асоцiацiї, компанiї i створення лiквiдацiйної комiсiї

АЛК

С

0202002

Наказ про лiквiдацiю об’єднання i створення лiквiдацiйної комiсiї

НЛО

С

0202003

Наказ про лiквiдацiю виробничого об’єднання i створення лiквiдацiйної комiсiї

НЛВО

С

0202004

Наказ про лiквiдацiю пiдприємства i створення лiквiдацiйної комiсiї

НЛПСЛК

С

0202005

Посадова iнструкцiя категорiй службовцiв мiнiстерства

ПІКСМ

С

0202006

Посадова iнструкцiя категорiй службовцiв промислового об’єднання

ПІКСПО

С

0202007

Посадова iнструкцiя категорiй службовцiв апарату управлiння пiдприємства

ПІКСАУП

С

0202008

Положення про мiнiстерство

ПМ

С

0202009

Наказ про розподiл обов’язкiв мiж керiвництвом мiнiстерства

НРОКМ

С

0202010

Наказ про розподiл обов’язкiв мiж керiвництвом корпорацiї, концерну, асоцiацiї, компанiї

НРОК

С

0202011

Наказ про розподiл обов’язкiв мiж керiвництвом промислового об’єднання

НРОКПО

С

0202012

Наказ про розподiл обов’язкiв мiж керiвництвом пiдприємства

НРОКП

С

0202013

Статут корпорацiї, концерну, асоцiацiї, компанiї

СККАК

С

0202014

Статут виробничого об’єднання

СВО

С

0202015

Статут пiдприємства

СП

С

0202016

Структура i штатна чисельнiсть мiнiстерства

СШЧМ

С

0202017

Структура i штатна чисельнiсть корпорацiї, концерну, асоцiацiї, компанiї

СШЧК

С

0202018

Структура i штатна чисельнiсть апарату управлiння промислового об’єднання

СШЧАУПО

С

0202019

Структура i штатна чисельнiсть апарату управлiння пiдприємства

СШЧАУП

С

0202020

Штатний розклад мiнiстерства

ШРМ

С

0202021

Штатний розклад апарату управлiння промислового об’єднання

ШРАУПО

С

0202022

Штатний розклад апарату управлiння пiдприємства

ШРАУП

С

0202023

Наказ про затвердження акта лiквiдацiйної комiсiї

НЗАЛК

С

0202024

Наказ про внесення змiн у Положення про мiнiстерство

НВЗПМ

С

0202025

Наказ про перерозподiл обов’язкiв мiж керiвництвом мiнiстерства

ЗПОКМ

С

0202026

Наказ про внесення змiн у структуру i штатну чисельнiсть мiнiстерства

НВЗСШМ

С

0202027

Наказ про внесення змiн у штатний розклад мiнiстерства

НВЗШРМ

С

0202028

Наказ про внесення змiн у посадову(вI) iнструкцiю(iї) категорiї службовцiв мiнiстерства

НВЗПІСМ

С

0202029

Наказ про внесення змiн у Положення про промислове об’єднання

НВЗППО

С

0202030

Наказ про внесення змiн у перерозподiл обов’язкiв мiж керiвництвом промислового об’єднання

НВЗПКПО

С

0202031

Наказ про внесення змiн у структуру i штатну чисельнiсть апарату управлiння промислового об’єднання

НВЗСАУПО

С

0202032

Наказ про внесення змiн у штатний розклад апарату управлiння промислового об’єднання

НВЗРАУПО

С

0202033

Наказ про внесення змiн у посадову (вI) iнструкцiю(iї) категорiй службовцiв промислового об’єднання

НВЗПІСПО

С

0202034

Наказ про внесення змiн у Статут корпорацiї, концерну, асоцiацiї, компанiї

НВЗСКАОК

С

0202035

Наказ про внесення змiн у Статут виробничого об’єднання

НВЗСВО

С

0202036

Наказ про внесення змiн у Статут пiдприємства

НВЗСП

С

0202037

Наказ про внесення змiн у перерозподiл обов’язкiв мiж керiвництвом корпорацiї, концерну, асоцiацiї, компанiї

НВЗПО-

КОРПОРАЦІЯ

С

0202038

Наказ про внесення змiн у перерозподiл обов’язкiв мiж керiвництвом пiдприємства

НВЗПОКП

С

0202039

Наказ про внесення змiн у структуру i штатну чисельнiсть апарату управлiння корпорацiї, концерну, асоцiацiї, компанiї

НВЗСАУК

С

0202040

Наказ про внесення змiн у структуру i штатну чисельнiсть апарату управлiння пiдприємства

НВЗСАУП

С

0202041

Наказ про внесення змiн у штатний розклад апарату управлiння корпорацiї, концерну, асоцiацiї, компанiї

НВЗШАУК

С

0202042

Наказ про внесення змiн у штатний розклад апарату управлiння пiдприємства

НВЗШАУП

С

0202043

Наказ про внесення змiн у посадову(вI) iнструкцiю(iї) категорiї службовцiв та апарату управлiння пiдприємства

НВЗПСАУП

С

0202044

Галузевi правила внутрiшнього трудового розпорядку мiнiстерства

ГПВТРМ

С

0202045

Правила внутрiшнього трудового розпорядку мiнiстерства

ПВТРМ

С

0202046

Правила внутрiшнього трудового розпорядку апарату управлiння корпорацiї, концерну, асоцiацiї, компанiї

ПВТРАУК

С

0202047

Правила внутрiшнього трудового розпорядку апарату управлiння промислового об’єднання

ПВТРАУПО

С

0202048

Правила внутрiшнього трудового розпорядку апарату управлiння пiдприємства

ПВТРАУП

С

0202049

Наказ про перехiд на новий режим роботи мiнiстерства

НПНРРМ

С

0202050

Наказ про перехiд на новий режим роботи апарату управлiння корпорацiї, концерну, асоцiацiї, компанiї

НПНРАУК

С

0202051

Наказ про перехiд на новий режим роботи апарату управлiння промислового об’єднання

НПНРАУПО

С

0202052

Наказ про перехiд на новий режим роботи апарату управлiння пiдприємства

НПНРАУП

С

0202053

Реєстрацiйно-контрольна картка

РКК

С

0202054

Реєстрацiйно-контрольна картка скарг громадян

РККСГ

С

0203

Документацiя з управлiння кадрами

С

0203001

Анкета

А

С

0203002

Доповнення до анкети

ДА

С

0203003

Наказ про приймання на роботу

НПР

С

0203004

Заява про переведення на iншу роботу

ЗПІР

С

0203005

Подання про переведення на iншу роботу

ППІР

С

0203006

Наказ про переведення на iншу роботу

НПІР

С

0203007

Заява про звiльнення

ЗЗ

С

0203008

Наказ про звiльнення

НЗ

С

0203009

Графiк вiдпусток

ГВ

С

0203010

Заява про надання вiдпустки

ЗНВ

С

0203011

Наказ про надання вiдпустки (зведений)

ННВ(з)

С

0204

Документацiя з оцiнки трудової дiяльностi

С

0204001

Подання про заохочення

ППЗ

С

0204002

Подання про заохочення (зведене)

НЗ(з)

С

0204003

Доповiдна записка

ДЗ

С

0204004

Пояснювальна записка

ПЗ

С

0204005

Наказ про накладення дисциплiнарного стягнення

ННДС

С

0204006

Наказ про накладення дисциплiнарного стягнення (зведений)

ННДС(з)

03

ПЕРВИННО-ОБЛІКОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ

0301

Облiк особового складу

С

0301001

Наказ (розпорядження) про приймання на роботу

П-1

С

0301002

Особова картка

П-2

С

0301003

Алфавiтна картка

П-3

С

0301004

Особова картка (2)

П-2ДС

С

0301005

Наказ (розпорядження) про переведення на iншу роботу

П-5

С

0301006

Наказ (розпорядження) про надання вiдпустки

П-6

С

0301007

Список на надання вiдпустки

П-7

С

0301008

Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору

П-8

С

0301009

Книга облiку бланкiв трудових книжок i вкладок до них

П-9

С

0301010

Книга облiку руху трудових книжок i вкладок до них

П-10

С

0301011

Акт на списання бланкiв трудових книжок (i/або вкладок до них)

П-11

С

0301012

Особова картка фахiвця з вищою освiтою, який виконує науково-дослiднi, проектно-конструкторськi i технологiчнi роботи

П-4

Внести

ВНЕСТИ

Директива

Код

Назва УФД

Індекс

В

02

ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДЧА ДОКУМЕНТАЦІЯ

В

0201

Документацiя з органiзацiї та припинення дiяльностi юридичної особи

В

020101

Статут

СТ

В

020102

Положення про юридичну особу

ПЮО

В

020103

Засновницький (установчий) договiр

ЗД

В

020104

Протокол загальних зборiв засновникiв (учасникiв) юридичної особи

ПЗЗ

В

020105

Положення про колегiальний виконавчий орган, особу, що виконує повноваження одноосiбного органу, наглядову раду, ревiзiйну комiсiю

ПКОВО

В

020106

Структура i штатна чисельнiсть

СШЧ

В

020107

Штатний розпис

ШР

В

020108

Положення про структурний пiдроздiл юридичної особи; вiддiлення, фiлiю, представництво, колегiальний виконавчий (дорадчий) орган

ПСПЮО

В

020109

Колективний договiр

КД

В

020110

Правила внутрiшнього трудового розпорядку

ПВТР

В

020111

Інструкцiя з пожежної безпеки

ІПБ

В

020112

Інструкцiя з технiки безпеки

ІТБ

В

020113

Інструкцiя з дiловодства

ІД

В

020114

Номенклатура справ юридичної особи

НСЮО

В

020115

Посадова iнструкцiя працiвника

ПІП

В

020116

Робоча iнструкцiя працiвника

РІП

В

020117

Доручення керiвних органiв вищого рiвня

ДКОВВ

В

020118

План роботи (дiяльностI) юридичної особи

ПРЮО

В

020119

План роботи структурного пiдроздiлу, фiлiї, вiддiлення, колегiального виконавчого органу, представництва юридичної особи

ПРСП

В

020120

План роботи працiвника

ПРП

В

020121

Положення про органiзацiю проведення заходу

ПОПЗ

В

020122

Наказ (розпорядження) з основної дiяльностi юридичної особи

Н(Р)ОДЮО

В

020123

Спiльний наказ з основної дiяльностi кiлькох юридичних осiб

СНОДКЮО

В

020124

Наказ (розпорядження) з адмiнiстративно-господарської дiяльностi (питань) юридичної особи

НАГД

В

020125

Протокол засiдання наглядової ради, колегiального виконавчого органу, ревiзiйної комiсiї

ПЗНРКВОРК

В

020126

Протокол засiдання комiсiї, комiтету, робочої групи

ПЗКРП

В

020127

Протокол засiдання загальних зборiв трудового колективу

ПЗЗЗТК

В

020128

Протокол оперативної наради у керiвника юридичної особи

ПОН

В

020129

Протокол засiдання (наради) структурного пiдроздiлу

ПЗСП

В

020130

Договiр господарський

ДГ

В

020131

Договiр цивiльно-правовий

ДЦП

В

020132

Доповiдна записка

ДЗ

В

020133

Пояснювальна записка

ПЗ

В

020134

Акт перевiрки суб’єкта господарювання (напрямiв роботи)

АПСГ

В

020135

Довiдка перевiрки

ДП

В

020136

Припис органу державного нагляду (контролю)

ПОДН

В

020137

Рiшення (ухвала) судових установ

Р(У)СУ

В

020138

Передавальний акт (розподiльчий баланс)

ПА(РБ)

В

020139

Акт лiквiдацiйної комiсiї (лiквiдатора) юридичної особи

АЛК

В

020140

Приймально-здавальний акт, складений в разi змiни керiвника юридичної особи

ПЗАЗК

В

020141

Приймально-здавальний акт, складений в разi змiни посадової вiдповiдальної (матерiально вiдповiдальної) особи

ПЗАЗПВО

В

020142

Акт про вилучення до знищення документiв, не внесених до Нацiонального архiвного фонду

АВЗД

В

020143

Акт про знищення зiпсованих бланкiв цiнних паперiв, бланкiв документiв суворої звiтностi, службових посвiдчень звiльнених працiвникiв; печаток i штампiв

АЗЗП

В

020144

Звiт про роботу (дiяльнiсть) юридичної особи

ЗРЮО

В

020145

Звiт про роботу структурного пiдроздiлу, фiлiї, вiддiлення, колегiального виконавчого органу, представництва юридичної особи

ЗРСП

В

020146

Звiт про роботу працiвника

ЗРП

В

020147

Аналiтична довiдка про роботу (дiяльнiсть)

АДР

В

020148

Аналiтична доповiдь про роботу (дiяльнiсть)

АДоР

В

020149

Аналiтичний огляд про роботу (дiяльнiсть)

АОР

В

020150

Службовий лист

СЛ

В

0202

Документацiя з керування персоналом

В

020201

Заява працiвника

ЗП

В

020202

Подання

По

В

020203

Наказ (розпорядження) з особового складу

Н(Р)ОС

В

020204

Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу

П-1

В

020205

Наказ (розпорядження) про перемiщення за посадою, переведення на iншу роботу

НПППР

В

020206

Наказ (розпорядження) про сумiсництво

Н(Р)С

В

020207

Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту)

П-4

В

020208

Наказ (розпорядження) про атестацiю кадрiв

Н(Р)АК

В

020209

Наказ (розпорядження) про допуск до державної таємницi

Н(Р)ДДТ

В

020210

Наказ (розпорядження) про присвоєння звань

Н(Р)ПЗ

В

020211

Наказ (розпорядження) про заохочення

Н(Р)З

В

020212

Наказ (розпорядження) про нарахування доплат i надбавок

Н(Р)НДН

В

020213

Наказ (розпорядження) про надання вiдпустки

П-3

В

020214

Наказ (розпорядження) про вiдрядження

Н(Р)В

В

020215

Трудовий договiр (контракт)

ТД(К)

В

020216

Особова картка працiвника

П-2

В

020217

Особовий листок з облiку кадрiв

П-2ДС

В

020218

Протокол засiдання атестацiйної (квалiфiкацiйної, тарифiкацiйної) комiсiї

ПЗАК

В

020219

Графiк вiдпусток

ГВ

В

020220

Книга облiку бланкiв трудових книжок i вкладишiв до них

П-9

В

020221

Книга облiку руху трудових книжок i вкладишiв до них

П-10

В

020222

Акт на списання бланкiв трудових книжок або вкладишiв до них

АСБТКВ

В

020223

Автобiографiя

Авт

В

020224

Характеристика

Хк

Додати у ВибранеДо списку

Вибране
Вибране
  • Мої закладки
  • Бажані покупки
Назва Додаткові дії
Продовжити покупки Перейти до кошика